Средночасова концентрация на серен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСЧНМах.СЧК Серен диоксид (µg/m3)
06.VII.183508.6
07.VII.183508.6
08.VII.183509.1
09.VII.183509.1
10.VII.183508.7
11.VII.183508.7
12.VII.183508.7
13.VII.1835013.0
14.VII.183508.7
15.VII.183509.4
16.VII.1835010.7
17.VII.1835014.4
18.VII.1835011.0
19.VII.1835010.8