Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие. Темата за тази година е „Нашето биологично разнообразие, нашата храна, нашата здраве“. Целта е вниманието да се фокусира върху биологичното разнообразие като основа за нашата храна и...

Повече

РИОСВ-Русе бе домакин на консултации по Програма LIFE

РИОСВ-Русе бе домакин на консултации по Програма LIFE

Среща с потенциални бенфициенти по Програма LIFE се проведе днес в РИОСВ-Русе, в рамките на Регионалните информационни дни на финансиращата програма. В срещата участие взеха представители на няколко дружества и...

Повече

Съставен е акт на птицекомбината за нерегламентирано изхвърляне на

 Съставен е акт на птицекомбината за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци

Експерти на РИОСВ-Русе днес съставиха акт за установяване на административно нарушение на птицекомбината за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в землището на с. Червена вода. Нарушението е установено в края на...

Повече

Трите находища на червен божур на територията на РИОСВ-Русе са

Трите находища на червен божур на територията на РИОСВ-Русе са в добро  състояние

Трите естествени находища на червения божур (Paeonia peregrina) в селата Беловец, Печеница и Подайва (област Разград) на контролираната от екоинспекцията територия  са в много добро биологично състояние. Това показаха проверките...

Повече

Глоби в размер на 18 600 лева са наложени

Глоби в размер на 18 600 лева  са наложени за еконарушения през април

През април директорът на РИОСВ - Русе е издал 6 наказателни постановления за налагане на глоби и санкции в размер на 18 600 лв. за нарушения на екологичното законодателство. 4 от...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност: опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

Галерия