Вие сте тук:

Последни новини

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Горене на стърнища е причината за неприятните миризми в Русе

Горене на стърнища е причината за неприятните миризми в Русе

Гъста пелена и неприятни сладникави миризми са установени в следобедните часове в крайречна и централна част на Русе днес. Причината е запалване  на стърнища след жътва на територията на Република...

Повече

      Преброени са щъркелите в 10 общини на територията на РИОСВ-Русе

 Експертите на РИОСВ-Русе приключиха обходите по населените места в рамките на 7-то издание на Международно преброяване на белия щъркел. За територията на инспекцията е събрана информация за защитения вид  от...

Повече

РИОСВ-Русе даде препоръки на кметовете да прилагат общинските наредби

Във връзка със зачестилите сигнали в РИОСВ-Русе за отглеждане на животни в населените места, експертите на РИОСВ-Русе изпратиха писма до кметовете на общини на контролираната територия да прилагат стриктно специализираните...

Повече

25 предписания са дадени на „Монтюпе“ ЕООД след проверката

Експертите на РИОСВ-Русе дадоха 25 предписания след извършена през периода 25-30 юни 2015 г. контролната проверка на услoвията в комплексното разрешително на „Монтюпе“ ЕООД.  Те са свързани основно с излагане...

Повече

Проведена е работна среща с местното население за представяне на

Проведена е работна среща с местното население за представяне на дейността по почистването на канала, свързващ езерото Сребърна с река Дунав

На 14 юли 2015 г., в Природонаучния музей в с. Сребърна се проведе работна среща с преставители на РИОСВ-Русе, институции от гр. Силистра и местното население за представяне на дейностите,...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия