Вие сте тук: Кампании на РИОСВ

22 май-Международен ден на биологичното разнообразие

Е-поща Печат

22 май - Международен ден на биологичното разнообразие

Тема: „Биологично разнообразие и устойчив туризъм“

 

 

IBD 2017

Тази тема е избрана в подкрепа на дейностите на Световната организация по туризъм към Организацията на обединените нации (ООН) във връзка с Решение 70/1931 на Генералната Асамблея на ООН, чрез която 2017 година бе обявена за „Международна година на устойчив туризъм за развитие“.

Разнообразието на дивите видове и екосистемите, в които те участват, представлява важна основа за много аспекти на туризма. Признаването на голямото икономическо значение за развитието на туризма на атрактивните пейзажи и богатството на биологичното разнообразие обуславя политическите и икономическите аспекти на тяхното съхраняване.

На 19 май 2017 г. възпитаници на ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе, с ръководител Боряна Христова  посетиха Информационния център на инспекцията. Целта на занятието бе да се запознаят с дейността на инспекцията.

Акцент в представянето на инспекцията бе поставен на дейностите по опазване на компонент „Биологично разнообразие“. Посещението се реализира в навечерието на едноименната кампания. Тъй като мотото е „Биологичното разнообразие и устойчив туризъм“ пред учениците е представен Поддържан резерват „Сребърна“ като една от най-достъпните защитени територии. На територията на резервата има действащ музей и е  изградена туристическа инфраструктура.  Бъдещите посетители на разервата ще са по-подготвени относно биологичното му разнообразие и правилното, отговорно поведение сред природата.

IMG 4601 IMG 4661 IMG 4697

На 22 май РИОСВ-Русе отбеляза 25 години от създаването на направление „Биологично разнообразие“ в инспекцията. Експертите по биоразнообразие представиха дейността по опазване на защините видове. На контролираната от РИОСВ-Русе територия има 42 защитени обекта, обявени съгласно Закона за защитените територии, от които един резерват – „Бели Лом”, един поддържан резерват – „Сребърна”, един природен парк – „Русенски Лом”, девет природни забележителности и тридесет защитени местности, сред които и най-голямата по площ в страната – ЗМ „Калимок-Бръшлен”.

Изтеклата 2016 г. беше важна за една от най-достъпните за туристи защитена територия-Поддържан резерват „Сребърна“. В Секретариата на UNESCO е подаден номинационен формуляр за обявяване на ПР „Сребърна” за пост Севилски биосферен парк.  Така „Сребърна” има възможност да остане обект на природното световно наследство от нов тип.

През експертите на РИОСВ-Русе е представен документалният филм на японската телевизия TBS, който представя резервата като обект на световното природно наследство. 

IMG 4748 IMG 4754 IMG 4741

 

Информация за отбелязване на Международния ден на биологичното разообразие 22 май  през 2016  г. можете да намерите тук


Информация за отбелязване на Международния ден на биологичното разообразие 22 май  през 2015  г. можете да намерите тук


Информация за отбелязване на Международния ден на биологичното разообразие 22 май  през 2014  г. можете да намерите тук


Информация за отбелязване на Международния ден на биологичното разообразие 22 май  през 2013  г. можете да намерите тук


Информация за отбелязване на Международния ден на биологичното разообразие 22 май  през 2012  г. можете да намерите тук


Информация за отбелязване на Международния ден на биологичното разообразие 22 май  през 2011  г. можете да намерите тук 


Информация за отбелязването на Международния ден на биологичното разнообразие през 2010 г. можете да намерите тук.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Екипът на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе посвети част от публичните си прояви през месец май на проблемите и предизвикателствата при опазване на биологичното разнообразие. По този начин, инспекцията отдели подобаващо внимание на акцентите в работата на експертите по биологично разнообразие, на наличните ресурси, защитените обекти на контролираната територия и на най-честите проблеми при опазването на природното богатство.

  • На 3 май 2012 година - в информационния център се проведе открит урок, посветен на биологичното разнообразие с участието на възпитаници на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ” – Русе, с ръководител г-жа Дария Великова.

 

 
  alt
altalt

България в Юнеско

Галерия