Вие сте тук: Кампании на РИОСВ

2 февруари - Световен ден на влажните зони

Е-поща Печат

2 февруари 2017 г. – Световен ден на влажните зони

Тема: „Влажните зони за намаляване риска от бедствия“ 

 english version  0Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. Този ден бележи приемането на Конвенцията за влажните зони на 2 февруари 1971 г. в иранския град Рамсар, на брега на Каспийско море.

Във връзка с отбелязване на международната кампания, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявяви  конкурси за изработване на проект на значка на влажна зона от територията на РИОСВ-Русе  за учениците от среден курс на обучение и проект за изработка на е-банер за ученици от горен курс на обучение.

До предварително обявения срок в РИОСВ-Русе постъпиха 16 проекта на елекронни банери и 118 проекта на значки. Предмет на конкурса бяха влажните зони на територията на РИОСВ-Русе – Поддържан резерват „Сребърна“, рибарниците Мечка, Калимок, Остров Пожарево и Гарвански блата. 

Проектът на е-банер на Християна Йорданова от СУ „Христо Ботев“ гр. Тутракан е фаворитът на инспекцията в първия конкурс, следван от възпитаници на СУ „Христо Ботев“ гр. Русе. Това е учебното заведение с най-много представени проекти за е-банер.

Победители в конкурсите за проект на значка са Мелиса Селим от ОУ „Христо Ботев“ гр. Тутракан и Викория Илкова от ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ с. Полско Косово.

znacka-Desislava znacka-iskren2 znahka-nikol2

Победителите в конкурсите получиха грамоти и предметни награди. Пълният списък е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

За отбелязване на Световния ден на влажните зони РИОСВ-Русе предостави филм на АГ „Гео Милев“ гр. Русе, който беше представен в учебното заведение на 2 февруари 2017 г.

В Информационния център на инспекцията бе подредена изложба с ръчно изработени птици от възпитаници на СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ и отличените творби за проект на значка.


Информация за отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари през  2016 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари през  2015 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари през  2014 г. можете да намеритетук

Информация за отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари през  2013 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари през  2012 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари през  2011 г. можете да намерите тук

България в Юнеско

Галерия