Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Извършена е контролна проверка по сигнал за замърсяване в с.

На 15 октомври експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролна проверка в с. Батин, община Борово, област Русе във връзка с публикация във вестник „Утро” от 13.10.2014 г. Обходени са терените, визирани...

Повече

Доставени са три химически тоалетни за удобство на посетителите на

Доставени са три химически тоалетни за удобство на посетителите на ПР „Сребърна”

Три броя химически тоалетни са доставени и монтирани на обособените места за отдих по Западния противопожарен път в района на ПР „Сребърна”. Това е част от категорията мероприятия „Посетителска инфраструктура и...

Повече

Гнездовият период на къдроглавия пеликан в ПР „Сребърна”

 Гнездовият период на къдроглавия пеликан в ПР „Сребърна”  премина успешно

 Гнездовият период на къдроглавия пеликан в Поддържан резерват „Сребърна” премина в спокойна обстановка, без отчетени неблагоприятни фактори, които да го компроментират. В началото на 2014 г., през февруари около 80 двойки...

Повече

Експертите на РИОСВ-Русе установиха замърсяване в ЗМ „Вековна дъбова

Експертите на РИОСВ-Русе установиха замърсяване в  ЗМ „Вековна дъбова гора” – с. Гороцвет

Експерти на РИОСВ-Русе установиха при проверка на 19.09.2014 г. замърсени терени  с битови и торови отпадъци на територията на Защитена местност „Вековна дъбова гора”, попадаща в землището на с. Гороцвет,...

Повече

20 септември 1948 г. бележи началото на природозащитната дейност

20 септември 1948 г. бележи началото на природозащитната дейност  в ПР „Сребърна”

  На 20 септември 1948 г. с Постановление на Министерство на земеделието и държавните имоти „Блатото Сребърна” е обявено за птичи резерват (бранище), с площ 750 ха. Това бележи началото...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия