Вие сте тук: Контролна дейност

Доклади от проведени Собствени периодични измервания /СПИ/, Собствени непрекъснати измервания /СНИ/ и емисионен контрол на оператори с издедени Комплексни разрешителни

Доклади от Собствени периодични измервания на "Труд" АД за 2016 г. 

Доклади от Собствени периодични измервания на "Икомет" ЕООД за 2016 г. 

Доклади от Собствени периодични измервания на "Русе кемикалс" АД за 2016 г. 

Доклади от Собствени периодични измервания на "Полисан" АД за 2016 г. 

Доклади от Собствени периодични измервания на "Пилко" ЕООД гр. Разград за 2016 г. 

Доклади от Собствени периодични измервания на "Оргахим резинс" АД за 2016 г. 

Доклади от Собствени периодични измервания на "Монтюпе" ЕООД за 2016 г. 

Доклади от Собствени периодични измервания на "Лубрика" ООД за 2016 г. 

Доклади от Собствени периодични измервания на "Керос България" ЕАД за 2016 г. 

Доклади от Собствени периодични измервания на "Хан Аспарух" АД за 2016 г. 

Доклади от Собствени периодични измервания на "Екон" ООД за 2016 г. 

Доклади от Собствени периодични измервания на "Екогалваник" ЕООД за 2016 г. 

Доклади от Собствени периодични измервания на "Биовет" АД-клон Разград за 2016 г. 

Доклади от Собствени периодични измервания на "Балканцинк" АД за 2016 г. 

Доклади от Собствени периодични измервания на "Астра биоплант" ЕООД за 2016 г. 


Доклади от Собствени периодични измервания на "Балканцинк" АД за 2015 г. 

Доклад от собствено периодично измерване на "Мегахим" АД за 2015 г. 

Доклади и протоколи от Собствени периодични измервания на "Лубрика" ООД  за  2015 г.

Доклади и протоколи от Собствени периодични измервания  на "Монтюпе" ЕООД за 2015 г. 

Доклад и протоколи от Собствени периодични измервания на "Екогалваник" EООД за 2015 г. 


Доклад и протоколи от Собствени периодични измервания на "Полисан" АД за 2014 г. 

Доклади и протоколи от Собствени периодични измервания  на "Труд" АД за 2014 г.

Доклади и протоколи от Собствени периодични измервания  на "Астра биоплант " ЕООД за 2014 г. 

Доклади и протоколи от Собствени периодични измервания  на "Монтюпе" ЕООД за 2014 г. 

Доклади и протоколи от Собствени периодични измервания на "Лубрика" ООД  за  2014 г.

Доклад и протоколи от Собствени периодични измервания на "Екогалваник" EООД за 2014 г. 

Доклади и протоколи от Собствени периодични измервания на "Екон-91" ООД за 2014 г. 

Доклади и протоколи от собствени периодични измервания на "Биовет" АД-клон Разград 2014 г.


Доклад и протоколи от Собствени периодични измервания на "Полисан" АД за 2013 г. 

Доклади и протоколи от Собствени периодични измервания  на "Монтюпе" ЕООД за 2013 г. 

Доклади и протоколи от Собствени периодични измервания  на "Труд" АД за 2013 г. 

Доклад от Собствени периодични измервания  на "СЕТ" АД за 2013 г. 

Доклад от Собствени периодични измервания на "Пилко" ЕООД - гр. Разград за 2013 г.

Доклад от Собствено периодично измерване на  "Мегахим" АД за 2013 г. 

Доклади и протоколи от Собствени периодични измервания на "Лубрика" ООД  за 2013 г. 

Доклад и протоколи от Собствени периодични измервания на "Керос България" АД за 2013 г. 

Доклад за Собствени периодични измервания на "Екогалваник" ООД за 2013 г. 

Доклади и протоколи от Собствени периодични измервания на"Екон-91" ООД за 2013 г. 

Доклади и протоколи от собствени периодични измервания на "Биовет" АД-клон Разград 2013 г. 

Доклад и протоколи от Собствени периодични измервания" на "Амилум България" ЕАД - гр. Разград за 2013 г. 


Доклад от Собствено периодично измерване на "Хан Аспарух" АД-  гр. Исперих за 2012 г. 

Доклад от Собствени периодични измервания на "Пилко" ЕООД - гр. Разград за 2012 г. 

Доклади и протоколи от Собствени периодични измервания  на "Монтюпе" ЕООД за 2012 г.  

Доклади и протоколи от Собствени периодични измервания на "Екон-91" ООД за 2012 г. 


Доклади и протоколи от Собствени периодични измервания  на "Монтюпе" ЕООД за 2011 г.

България в Юнеско

Галерия