Вие сте тук: Кампании на РИОСВ

22 април-Ден на Земята

Е-поща Печат

 22 април 2018 г. -  Ден на Земята

Тема:   „Свят без замърсяване с пластмаси

Earh day 2018

Замърсяването с пластмаса е фокусът Международната кампания за Деня на Земята през 2018 г. От отравяне и нарушаване на морската среда до негативно влияние върху човешките хормони, от замърсяване на плажовете до натрупване в каналите и депата – всичко това в резултат от драстичното нарастване на количествата изхвърляни пластмаси, което заплашва оцеляването на нашата планета.  В отговор, кампанията за Деня на Земята 2018  г.  се фокусира върху цялостната промяна на човешката нагласа и поведение относно пластмасите, като целта е иницииране на дейности за значително намаляване на замърсяването с пластмаси.

От 19 март 2018 г. стартираха поредица от доброволчески инициативи, посветени на Деня на Земята 22 април, организирани от СНЦ „Дунавско сияние“ и СНЦ „Учителска подкрепа и РИОСВ-Русе“. Проявите се проведоха под егидата на доброволческата платформа „Герои на времето“ и се преминаха на три етапа: събиране на вторични суровини от училищата, засаждане на дръвчета и храсти в училищните дворове. Като заключителен етап се проведоха 12  еколектории в русенски училища от начален до горен курс на обучение, свързани с темата на кампанията – замърсяване с пластмасови отпадъци.

DSC01911 DSC01987 DSC02057

 Конкурс на електронна презентация, стих и рисунка и проект на е-грамота се проведе в ПАК „Гео Милев“ гр. Русе. Победителите бяха наградени на 20 април, на тържество в аулата на учебното заведение

На 20 април, в инспекцията гостуваха възпитаници на ОУ „Лйюбен Каравелов“ за открит урок, свързан с оползотворяването на отпадъците и ползите от рециклирането.

DSC01963 DSC02149 DSC02166

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2017 година можете да намерите тук


Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2016 година можете да намерите тук 


Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2015 година можете да намерите тук


Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2014 година можете да намерите тук


Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2013 година можете да намерите тук


Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2012 година можете да намерите тук


Информация за отбелязване на Международния ден на Земята  22 април през 2011 година можете да намерите тук


Информация за отбелязването  на Международния ден на Земята 22 април 2010 година от Регионална инспекция по околната среда и водите–Русе можете да намерите тук

България в Юнеско

Галерия