Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Възпитаниците ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Езерче и РИОСВ

Възпитаниците ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Езерче и РИОСВ – Русе отбелязват Деня на Земята 22 април

На 22 април 2015 г. от 13.00 часа, възпитаниците на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Езерче съвместно с РИОСВ-Русе ще отбележат с поредица инициативи Световния ден на Земята. Тази...

Повече

РИОСВ-Русе няма да реагира на сигнали за намерени мъртви

РИОСВ-Русе няма да реагира на сигнали за намерени мъртви екземпляри на животински видове. Съгласно разпоредбите на Закона за биологично разнообразие (ЗБР) Регионалните инспекции по околната среда и водите са компетентни...

Повече

Актуализирани са схемите за оповестяване при пожар в Поддържан

 В резултат на проведените срещи в началото на април във връзка със заповедта на министъра на околната среда и водите за определяне на пожароопасния сезон в защитените територии, представляващи изключителна...

Повече

Общо 45 проекта от територията на РИОСВ-Русе ще бъдат финансирани

Проектите на 5 общини, 14 кметства, 8 училища и 18 детски градини от територията РИОСВ-Русе ще получат финансиране чрез Националната кампания „За чиста околна среда 2015 г.” на  Министерство на...

Повече

Проведена е среща във връзка с пожароопасния сезон в ПР

Проведена е среща във връзка с пожароопасния сезон в ПР „Сребърна”

 На 8 априлв административната сграда на Поддържан резерват „Сребърна” е проведена работна среща за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии – изключителна държавна собственост, каквото представлява Поддържан резерват „Сребърна”.  Периодът...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия