Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Съставени са четири акта за нарушения на екологичното

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха четири акта за установяване на административни нарушения през месец април. Три от тях са на юридически лица за извършване на дейности без разрешителен документ, в нарушение...

Повече

Нова образователна уеб-платформа „EARTH School” предлага знания и материали за

Нова образователна уеб-платформа „EARTH School” предлага знания и материали за околната среда

Ученици, студенти, преподаватели, родители и заинтересовани граждани могат да ползват новата безплатна образователна платформа „EARTH School” за да получат актуални знания и по-добро разбиране на проблемите на околната среда и...

Повече

Подготвени са проекти на заповеди за обявяване на защитени

Подготвени са  проекти на заповеди за обявяване на защитени  зони  BG0000232 „Батин“ и BG0000231 „Беленска гора“

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване...

Повече

Незаконно отглеждани защитени птици ще бъдат освободени в природата

 Незаконно отглеждани защитени птици ще бъдат освободени в природата

Незаконно отглеждани 3 екземпляра от вида ням лебед (Cygnus olor) ще бъдат освободени в езерото „Вая“, край Бургас от служители на Спасителен център за диви животни на „Зелени Балкани“ -...

Повече

Достъпът до туристическите пътеки в Сребърна е свободен

Достъпът до туристическите пътеки в Сребърна е свободен

Достъпът до туристическата инфраструктура и прилежащите територии в района на поддържан резерват „Сребърна“ е свободен. По време на извънредното положение в страната не са налагани специални ограничения. Препоръчва се при...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност: опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

 

srebarna lake banner 510

България в Юнеско

Галерия