Вие сте тук: Кои сме ние

Вътрешни актове и отчети

Актове, утвърдени от Директора на РИОСВ-Русе и отчети

Е-поща Печат

Правилник за устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите


Утвърден бюджет на РИОСВ-Русе за 2020 г.

Утвърден бюджет на РИОСВ-Русе за 2019 г.

Утвърден бюджет на РИОСВ-Русе към 31.03.2018 г. 

Система за финансово управление и контрол в РИОСВ-Русе

Процедура за разкриване, отчитане и докладване на нередности, за приемане на последващи действия и възстановяване на средства по установени нередности  изтегли 

Плащания по СЕБРА (обобщена справка за системата на МОСВ)


 

Актове, издадени от Директора на РИОСВ-Русе  за 2019 г.

Актове, издадени от Директора на РИОСВ-Русе за 2018 г.

Актове, издадени от Директора на РИОСВ-Русе за 2017 г. 

Актове, издадени от Директора на РИОСВ-Русе за 2016 г.

Актове, издадени от Директора на РИОСВ-Русе за 2015 г. 
Актове, издадени от Директора на РИОСВ-Русе за  2014 г. 
Актове, издадени от Директора на РИОСВ-Русе за 2013 г. 


Отчет за касово изпълнение на бюджета по програми към 31.12.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета по програми към 31.12.2018 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми на РИОСВ-Русе  /Бюджет 2017 г. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета в програмен формат 2016 г. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета в програмен формат 2015 г. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета в програмен формат 2014 г.  

Последна промяна от Четвъртък, 09 Април 2020г. 13:37ч.

България в Юнеско

Галерия