Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

В резервата „Сребърна“ очакват малки пеликанчета през март

В резервата „Сребърна“ очакват малки пеликанчета през март

В колонията на къдроглавия пеликан в резервата „Сребърна“ броят на птиците достигна до сто. Те са първите заселили наколните платформи и терените около тях в края на януари. Новодошлите пеликани...

Повече

Eксперт от РИОСВ-Русе

       Eксперт от РИОСВ-Русе обмени опит с финландски колеги

Експертът oт РИОСВ-Русе Юлия Йорданова бе на обмяна на опит в Хелзинки (Финландия)  със структурите на Програма LIFE. По време на срещите финландските специалисти са представили опита си в консултирането...

Повече

Извънредно измерване не показва наличие на органични замърсители в Русе

Извънредно измерване на качеството на атмосферния въздух в Русе не показва наличие на органични замърсители. Измерванията са проведени с мобилна станция  на Регионална лаборатория – Пловдив през периода 5-8 февруари,...

Повече

РИОСВ – Русе излъчи победители в конкурсите за Световния ден

РИОСВ – Русе излъчи победители в конкурсите за Световния ден  на влажните зони

Експерти на РИОСВ – Русе определиха победителите в конкурсите, посветени на Световния ден на влажните зони – 2 февруари. Първият беше за изработване на проекти за пощенска картичка, а втория...

Повече

Проверен е сигнал за замърсени пещери на гъбозавода в Красен

Проверен е сигнал за замърсени пещери на гъбозавода в Красен

Експертите на РИОСВ – Русе извършиха извънредна проверка по сигнал за замърсяване на терени (пещери), собственост на гъбозавода „Красен“ АД, в едноименното село. Сигналът е подаден от природолюбител, придружен със снимков...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

Галерия