Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Проверен е сигнал за оцветени води в язовир „Бели

Проверен е сигнал за оцветени води в язовир  „Бели Лом“ край  Разград

Съвместна проверка с представители на РИОСВ - Русе, Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен, „Напоителни Системи“ ЕАД и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е извършена на язовир „Бели Лом“...

Повече

Съобщение за технически проблем

Поради настъпил технически проблем временно е преустановена работата на „Горещата телефонна линия“ на РИОСВ-Русе.  До отстраняването му сигнали за замърсяване на околната среда следва да се подават на тел. 112...

Повече

За първи път езерото Сребърна ще бъде почистено от

За първи път езерото Сребърна ще бъде  почистено от тиня и наноси

Отстраняване на тиня, органичична маса и инвазивни растителни видове от езерото Сребърна ще се приложи за пръв път в защитената територия със специализирана техника за драгиране и косене на тръстика. Това...

Повече

Множество замърсени терени в областите Русе, Разград и Силистра са

Експертите на РИОСВ-Русе установиха множество замърсени терени при проверките за чистота на населени места. От началото на годината са извършени 86 проверки в трите области. Контролът се осъществява паралелно -...

Повече

Инвазивни растителни видове ще бъдат премахнати от територията на резервата

Инвазивни растителни видове ще бъдат премахнати от територията на резервата „Сребърна“

На територията на поддържан резерват „Сребърна“ ще бъде извършена сеч на инвазивни дървесни видове. Това са явор негундо, гледичия, пенсилвански ясен. Растящите сред тях единични дървета от местни видове –...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност: опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

 

srebarna lake banner 510

България в Юнеско

Галерия