АИС "Възраждане", кв. "Ялта"

датаНорма/ СДК
/Мах. СЧК
Серен диоксид (µg/m3)Азотен диоксид
(µg/m3)
Азотен оксид
(µg/m3)
Въгле-роден оксид
(mg/m3)
Озон (µg/m3)Фини прахови частици под 10 микрона
(µg/m3)
Бензен
(µg/m3)
Фини прахови частици под 2,5 микрона
(µg/m3)
СГН4040525
СДН12550
8 часова10120
СЧН350200
06.VII.18СДК8.418.42.50.365.329.430.619.0
Мах.СЧК8.679.013.00.7112.31.830.1
07.VII.18СДК8.311.41.10.270.826.360.516.6
Мах.СЧК8.626.12.10.3115.31.025.3
08.VII.18СДК8.310.51.20.261.720.520.414.6
Мах.СЧК9.130.63.70.386.61.116.4
09.VII.18СДК8.514.52.60.252.923.720.415.0
Мах.СЧК9.131.38.20.485.60.821.9
10.VII.18СДК8.412.01.90.248.018.030.412.6
Мах.СЧК8.743.77.00.487.70.717.5
11.VII.18СДК8.516.73.90.350.524.690.411.2
Мах.СЧК8.75722.80.688.41.222.3
12.VII.18СДК8.413.82.20.259.022.210.513.1
Мах.СЧК8.747.09.70.594.41.419.4
13.VII.18СДК8.49.41.40.265.432.360.218.9
Мах.СЧК13.018.12.80.397.90.525.8
14.VII.18СДК8.47.81.10.272.425.820.213.0
Мах.СЧК8.716.62.70.2100.20.419.8
15.VII.18СДК8.47.40.90.272.426.920.313.8
Мах.СЧК9.418.02.50.2101.50.521.4
16.VII.18СДК9.09.01.20.276.828.450.315.6
Мах.СЧК10.719.52.80.3108.90.523.6
17.VII.18СДК9.69.41.20.286.536.380.319.4
Мах.СЧК14.414.72.50.3122.20.439.2
18.VII.18СДК9.87.60.90.275.734.460.322.1
Мах.СЧК11.011.01.90.394.90.544.1
19.VII.18СДК9.710.81.50.261.325.690.315.2
Мах.СЧК10.834.16.90.482.10.628.2

 

СГН - средногодишна норма;

СДН - средноденонощна норма;

8 часова норма - максимална осемчасова средна стойност в рамките на едно денонощие;

СЧН - средночасова норма;

СДК - средноденонощна концентрация;

Мах. СЧК - измерена максимална средночасова концентрация;

ПИН - Праг за информиране на населението