Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Изгориха новата лодка на резервата „Сребърна“

Неизвестни изгориха новозакупената лодка на управлението на Поддържан резерват „Сребърна“. Лодката била заключена към понтона в местността Пристана, а посегателството е станало в нощта срещу 15 октомври. Охраната е констатирала...

Повече

Престоят извънредни проверки на мебелните фирми за отпадъците от производството

Извънредни контролни проверки ще бъдат осъществени на мебелните фирми за предотвратяване нерегаментирано, последващо третиране на отпадъци от производството. Проверките се налагат във връзка с предстоящия отоплителен сезон и констатираните в миналите...

Повече

Всички документи за отпадъците ще се обработват електронно от 2018

От началото на следващата година всички документи, свързани с управлението на отпадъци ще се подават и обработват по електронен  път. Това стана възможно с  въвеждането на Националната система за  отпадъците...

Повече

Проверките за разпространение на пластмасови торбички продължават

Продължават контролните проверки по пазари и малки търговски обекти за разпространението на пластмасови торбички и заплащането на продуктовите такси за тях. Те се извършват от началото на август по заповед...

Повече

РИОСВ-Русе провери 120 обекта през септември

През септември експертите от РИОСВ-Русе са извършили 128 проверки на 120 обекта. От тях 56 са съгласно Плана за контролна дейност, а 72 са извънредни. В рамките на осъществения контрол...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия