Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Приключи инвентаризацията на промишлените обекти в Западна промишлена зона на

Приключи инвентаризацията на обектите в Западна промишлена зона (ЗПЗ) на град Русе. Тя е осъществена съвместно с представители на „ВиК“ ООД,   през месеците октомври и ноември. Инвентаризацията е разпоредена от директора...

Повече

Данните от собствен мониторинг на специфични органични вещества на

Данните от собствения непрекъснат мониторинг на специфични органични вещества на „Монтюпе“ ЕООД са публични. Линк към платформа на дружеството е свързан с интернет  страницата на екоинспекцията. Монтирането на пункт за собствен...

Повече

Съставени са три акта за нарушения на режимите в

 Съставени са три акта за нарушения на режимите в резервата „Сребърна“

Актове за установяване на административни нарушения са съставени на три лица за констатирани нерегламентирани дейности на територията на Поддържан резерват „Сребърна“ в края на миналата седмица. Два от тях са...

Повече

Високи стойности на фини прахови частици са регистрирани снощи

Висока средноденощна стойност за показател фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) от 121,9 µg/m3 е регистрирана от АИС „Възраждане“ на 5 декември в Русе. Превишението на този атмосферен замърсител се...

Повече

Приключиха пробонабиранията за миризми в Русе

Приключи дейността по пробонабиране на миризми с апарата за измерване на интензивно миришещи вещества OdorPrep в град Русе. Той беше разположен в района на АИС „Възраждане“ през септември 2018 г.,...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност: опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

 

srebarna lake banner 510

България в Юнеско

Галерия