Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

РИОСВ състави акт за административно нарушение на оператора на

РИОСВ състави акт за  административно нарушение на оператора на Регионално депо за неопасни отпадъци в Русе  На 13 ноември 2018 г. експерти на регионалната инспекция съставиха акт за установяване на административно...

Повече

Контролни проби въздух взети с OdorPrep ще се анализират в

Контролни проби въздух взети с OdorPrep ще се анализират в специализирана европейска лаборатория  Контролни проби атмосферен въздух са взети на 12 ноември от районите около няколко потенциални източника , които при...

Повече

204 282 лева от санкции са постъпили в РИОСВ-Русе през

204 282 лева от санкции са постъпили в РИОСВ-Русе през октомври През октомври в РИОСВ - Русе са постъпили 204 282 лева от месечни санкции за установени нарушения. Най-големите суми са от...

Повече

Не са констатирани превишения на средноденонощните и средночасови норми на

Не са констатирани превишения на средноденонощните и средночасови норми на измерваните замърсители и  в двете мобилни станции в периода 04-05 ноември 2018 г. В автоматичната станция в кв. „Възраждане” единствено е...

Повече

Завишени нива на замърсители, но без превишения на нормите

Завишени нива на замърсители на въздуха в Русе, но  без превишения на нормите са отчетени от автоматичната станция в кв. „Възраждане“ и мобилната станция на бул. „България“ тази нощ вследствие...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност: опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

Галерия