Вие сте тук: Кои сме ние

Вътрешни актове

Актове, утвърдени от Директора на РИОСВ-Русе и отчети

Е-поща Печат

Утвърден бюджет на РИОСВ-Русе към 31.03.2018 г. 

Система за финансово управление и контрол в РИОСВ-Русе

Процедура за разкриване, отчитане и докладване на нередности, за приемане на последващи действия и възстановяване на средства по установени нередности  изтегли 

Актове, издадени от Директора на РИОСВ-Русе за 2017 г. 

Актове, издадени от Директора на РИОСВ-Русе за 2016 г. 

Актове, издадени от Директора на РИОСВ-Русе за 2015 г. 

Актове, издадени от Директора на РИОСВ-Русе за  2014 г. 

Актове, издадени от Директора на РИОСВ-Русе за 2013 г. 


Разходи по области на политики и бюджетни програми на РИОСВ-Русе  /Бюджет 2017 г. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета в програмен формат 2016 г. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета в програмен формат 2015 г. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета в програмен формат 2014 г.  

Последна промяна от Понеделник, 16 Април 2018г. 16:52ч.

България в Юнеско

Галерия