Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

РИОСВ-Русе е предприела всички мерки по компетентност по случая

РИОСВ-Русе е предприела всички административни  мерки според екологичното законодателство за разрешаване на проблема със заблатяване на терени от дейността на млекопреработвателното предприятие в с. Брестовене,  собственост на „Маклер комерс“ ЕООД. Заблатяването...

Повече

Нарушена е целостта на природна забележителност „Дикилиташ“

Нарушена е целостта  на природна забележителност „Дикилиташ“

Нарушена е целостта на скално образувание „Дикилиташ“, намиращо се в селищното образувание „Стълпище, край с. Мечка, Русенска област. Това е установено при съвместна проверка по сигнал на РИОСВ – Русе...

Повече

РИОСВ-Русе обяви два национални конкурса за биосферен парк „Сребърна“

РИОСВ-Русе обяви два национални конкурса за биосферен парк „Сребърна“

Във връзка с отбелязване на 70-годишнината от обявяване на „Сребърна“ за защитена територия и присъединяването й към мрежата на биосферните паркове на UNESCO Регионална инспекция по околната среда и водите...

Повече

РИОСВ-Русе наложи принудителна мярка на млекопреработвателно предприятие

РИОСВ-Русе наложи принудителна мярка на млекопреработвателно предприятие

Експертите на РИОСВ-Русе изпълниха заповед за налагане на принудителна административна мярка на млекопреработвателно предприятие във връзка с нарушения на Закона за водите. Частично е ограничена дейността на дружеството чрез принудително...

Повече

29 юни – Ден на река Дунав

29 юни – Ден на река Дунав

„Бъди активен за по-здрав Дунав“ е мотото на кампанията по повод 29 юни през тази година. На 29 юни през 1994 година в София е подписана Конвенция за сътрудничество при...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

Галерия