Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Предстои обучителен семинар по програма LIFE в Русе

На 29 август 2016 г. (понеделник) от 11,00 часа в сградата на РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул. „Придунавски” № 20, Информационен център,ще се проведе семинар във връзка с текущия прием на...

Повече

Експерти от РИОСВ – Русе провериха сигнал за замърсяване на

Експерти от РИОСВ – Русе участваха днес в съвместна проверка с представители на Басейновата дирекция „Дунавски район“, община Разград и Изпълнителната агенция „Рибовъдство и аквакултури“  по сигнал за замърсяване на...

Повече

357 преписки на малки стапанства са обработени в срок

През периода 9 май -12 август експертите на РИОСВ-Русе обработиха 357 преписки на малки стопанства, които кандидатстват с проекти по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства” на...

Повече

РИОСВ – Русе състави акт на депото за отпадъци в

Експерти на РИОСВ – Русе съставиха акт на оператора на Регионално депо за неопасни отпадъци – Разград – „А.С.А.“ АД. Нарушението е установено на 25 юни при извънредна контролна проверка...

Повече

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 85 обекта от контролираната територия

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха през юли 99 проверки на 85 обекта. От тях 57 са планови,  извънредните са 42.  Дадени са  63 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.   За установени административни...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия