Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

РИОСВ-Русе с инициативи за 60-годишнината от присъединяване на

РИОСВ-Русе  с инициативи за 60-годишнината от присъединяване на  България към  ЮНЕСКО

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе в партньорство с други организации ще реализира поредица от инициативи за отбелязване на годишнината от присъединяване на България към  Организацията на...

Повече

РИОСВ-Русе и ОУ „Л. Каравелов“ отбелязват Деня на биоразнообразието и

РИОСВ-Русе и ОУ „Л. Каравелов“ отбелязват Деня на биоразнообразието и  60-годишнината от присъединяването на България към ЮНЕСКО

Поради очаквания за валежи днес следобед, планираното тържество ще се проведе на 30 май (понеделник) от 16.00 часа,  в Младежкия парк в Русе  (срещу входа на АГ „Гео Милев“). Тържество е...

Повече

На 22 май се отбелязва Международния ден на биологичното разнообразие

На 22 май се отбелязва Международния ден на биологичното разнообразие

Биологичното разнообразие е в основата на живота и на редица услуги, предоставяни от екосистемите. То е и в основата на поминъка на хората и устойчивото развитие във всички сфери на дейност,...

Повече

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 92 контролни проверки през месец април

Експертите на РИОСВ-Русе направиха 92 проверки в 85 обекта от контролираната територия. От тях 53 са съгласноплана за контролната дейност, а 38 – извънредни.  За спазване на екологичното законодателство са...

Повече

50 терена са почистени след проверките на речните корита на

50 замърсени терена, в населените места от трите области са почистени след осъществената контролна дейност за чистота на речните корите и дерета по заповед на министъра на околната серад ии...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия