Вие сте тук: Кои сме ние

Декларации по ЗПКОНПИ

Списък на служителите на РИОСВ-Русе, подали декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата (ЗПКОНПИ)

Анелия Неделчева Малчева – Николова – Директор на дирекция „ПД”

- ВСП-359/14.04.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част Имущество

- ВСП-371/ 15.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-570/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Венелин Александров Скарлатов – Младши експерт

ВСП-395/28.04.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част Имущество

ВСП-386/ 18.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-567/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Виктория Христова Йорданова – Младши експерт

ВСП-465/ 14.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-590/ 07.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

- ВСП-953/ 28.08.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част II Интереси (ЗПКОНПИ)

 Галина Йорданова Савова – Главен експерт

ВСП-388/27.04.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част Имущество

ВСП-472/ 14.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-594/ 07.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Гюлбер Халим Ибрям – Младши експерт

 - ВСП-453/14.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част Имущество

ВСП-475/ 15.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-574/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Гюлджихан Басриева Кючукова – Старши експерт

 -ВСП-422/11.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част Имущество

ВСП-453/ 10.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-612/ 08.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Десислава Илиева Куцарова – Главен експерт

ВСП-431/08.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част Имущество

ВСП-447/ 09.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-569/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

 Десислава Любомирова Любенова – Старши експерт

-ВСП-416/05.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част Имущество

ВСП-439/ 08.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-597/ 07.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

  Деница Николева Цакова

-ВСП-451/13.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част Имущество

- ВСП-501/ 21.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

Елена Валентинова Енчева - Старши експерт

1.     -  ВСП-400/29.04.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество

- ВСП-338/08.04.2019  - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

- ВСП 339/08.04.2019  - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част II Интереси (ЗПКОНПИ)

Ерай Себахтинов Мехмедов – Младши експерт

1.      -  ВСП-450/13.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество

ВСП-440/ 08.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

 - ВСП-591/ 07.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Ивайла Ивова Обретенова

-  ВСП-612/ 29.06.2020 – декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

2.      - ВСП-727/ 14.07.2020 – декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество

ВСП-728/ 14.07.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част II Интереси

Ивета Валентинова Иванова

ВСП-772/21.07.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество

Илия Маринов Илиев – Специалист

1.      - ВСП-437/11.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество

ВСП-446/ 09.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-602/ 07.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Искрен Цанев Петров – Главен експерт

ВСП-461/15.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество 

ВСП-471/ 14.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-608/ 08.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Катя Георгиева Янкова – Младши експерт

1.      - ВСП-441/11.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество

ВСП-399/ 23.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-609/ 08.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Кремена Димитрова Станева

ВСП-618/ 29.06.2020 – декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

2.      - ВСП-731/ 14.07.2020 – декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество

ВСП-732/ 14.07.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част II Интереси

Мария Христова Кирилова – Главен специалист

ВСП-424/07.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество 

ВСП-362/ 11.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-572/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Милко Димитров Иванов – Старши експерт

-ВСП-398/29.04.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество

ВСП-366/ 12.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-580/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Мирослава Божидарова Маринова

ВСП-622/ 29.06.2020 – декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

ВСП-717/ 13.07.2020 – декларация по чл.35, ал.1, т.2, част II Интереси

-  ВСП-718/ 13.07.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество

Момчил Маринов Петров – Младши експерт

1.      - ВСП-439/11.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество

ВСП-432/ 07.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-600/ 07.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Надежда Звездомирова Савова – Младши експерт

ВСП-418/05.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество

ВСП-479/ 15.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-595/ 07.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Нели Неделчева Атанасова – Началник отдел

ВСП-354/13.04.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество 

ВСП-401/ 23.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-563/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Николай Маринов Стоянов – Изпълнител

1.     -  ВСП-423/07.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество

ВСП-451/ 10.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-575/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Радостина Великова Туркова – Старши експерт

ВСП-376/23.04.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество 

ВСП-445/ 09.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-564/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Ралица Василева Дамянова – Главен експерт

ВСП-407/04.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество 

ВСП-431/ 07.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-577/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

  

Ралица Иванова Петкова – Младши експерт

ВСП-417/05.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество 

ВСП-367/ 12.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-565/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Ралица Стефанова Тонева – Главен експерт

ВСП-459/15.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество 

ВСП-448/ 09.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-593/ 07.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Рени Живкова Петрова – Главен експерт

ВСП-372/22.04.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество 

ВСП-361/ 11.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-571/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Светла Белчева Димитрова – Старши експерт

ВСП-391/27.04.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество 

ВСП-450/ 10.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-598/ 07.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Светлана Василева Иванова – Директор на дирекция

ВСП-419/07.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество 

- ВСП-408/ 24.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-409/ 24.04.2019 - декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл.2 по чл.35, ал.1, т.4 (ЗПКОНПИ)

 - ВСП-844/ 14.08.2019 - декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл.2 по чл.35, ал.1, т.4 (ЗПКОНПИ)

- ВСП-568/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Светлана Михайлова Жечкова – Младши експерт

-ВСП-440/11.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество

ВСП-460/ 13.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-610/ 08.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Светлин Тодоров Йорданов – Специалист

ВСП-438/11.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество

ВСП-438/ 08.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-601/ 07.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Светлозар Христов Трендафилов – Изпълнител

ВСП-458/15.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество

ВСП-502/ 21.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-589/ 06.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

  

Татяна Павлова Стилянова – Директор на дирекция

-ВСП-448/12.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество

ВСП-473/ 14.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-576/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Теодора Илиева Цакова

-ВСП-430/08.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество

- ВСП - 1220/04.12.2019 - Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 (ЗПКОНПИ)

 - ВСП-459/ 13.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

Хафизе Мохарем Вейсал – Младши експерт

ВСП-386/27.04.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество 

ВСП-400/ 23.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-573/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Христо Сашев Милков – Началник отдел

ВСП-385/27.04.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество 

ВСП-393/ 19.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-579/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Цветелина Николова Тодорова

- ВСП-505/ 01.06.2020 – декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

2.     -  ВСП-719/ 13.07.2020 – декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество

         -  ВСП-720/ 13.07.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част II Интереси

Юлия Момчилова Йорданова – Старши експерт

ВСП-446/12.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество 

ВСП-377/ 16.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-596/ 07.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

 Явор Любенов Хаджийски – Главен експерт

ВСП-443/11.05.2020 - декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество 

ВСП-456/ 10.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-611/ 08.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

 

* Декларациите се съхраняват в РИОСВ-Русе

България в Юнеско

Галерия