Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Установени са нарушители в резервата „Сребърна“

Установени са нарушители в резервата „Сребърна“

При съвместна акция със служители на РИОСВ-Русе и РУ на МВР –гр. Силистра са установени три лица, извършващи любителски риболов на територията на поддържан резерват „Сребърна“. Нарушението е констатирано на 25...

Повече

РИОСВ-Русе проверява нов потенциален източник на миризми в Източна промишлена

Три  проверки до момента  са извършени на леарна за черни метали, осъществаваща дейност в Източна промишлена зона на град Русе, с оператор „Сид грийн“ ЕООД. Първата  е по сигнал на...

Повече

РИОСВ-Русе даде предписания на „Монтюпе“ ЕООД за поддържане на

Експертите на РИОСВ-Русе дадоха три предписания след проверката за спазване на условията в Комплексното разрешително на „Монтюпе“ ЕООД. Тя се  реализира в периода от 10 до 18 септември, месец по-рано...

Повече

Отклонения в нормите на отпадъчните води на ВиК оператора

Установени са отклонения от индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград. Пробовземането е извършено през втората половина на месец август, като част от контрола,...

Повече

Набелязани са мерки по отношение на контролната дейност и мониторинга

Набелязани са мерки по отношение на контролната дейност и мониторинга на качеството на въздуха в Русе

Набелязани са мерки, свързани с контрола на предприятията в Русе и мониторинга на качеството на атмосферния въздух (КАВ). Това обяви днес на брифинг зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност: опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

 

srebarna lake banner 510

България в Юнеско

Галерия