Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

РИОСВ-Русе и Община Силистра получиха сертификата на биосферен парк

 РИОСВ-Русе и Община Силистра получиха сертификата на биосферен парк „Сребърна“

Представители на РИОСВ-Русе и Община Силистра получиха днес сертификата на биосферен парк „Сребърна“. Това стана по време на заседание на Националния комитет на Програмата  „Човекът и биосферата“ към ЮНЕСКО в...

Повече

Завишени стойности на органични замърсители са отчетени от пункт „Здравец-Изток“

Завишени стойности на ксилен и толуен са отчетени на 14 ноември, от 9 до 11 часа, oт станцията за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух в „Здравец-Изток“. Няма превишение на средночасовите...

Повече

Взети са проби от отпадъчните води на „Оргахим Резинс“

Експерти на РИОСВ-Русе днес взеха проби от отпадъчните води на „Оргахим Резинс“ АД. Извънредната проверка е извършена на производствените площадки на „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД по повод постъпилите...

Повече

Два акта са съставени на нарушители по закона за отпадъците

Два акта са съставени на нарушители по закона за отпадъците

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха актове на две лица за установяване на административно  нарушение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Лицата са извършвали дейности с излезли от употреба моторни превозни...

Повече

Възстановени са участъци от противопожарния път в резервата Сребърна

Възстановени са участъци от противопожарния път в резервата Сребърна

Възстановени са 411 м2  нарушени участъци от  западния противопожарен път към Поддържан резерват  „Сребърна“. Днес заседава комисия от представители на инспекцията и строителната фирма за приемане на  ремонтните дейности. Възстановяването на...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия