Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

РИОСВ-Русе ще провери големите оператори на хладилни и климатични системи

РИОСВ-Русе ще провери големите оператори на хладилни и климатични системи

През настоящата година в плана за контролна дейност са включени големите оператори и ползватели на хладилни и климатични системи. Целта на контрола е превантивен и е свързан с прилагане на...

Повече

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 141 проверки през първите два месеца

РИОСВ - Русе извърши 141 контролни проверки през януари и февруари. 51 от тях са планови, а 90 – извънредни. Това сочат данните от обобщения отчет за контролна дейност от...

Повече

Първите пеликанчета се излюпиха в резервата „Сребърна“

Първите пеликанчета се излюпиха в резервата „Сребърна“

Излюпиха се първите пеликанчета тази година в колонията на защитения вид в поддържан резерват „Сребърна“. Експертите са наблюдавали малките чрез зрителни тръби и системата за видеонаблюдение през почивните дни. Вероятно...

Повече

Предприети са административно-наказателни мерки за нарушенията в „Българска хлебна мая“

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха четири акта на „Българска хлебна мая“ ЕООД за установени нарушения на екологичното законодателство. Нередностите са констатирани при извънредна проверка по сигнал за изтичане на цветни води...

Повече

През 2018 г. екоинспекторите са реагирали на 79 сигнала за

През 2018 г. екоинспекторите са реагирали на 79 сигнала за намерени защитени животни в безпомощно състояние

През 2018 г. експертите на РИОСВ-Русе са реагирали на 79 сигнала за намерени защитени животински екземпляри в безпомощно състояние. За бедстващите животни са предприети своевременни мерки. 51 екземляра  са изпратени...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност: опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

Галерия