Вие сте тук: Кампании на РИОСВ

2 февруари - Световен ден на влажните зони

Е-поща Печат

2 февруари 2019 година - Световен ден на влажните зони

Тема: „Влажни зони и климатични промени“

Main poster bg

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. На тази дата през 1971 г. в Иранския град Рамсар е подписана конвецията за защита на тези безценни екосистеми. Темата на тазгодишната кампания е „Влажните зони и климатичните промени“. Тя цели да подчертае важната им роля за  намиране решения срещу измененията на климата.

На контролираната от РИОСВ – Русе територия се намират някои  от най-значимите влажните зони в страната. Една от най-големите влажни зони е „Калимок-Бръшлен“, а Поддържан резерват „Сребърна е включен в списъка на  Рамсарските обекти. Останалите по-значими зони, намиращи се също по поречието на река Дунав и Янтра са  „Рибарници Мечка“, Остров Батин, Дойчов остров, Островен комплекс „Алеко-Телика“ „Остров Пожарево”, „Блатото край село Малък Преславец”.  За опазване на ценните видове на флората и фауната те са обявени за защитени местности.

Във връзка с отбелязване на международната кампания представител на инспекцията даде интервю за Националната телевизия, излъчено на 2 февруари. Темата бе свързана с поддържащите и опазващи дейности, които се реализират на територията на ПР „Сребърна“.

За отбелязване на Световния ден на влажните зони РИОСВ-Русе обяви конкурс за проект на анимирана рисунка, свързана с темата на международната кампания. Инспекцията е и партньор на Русенски университет „Ангел Кънчев“ в конкурса за реферат.

Експерти на РИОСВ-Русе и гост-оценители  излъчиха следните победители:

I во място - Мартина Пл. Пеева, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – гр.  Разград;

MartinaIPPMGRz

II ро място - Риза К.Талиб, СУ „Христо Ботев“ -  с. Паисиево, общ. Дулово, обл. Силистра;

srebarnakonkurs

Поощрителна награда: Ивайло Пл. Карапейков,  СУ „Йордан Йовков“ – гр. Русе.

 

Отличените автори получиха грамоти и предметни награди.

от проведеното ученическо състезание за разработка и представяне на реферат, посветено на международния ден на влажните зони (world wetlands day) на тема „Влажните зони - естествено решение на проблемите с изменението на климата“, организирано от Русенски университет „Ангел Кънчев“, с подкрепата на РИОСВ - гр. Русе

  

Победител в от проведеното ученическо състезание за разработка и представяне на реферат, посветено на международния ден на влажните зони (world wetlands day) на тема „Влажните зони - естествено решение на проблемите с изменението на климата“, организирано от Русенски университет „Ангел Кънчев“, с подкрепата на РИОСВ - гр. Русе е:

Благовеста Павлинова Петрова от 11б клас,

Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Цонев Буров”, гр. Русе


Информация за отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари през  2018 г. можете да намерите тук 

Информация за отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари през  2016 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари през  2015 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари през  2014 г. можете да намеритетук

Информация за отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари през  2013 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари през  2012 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари през  2011 г. можете да намерите тук

България в Юнеско

Галерия