Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Предстоят срещи във връзка с началото на пожароопасния сезон

 Предстоят срещи във връзка с началото на пожароопасния сезон в защитените територии - изключителна държавна собственост

 Експерти на РИОСВ-Русе ще проведат работни срещи в Областна администрация Силистра на 24 април от 11 ч., в Община Разград на 29 април 11 ч. и на 30 април от...

Повече

Наблюдавани са новоизлюпени пеликани в Поддържан резерват „Сребърна”

Наблюдавани са новоизлюпени пеликани в Поддържан резерват „Сребърна”

 При ежендневните наблюдения охраната на Поддържан резерват „Сребръна” е забелязала новоизлюпени пеликанчета на наколните платформи. Птиците са спокойни и обгрижват малките. Засега е трудно да се определи броят на новоизлюпените.  В...

Повече

С изпълнението на ремонтните дейности, Природонаучният музей в

С изпълнението на ремонтните дейности, Природонаучният музей  в  с. Сребърна ще се превърне в модерен информационно-образователен център

 На 10 април 2014 г., на публична церемония в с. Сребърна, в присъствието на представители на държавната и местната власт, журналисти и други заинтересовани лица бе даден старта на строително-ремонтните...

Повече

Установен е източникът на неприятните миризми от края на седмицата

Експертите на РИОСВ-Русе установиха причината за неприятните миризми, за които жители на града сигнализираха екоинспекцията на 4 април 2014 г. В края на деня продължиха допълнителните обходи в околностите на град...

Повече

Не е установена промишлена авария или нарушения в технологичните процеси

Експертите на РИОСВ-Русе не са установили промишлени аварии или нарушения в технологичните режими на производствените процеси при извършените проверки днес в различни части на град Русе. На 4 април 2014 г....

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия