Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Изготвен е проект на заповед за обявяване на ЗЗ BG0000534

Изготвен е проект на заповед за обявяване на ЗЗ BG0000534 „Остров Чайка”

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване...

Повече

Заловен е извършител на множество нарушения в резервата „Сребърна“

Заловен е извършител на множество нарушения в резервата „Сребърна“

В ранните часове на 13 март, при проведена съвместна акция на  служители на РУ на МВР – Силистра и охраната на резервата „Сребърна“, е заловен бракониер. Лицето, наблюдавано в рамките...

Повече

Важно: Актуална информация за извършване на услуги и провеждане на

Уважаеми бенефициенти на услугите на РИОСВ-Русе,   Във връзка с въведеното извънредно положение  и необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19 Ви информираме, че е необходимо да подавате/получавате документите...

Повече

Ограничават се консултациите с бенефициентите на услугите на РИОСВ-Русе

Ограничават се консултациите с бенефициентите на услугите на РИОСВ-Русе във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID19 в административните структури на страната. Директорът на РИОСВ-Русе издаде...

Повече

Превишения на два показателя са установени в отпадъчните

Превишения на показателите неразтворени вещества и химична потребност от кислород са установени при анализа на пробите отпадъчни води на дружеството „Унипак В“ ЕООД. Водните проби са анализирани по 4 показателя...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност: опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

 

srebarna lake banner 510

България в Юнеско

Галерия