Вие сте тук:

Последни новини

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

РИОСВ-Русе излъчи победителите в конкурса за проект на пъзел

РИОСВ-Русе излъчи победителите в конкурса за проект на пъзел

РИОСВ-Русе излъчи победителите в конкурса за изработка на проект на пъзел, посветен на Световния ден на влажните зони - 2 февруари 2016 г. В инспекцията постъпиха 106  творби на участници...

Повече

Настъпи оживление в пеликановата колония в

Настъпи оживление в пеликановата колония в                         резервата Сребърна

В колонията на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus ) в Поддържан резерват „Сребърна“  през последните три дни броят на птиците постепено се увеличава.  На наколната платформа до момента са се настанили 20...

Повече

Открити са конкурсните процедури в рамките на Националната кампания

Открити са конкурсните процедури в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда 2016 г.“

За поредна година Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)  обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „За чиста...

Повече

Многобройни ята от зеленоглави патици са наблюдавани по време на

Многобройни ята от зеленоглави патици са наблюдавани по време на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици

Зеленоглавата патица е от водолюбивите птици с най-висока численост, наблюдавана по време на 40-тото издание на Среднозимното преброяване за територията на РИОСВ-Русе, проведено на 16-17 януари тази година. В мониторинга...

Повече

РИОСВ-Русе обяви конкурс за проект на пъзел по повод Световния

РИОСВ-Русе обяви конкурс за проект на пъзел по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари

 Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони - 2 февруари, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява конкурс за изработване на проект на пъзел...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия