Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Дадени са предписания на кметовете за почистване на речни корита

Експертите на РИОСВ-Русе изпратиха писма до 22 общински кмета, с които са им дадени предписания за почистване на речните корита и общинските пътища. В срок до 17 март кметовете следва...

Повече

Мъртва птица е намерена в района на Пристанищна инфраструктура –

Мъртва птица от защитения вид къдроглав пеликан е намерена в близост до понтона на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – Русе вчера. Сигналът е препратен на Областна дирекция по безопасност на...

Повече

Определени са победителите от конкурсите за проекти на е-банер и

Определени са победителите от конкурсите за проекти на е-банер и значка на РИОСВ-Русе

РИОСВ-Русе излъчи победители в тазгодишните конкурси за изработка на проекти на е-банер и значка, посветени на Световния ден на влажните зони 2017 г. Екип на инспекцята оцени постъпилите до предварително...

Повече

Дойдоха първите пеликани „разузнавачи“ в Сребърна

Дойдоха първите пеликани „разузнавачи“ в Сребърна

Първите пеликани „разузнавачи“ са наблюдавани през последните дни в Поддържан резерват „Сребърна“. Между 7 и 30 къдроглави пеликана си почиват на наколните платформи и на ледената повърхност.  Езерото все още...

Повече

Персонални глоби за лица, установени в забранена зона в „Сребърна“

Персонални глоби в размер на 1000 лв. са наложени на две физически лица, които са осъществили навлизане и преминаване с автомобил в Зона Б на Поддържан резерват „Сребърна“. Нарушителите са...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия