Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Списък на победителите в конкурса на РИОСВ-Русе „Писмо в

Списък на победителите в конкурса на РИОСВ-Русе  „Писмо в бутилка”, посветен на Международния ден на река Дунав 29 юни 2015 година

І во място – Илияна Григорова – ПГСАГ „Пеньо Пенев” - гр. Русе ІІ ро място – Евелина Атанасова - ЧПГ „Джордж Байрон” – гр. Русе ІІІ то място – Елис Галипова...

Повече

РИОСВ-Русе отбелязва Деня на Дунав съвместно с Регионална библиотека „Любен

РИОСВ-Русе отбелязва Деня на Дунав съвместно с Регионална библиотека „Любен Каравелов” и Държавен архив -Русе

На 29 юни 2015 година,  деца от творческите атилиета към Регионална библиотека „Любен Карвелов” - Русе ще посетят Информационния център на РИОСВ-Русе по повод Международния ден на река Дунав. Инициативата...

Повече

Указания за кандидатстване по мярка 6.1. от Програмата за

Кандидатстването за финансиране по  мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства от Програма за развитие на селските райони 2014- 2020. За издаване на...

Повече

Отменени са ограниченията за посещения и риболов в Поддържан резерват

Директорът на РИОСВ-Русе отмени ограниченията, свързани с ползване на посетителската инфраструктура и извършването на спортен риболов на територията на Поддържан резерват „Сребърна”. Това стана възможно след заповедта на Българската агенция...

Повече

Експерти на РИОСВ-Русе се включват в Международното преброяване на белия

Експерти на РИОСВ-Русе се включват в Международното преброяване на белия щъркел

 Експерти на РИОСВ – Русе се включват в 7-то издание на Международно преброяване на белия щъркел. То се провежда в световен мащаб веднъж на всеки 10 години. В него участват...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия