Ученическо състезание за разработка на реферат по повод Световния ден на влажните зони 2019 г.

Е-поща Печат

УЧЕНИЧЕСКО  СЪСТЕЗАНИЕ,  ПОСВЕТЕНО  НА  МЕЖДУНАРОДНИЯ  ДЕН

НА  ВЛАЖНИТЕ  ЗОНИ  (WORLD  WETLANDS  DAY)

разработка и представяне на реферат

Тема  „ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ – ЕСТЕСТВЕНО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ С ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА“

Състезанието се организира във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони – 02.02.2019 г., който през настоящата година се провежда под мотото „Влажните зони – естествено решение на проблемите с изменението на климата“.

Организатор:               Русенски университет „Ангел Кънчев“,

с подкрепата на:          РИОСВ - гр. Русе

 1. I.          Общи условия за участие:
 2. 1.   Допустими участници в състезанието са ученици в гимназиален (горен) курс на обучение от училища в страната – от 11 и 12 клас.
 3. 2.   Състезанието има за цел да провокира интереса на младите хора към проблемите, свързани с опазването на околната среда и управлението на влажните зони. Мотото на тазгодишната кампания на WORLD WETLANDS DAY 2019 е „Влажните зони – естествено решение на проблемите с изменението на климата“ – имащо за цел да представи потенциала им за различни естествени природни решения за достъп до прясна вода, източник на прехрана, атрактивни туристически дестинации, поддържане на биологичното разнообразие, защита срещу наводнения и др.
 4. 3.   Няма ограничения по отношение на използваните софтуерни продукти, материали и техники. За визуализация и онагледяване на материалите могат да бъдат използвани собствени снимки или такива, които не са под закрилата на Закона за авторското право. За участие в състезанието се приемат както индивидуални, така и колективни разработки, които отговарят на следните технически параметри и изисквания:
 • Максимален брой страници – 8;
 • Допустими формати – .doc, .docx, .pdf, .rtf или .txt;
 1. 4.    Материалите могат да се изпращат по следните начини:
 • В случай че са с обем до 10 MB – по електронна поща на E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ;
 • Качване на сървър за споделяне на файлове и посочен линк за изтегляне на E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ;
 • Записани на дигитален носител по пощата или по куриер (за сметка на получателя): 7017 Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. Студентска 8, доц. д-р инж. Пламен Мънев (за състезанието, посветено на световния ден на влажните зони под мотото „Влажните зони – естествено решение на проблемите с изменението на климата“).
 1. 5.   Материалите да са придружени със следната информация: трите имена на автора/авторите, населено място и училище, клас (курс), домашен адрес, електронна поща и телефон за връзка.
 2. 6.   Краен срок за предаване/изпращане на презентациите: до 17.00 ч. на 08.02.2019 г.
 3. 7.   Организаторите не поемат ангажимент за връщане на получените материали.
 4. 8.   При участие в състезанието кандидатите приемат условието, че разработките им могат да бъдат използвани при подготовката на информационно-образователни материали за целите на организаторите.
  1. II.        Оценяване и класиране
 5. 1.   Разработките ще бъдат оценявани и класирани от компетентна комисия, съставена от университетски преподаватели, експерти от РИОСВ и гост – оценители.
 6. 2.   Критерии за оценка на разработките: актуалност, оригиналност, достоверна фактология и използването на различни по вид художествени изразни средства и оформление. Общият брой точки по критериите е 100.
 7. 3.   ВАЖНО! Резултатите ще бъдат приравнени на оценка по шестобалната система, с която участниците ще могат да кандидатстват (и предварително) за обучение в Русенския университет по специалност „Екология и техника за опазване на околната среда“.
 1. III.      Награди
 2. 1.   Обявяване на резултатите и награждаване: 22.02.2019 г.
 3. 2.   Победителите ще бъдат отличени с индивидуални предметни награди.
 4. 3.   Всички участници ще получат Сертификат за участие в състезанието.
 5. 4.   Някои от отличените материали ще бъдат публикувани в сайта на Биосферен Парк „Сребърна“ - https://srebarnalake.com.
 1. IV.      Адрес за кореспонденция:

гр. Русе 7017,

ул. „Студентска” № 8, РУ „Ангел Кънчев“,

Корпус 19, кабинет 102,

E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

За допълнителна информация: тел. 082 / 888 485.

България в Юнеско

Галерия