vavedenieРИОСВ - РУСЕ
 
 
I.Въведение
II. Паркът, като част от селищната система
IIІ. Дървета и храсти
ІV. Птици в градските паркове
V. Животни в градските паркове
VI. Полезни съвети

Галерия

Речник

Използвана литература
 
 

Въведение

 

Информационно-образователният пакет „Разходка в парка” е разработен от експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе. Подготвен и издаден е по повод обявената през 2011 г. от Организацията на обединените нации – Международна година на горите.

park_111
   

Основната идея на пакета „Разходка в парка” е запознаване на подрастващите и техните преподаватели с най-често използваните декоративни дървета и храсти при ландшафтното оформление на парковете и с техните обитатели.
Водени сме от идеята да представим парка като една система, което да внуши, че има животински видове, които споделят даденото пространство с растенията и поддържат баланса, дори в градските паркове.
Всеки човек, независимо от възрастта, темперамента или интересите си търси и намира нещо в парка. Едни го използват за разходка и почивка, други за спорт и развлечение, трети търсят необходимото „бягство” от шума на града или просто вдъхновение.     
Екипът на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе изказва искрени благодарности към г-жа Мария Ангелова – главен експерт в отдел „Озеленяване” при община Русе и към г-н Венцислав Петков – уредник на отдел „Природа” към Регионален исторически музей – Русе за оказаното съдействие и съпричастност при разработка на проекта.

Над проекта работиха експерите от РИОСВ-Русе: Рени Петрова, Момчил Петров, Надежда Савова, Емил Стойчев, Анелия Николова, Светлана Иванова и Мая Бурова.