Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Експерти на РИОСВ-Русе помогнаха на бедстващи животни

Експерти на РИОСВ-Русе помогнаха на бедстващи животни

Експерти  от РИОСВ-Русе участваха в четири акции за спасяване на животни в беда.  Сред тях са защитените от закона  бял щъркел, хвойнов дрозд и прилепи от вида ръждив вечерник.  Намерен...

Повече

Зеленоглавите патици са най-многочислената група в среднозимното преброяване

Зеленоглавите патици  са най-многочислената  група в среднозимното преброяване на птиците в участъците на РИОСВ-Русе

Най-многочислената група, отчетена от експерти на РИОСВ-Русе при 42-то  среднозимно преброяване на водолюбивите птици тази година, е на зеленоглавата патица. Двата екипа на екоинспекцията са преброили  331 птици от вида...

Повече

Ограничен е достъпът до общинските депа на Бяла и Две

Ограничен е достъпът до общинските депа на Бяла и Две могили

Достъпът до общинските депа на Бяла и Две могили е ограничен.  За двете сметища бяха издадени заповеди за преустановяване на експлоатацията през декември миналата година. Кметовете са изпълнили предписаните мерки...

Повече

Езерото Сребърна замръзна

Езерото Сребърна замръзна

В резултат на ниските температури през последните дни езерото Сребърна замръзна. Дебелината на ледената покривка еколо 2-3 см. Все още има малки по площ незамръзнали участъци. Обстановката в резервата е спокойна....

Повече

РИОСВ – Русе провери „Монтюпе“ за изпълнение на инвестиционната програма

Експерти на РИОСВ – Русе днес направиха контролна проверка на производствената площадка на „Монтюпе“ ЕООД. Целта беше да се установи изпълнението на заложените до края на 2017  г. мерки в...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

Галерия