Средночасова концентрация на азотен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСЧНМах.СЧК Азотен диоксид (µg/m3)
06.VII.1820079.0
07.VII.1820026.1
08.VII.1820030.6
09.VII.1820031.3
10.VII.1820043.7
11.VII.1820057.0
12.VII.1820047.0
13.VII.1820018.1
14.VII.1820016.6
15.VII.1820018.0
16.VII.1820019.5
17.VII.1820014.7
18.VII.1820011.0
19.VII.1820034.1