Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

РИОСВ-Русе връчи два акта на бракониери в Сребърна

РИОСВ-Русе връчи два акта за установяване на административно нарушение на физически лица за нарушение на Закона за защитените територии в Поддържан резерват „Сребърна“. Нарушителите, жители на  с. Айдемир,  са извършвали...

Повече

Борбата с инвазивните видове е приоритет в Плана за

Борбата с инвазивните растителни и животински видове е една от важните дейности, заложени в новия План за управление на Поддържания резерват „Сребърна“. Наред с поддържането на нормален хидрологичен режим, поддържащи...

Повече

Проверени са три дружества в Русе по сигнали за миризми

Експертите на РИОСВ – Русе извършиха вчера контролни проверки по сигнали на граждани на три дружества, осъществяващи дейност в Източна промишлената зона на Русе. Извънредните проверки на инсталациите са по...

Повече

РИОСВ проверява обекти от Източна промишлена зона на Русе

Експерти на РИОСВ – Русе извършват извънредни проверки на обекти от Източна промишлена зона на града по повод сигнали за миризми на нефтопродукти. На 20 октомври след 23 часа са постъпили...

Повече

Извършени са допълнителни проверки по сигналите за миризми в Разград

Експерти на РИОСВ – Русе извършиха две допълнителни проверки – на 19 октомври вечерта и на 20 октомври рано сутринта, с представител на община Разград по сигналите за неприятни миризми...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия