Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Инвазивни растителни видове ще бъдат премахнати от територията на резервата

Инвазивни растителни видове ще бъдат премахнати от територията на резервата „Сребърна“

На територията на поддържан резерват „Сребърна“ ще бъде извършена сеч на инвазивни дървесни видове. Това са явор негундо, гледичия, пенсилвански ясен. Растящите сред тях единични дървета от местни видове –...

Повече

Eкспертите на РИОСВ-Русе извършиха 176 проверки през юни

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 176 контролни проверки на 155 обекта през месец юни, от които 115 по план и 61извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 76 предписания за...

Повече

Дадени са предписания за почистване на замърсените терени в местността

На собствениците на терени в местността „Мерата“, в района на „Рибарска колиба“,  са дадени предписания в едномесечен срок да почистят замърсените места, както и да ограничат достъпа до имотите. До мярката...

Повече

РИОСВ - Русе състави акт на притежателя на отпадъците,

Експертите на РИОСВ - Русе съставиха акт на „Едисон“ ЕООД - притежател на съхраняваните отпадъци на площадката на „Тролейбусен транспорт Русе“ ЕООД в Западна промишлена зона. Актът е съставен за...

Повече

На 29 юни отбелязваме Деня на Дунав

На 29 юни отбелязваме Деня на Дунав

Под мотото „Открий Дунав“ ще премине кампанията за Деня на река Дунав през тази година. Заради глобалната пандемия COVID-19, 29 юни 2020 г. ще бъде малко по-различен, измествайки се онлайн. И...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност: опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

 

srebarna lake banner 510

България в Юнеско

Галерия