Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Извършена е проверка на ТЕЦ „Русе – Изток“ по сигнал

Експерти на РИОСВ – Русе извършиха извънредна проверка на „Топлофикация- Русе“ ЕАД – ТЕЦ  „Русе-Изток“ по сигнал на гражданин.   Сигналът е подаден от жител на Русе в следобедните часове на...

Повече

РИОСВ – Русе даде препоръки за контрол върху арендаторите при

Експерти на РИОСВ – Русе подготвиха писма да Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Разград и Областна дирекция „Земеделие“ за осъществяване на контрол по компетентност за спазването на...

Повече

Данните от мониторинга на атмосферния въздух не показват влошаване

Данните, постъпващи от системите за непрекъснат мониторинг на  атмосферния въздух (КАВ) в Русе не показват влошаване на качеството му през периода  октомври 2015 – юли 2016 г. Във връзка с...

Повече

Незначителни завишения на фини прахови части и въглероден оксид е

Незначителни завишения по два показатeля са регистрирани в пункта АИС „Възраждане“  за мониторинг на качеството на атмосферния въздух  в центъра на Русе на 17 юли, към 11 ч. В обедните часове...

Повече

Директорът на РИОСВ-Русе с приемна за граждани

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова предоставя приемни часове за  бенефициентите на инспекцията и граждани по всякакви въпроси, свързани с дейността на инспекцията. Първият приемен ден ще е на 26 юли...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия