Средноденощна концентрация на ФПЧ10 от АИС "Възраждане"

 

 

датаСГНФини прахови частици под 10 микрона
(µg/m3)
СГН на брой превишения на ФПЧ10Брой превишения ФПЧ
08.VI.185030.68350
09.VI.185030.83350
10.VI.185023.04350
11.VI.185031.24350
12.VI.185032.64350
13.VI.185038.04350
14.VI.185019.97350
15.VI.185026.93350
16.VI.185029.01350
17.VI.185023.03350
18.VI.185020.39350
19.VI.185030.83350
20.VI.185033.86350
21.VI.185037.34350