Вие сте тук: Натура 2000

Защитени зони за птиците

Информация за защитени зони за птиците може да намерите тук

Заповеди за промяна в забраните на дейностите, определени в издадените заповеди за обявяване на защитените зони за опазване на дивите птици:

България в Юнеско

Галерия