Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

РИОСВ-Русе е отличена с награда „ГИС в действие

 РИОСВ-Русе е отличена с награда  „ГИС в действие за ефективно управление и опазване на биоразнообразието”

На 19 ноември 2014 г., на тържествена церемония в хотел „Шератон”, гр. София по повод 16- тото издание на Световния ден на Географските информационни системни (ГИС) РИОСВ-Русе е отличена с...

Повече

Конкурс за видео и снимка на тема споделено пътуване

“Do the right mix – придвижвай се разумно!” и Академията за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“дават старт на конкурс за видео и снимка на тема споделено ползване на личния...

Повече

Изготвен е проектът на Плана за управление на Резерват „Бели

Във връзка с изпълнение на договор ОПОС – 22-УПРР/30.04.2014 г. с предмет „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, екип на „П-Юнайтед”ООД е разработил проект...

Повече

Обществено обсъждане на План за действие за вълка в България

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Русе уведомява всички заинтерисовани физически и юридически лица, че на 25 ноември 2014 г. от 15.30 часа в залата на Екомузей с...

Повече

ЗЗ "Божкова дупка"

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия