Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Осигурен е обществен достъп до заявлението за ново Комплексно разрешително

На основание чл.122 а), ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)  е открит обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на „Монтюпе“ ЕООД, гр. Русе за...

Повече

Празникът на резервата „Сребърна“ събра над 300 души

Празникът на резервата „Сребърна“ събра над 300 души

Над 300 гости посетиха биосферен парк „Сребърна“ за събитието Srebarna Trail Run на 7 октомври. То беше част от инициативите, посветени на 70-годишнината от обявяването на Сребърна за защитена територия. В...

Повече

Раздаването на стартовите пакети за спортното събитие в Сребърна

 Раздаването на стартовите пакети за спортното събитие в Сребърна ще започне в събота

Стартовите пакети за участниците в спортното събитие Srebarna Trail Run ще се раздават още в събота, 6 октомври, от 14 часа, на паркинга на Природонаучния музей в с. Сребърна. Това...

Повече

Ранен щъркел в Силистренска област е изпратен в спасителен център

Ранен щъркел в Силистренска област е изпратен в спасителен център

Екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) е изпратен в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора, в края на миналата седмица. Птицата е намерена в землището на...

Повече

Над 200 участници от България и Румъния ще се включат

Над 200 участници от България и Румъния ще се включат в събитие в биосферен парк „Сребърна“

Над 200 души от цяла България и съседна Румъния са заявили участие в спортното събитие Srebarna Trail Run 2018, което ще се проведе на 7 октомври (неделя), на територията на ...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност: опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

Галерия