Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Извършени са поддържащи дейности на територията на Поддържан резерват „Сребърна“

Извършени са поддържащи дейности на територията на Поддържан резерват „Сребърна“

През предходната седмица са извършени поддържащи дейности на територията на  ПР „Сребърна“. Окосена е тръстиката около колонията на къдроглавия пеликан. С нея са постлани наколните платформи и местата, на които...

Повече

Със съвместна инициатива на три организации се отбеляза Деня

Със съвместна инициатива на три организации се отбеляза  Деня на толерантността

На 19 ноември 2015 г., в Информационния център на РИОСВ-Русе  20 ученици (със и без специални образователни потребности) от 9 училища в гр. Русе – ОУ „Ал. Константинов”, ОУ „Ан....

Повече

Преустановено е предварителното изпълнение на принудителната мярка спрямо

Решение на Върховния административен съд от 17 ноември 2015 г. спира предварителното изпълнение на заповедта на директора на РИОСВ-Русе за принудително извеждане от експлоатация  на инсталацията за каруселно леене на...

Повече

Утвърдени са плановете за управление на Резерват „Бели Лом“ и

Утвърдени са плановете за управление на Резерват „Бели Лом“ и  Защитена местност „Ломия“

Със заповед на министъра на околната среда и водите са утвърдени Плановете за управление на Резерват „Бели Лом“ и Защитена местност „Ломия“. Те са разработени в рамките на проект „Дейности...

Повече

На три опитни полета в област Русе не са открити

Изследвана е листна маса от слънчоглед, царевица, рапица и соя взети от три опитни полета собственост на  Областна дирекция по безопастност на храните- Русе, Изпълнителна агенция „Сортови семена, апробация и...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия