Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

65 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО

65   проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2018/2019 г. Конкурсът...

Повече

Нова наредба изисква регистрация на средни горивни инсталации

В края на минала година влезе в сила нова наредба за ограничаване емисиите на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации. Тя въвежда нови задължения за операторите на средни горивни...

Повече

Средногодишната концентрация на фините прахови частици в Русе е била

Концентрацията на фините прахови частици от 10 микрона (ФПЧ10) е била под средногодишната норма през миналата година. Съгласно екологичното законодателство тя е 40 µg/m3. Това  сочат данните от Автоматичната станция...

Повече

Редки птици край река Дунав са наблюдавани по време на

Редки птици край река Дунав са наблюдавани по време на Среднозимното преброяване

Експерти на РИОСВ-Русе участваха на 12 януари  в  Среднозимното преброяване на водолюбивите птици. Точките за наблюдение по поречието на река Дунав  са  на  остров Батин, участъци в землищата на селата...

Повече

Уведомление във връзка с Националната информационна система за отпадъци (НИСО)

Във връзка с Указ № 317 на Президента на Република България за обнародване в Държавен вестник (бр. 1/03.01.2019 г.) приетите изменения в преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност: опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

Галерия