Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ-Русе е предприела всички мерки по компетентност по случая с мандрата в Брестовене

Е-поща Печат

РИОСВ-Русе е предприела всички административни  мерки според екологичното законодателство за разрешаване на проблема със заблатяване на терени от дейността на млекопреработвателното предприятие в с. Брестовене,  собственост на „Маклер комерс“ ЕООД.

Заблатяването на терените е причинено от заустване на отпадъчни води в компроментирано дере (водоприемник) и вероятното изхвърляне на остатъчни продукти от производстовото. Това създава предпоставки за разпространение на специфични миризми в резултат на гнилостни процеси, особено през летния сезон.

Млекопреработвателното предприятие е проверявано многократно по план и по сигнали на граждани. Във времето е упражняван контрол за правилната експлоатация на Локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ). Давани са предписания за отстраняване на нередностите. През последните две години са съставени 3 акта за установяване на административни нарушения – за заблатяване на терени (преовлажняване на почвите), за промяна в точките на заустване от страна на оператора  и за отказ на собственика да осигури достъп и възможност за прилагане на принудителна административна мярка за ограничаване на заустването на отпадъчините води във водоприемника. Издадените наказателни постановления по тези актове са на обща стойност 32 000 лв.

Последното наказателно постановление, издадено през 2018 г. за неусигуряване на достъп и техническа възможност за пломбиране, се обжалва в Районен съд – Кубрат. РИОСВ-Русе е сезирала Районна прокуратура – Кубрат, която води досъдебно производство.

За резрешаване на проблемите със заблатяването РИОСВ-Русе е инициирала провеждането на срещи със заинтересованите страни – Областна администрация Разград, Басейнова дирекция „Дунавски район“, Областна дирекция по безопасност на храните, Община Завет, Общинска служба „Земеделие“ и Главна дирекция „Надзор на язовирите и съоръженията“ и „Маклер комерс“ ЕООД.  При последната среща през март т.г. са дадени препоръки на Областния управител на Област Разград да предприеме мерки по възстановяване проводимостта на дерето, както и на Басейнова дирекция да отнеме разрешителното за заустване. Това на практика не означава прекратяване на дейността, а ограничаване на заустването на отпадъчинте води. 

 

Млекопреработвателното предприятие, собственост на „Маклер Комерс“ ЕООД, извършва дейност в землището с. Брестовене. Съгласно екологичното законодателство то притежава необходимите разрешителни по Закона за водите и работни листи за класификация на отпадъците. Предприятието експлоатира Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), която се контролира поне два пъти годишно за спазване на индивидуалните емисионни ограничения. Към настоящия момент основният проблем е заустването на отпадъчни води в компроментирано дере (водоприемник) и вероятното изхвърляне на остатъчни продукти от производстовото, в резултат на което е причинено заблатяване на земеделски земи.  През 2017 г. дружеството е изградило биогазстанция за тертиране на страничните животински продукти и отпадъчни води, която да подобри работата на пречиствателната станция. Тя не е въведена в редовна експлоатация, но се правят настройки и тестове.

Нарушена е целостта на природна забележителност „Дикилиташ“

Е-поща Печат

IMG 6156Нарушена е целостта на скално образувание „Дикилиташ“, намиращо се в селищното образувание „Стълпище, край с. Мечка, Русенска област. Това е установено при съвместна проверка по сигнал на РИОСВ – Русе и представители на Държавното ловно стопанство „Дунав“. На място е констатирано, че от масива се е откъснала голяма скална маса. Няма данни за умишлено увреждане на природната забележителност.

На този етап експертите на РИОСВ – Русе считат, че не е необхомо провеждане на процедура за заличаване на природната забележителност съгласно Закона за защитените територии.

Природната забележителност „Дикилиташ” се намира в землището на с. Мечка, община Иваново, област Русе. Тя е с площ 17.528 дка, представляваща горски фонд. Стопанисва се от ДЛС „Дунав“.  За природна забележителност е обявена още през 1970 г. със заповед на  министъра на горите и горската промишленост.

Забранени са всякакви действия, чрез които се уврежда състоянието на обекта –  къртене, откриване на кариери, копане и драскане по скалите, сечене или чупене на дървета и храсти, изкореняване или бране на цветя.

Последна промяна от Четвъртък, 05 Юли 2018г. 13:33ч.

РИОСВ-Русе обяви два национални конкурса за биосферен парк „Сребърна“

Е-поща Печат

Reni Petrova 47 - CopyВъв връзка с отбелязване на 70-годишнината от обявяване на „Сребърна“ за защитена територия и присъединяването й към мрежата на биосферните паркове на UNESCO Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обяви два национални конкурса. Те са за проекти на графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“.

В конкурсите могат да участват ученици от гимназиален курс на обучение, студенти  и художници. Графичният знак (лого), който бъде одобрен, ще бъде използван в официални документи, интернет страниците на РИОСВ-Русе и ПР „Сребърна“, бланки, печатни материали, информационни носители и сувенири.

Представените проекти трябва да са изготвени само за целите на този конкурс и да не са придобили публичност и разпознаваемост във връзка с друга институция, продукт или услуга. Предложенията за рекламен слоган трябва да са лесни за произнасяне и запаметяване. Текстът трябва да е кратък, като в него да фигурира задължително Биосферен парк „Сребърна“. Крайният срок за предаване на творбите е 16 септември. Резултатите ще бъдат обявени на 20 септември – „рождения ден“ на защитената територия. Победителите ще бъдат отличени с индивидуални награди.

РИОСВ-Русе  пожелава успех на участниците в конкурсите като им отправя покана да почерпят вдъхновение от уникалната природа на „Сребърна“.

Условията на конкурсите са публикувани на интернет старницата на екоинспекцията: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

 

Последна промяна от Вторник, 03 Юли 2018г. 13:38ч.

РИОСВ-Русе наложи принудителна мярка на млекопреработвателно предприятие

Е-поща Печат

36469422 1908900555827734 3924408938019160064 nЕкспертите на РИОСВ-Русе изпълниха заповед за налагане на принудителна административна мярка на млекопреработвателно предприятие във връзка с нарушения на Закона за водите. Частично е ограничена дейността на дружеството чрез принудително извеждане от експлоатация (пломбиране) на изходящия канал на площадковата канализация. Предприятието е собственост на „Булмилк 1783“ ЕООД в село Самуил, област Разград.

До мярката се стигна след няколко последователни проверки, при които са констатирани нарушенията. Дружеството е с отнето от Басейнова дирекция „Дунавски район“ разрешително за заустване на отпадъчни води от производството поради неизпълнения на условията в него. Съставен е и акт за установено по-рано нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води във водоприемник – дере.

Наложената административна мярка е постоянна. Операторът се задължава да предава водите от производството си на Градската пречиствателна станция в Разград за третиране. РИОСВ-Русе ще продължава наблюдението и стриктния контрол върху дейността на обекта.

29 юни – Ден на река Дунав

Е-поща Печат

danubeday logo„Бъди активен за по-здрав Дунав“ е мотото на кампанията по повод 29 юни през тази година. На 29 юни през 1994 година в София е подписана Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав, известна като Конвенция за опазване на река Дунав. Денят на Дунав се провежда от 2004 година и цели да привлече вниманието към значението и опазването на Дунав и притоците й.

В България за Деня на Дунав се организират научни форуми, фестивали, екологични акции, художествени и кулинарни прояви, спортни състезания, пленери, дискусии, изложби и други.

Парад на лодките ще завладее Видин. В Лом традиционно ще почистят Крайдунавския парк, но през тази година се предвижда и речно кръщене. Козлодуй отново е в магията на рибния фестивал, ще има конкурс за природни материали и пътуване с „Радецки“. В Оряхово „ще пътуват без куфар“ по Дунав. Село Байкал посреща стотици приятели на Дунав за големия празник.  В Никопол ще отбележат Деня на Дунав с изложби, пленери и екологични акции. За поредна година град Белене ще бъде подвластен на магията на фестивал на река Дунав с много детски забавления, риболовни и кулинарни състезания и много рок музика. Акция за почистването на брега планират в Свищов. Русе ще бъде най-пъстрата сцена за Деня на Дунав през тази година в България. Изложба, посветена на Дунав, пърформънс „Европа – това сме ние“, разходки с лодки са само част от събитията. В София е организирана конференция, по време на която ще бъдат представени научни изследвания в областта на устойчивото управление на водите в Дунавския басейн.

През тази година в рамките на кампанията за 29 юни се провеждат и първите инициативи в страната от международен проект на фондация „Океани без отпадъци” за почистване на река Дунав от пластмасовите отпадъци.

Басейнова дирекция „Дунавски район“, регионалните инспекции по околната среда и водите в Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и Русе организират, участват и подпомагат провеждането на инициативи от кампанията за Деня на Дунав.

Организатор на кампанията на европейско ниво е Международната комисия за опазване на река Дунав.

Подробна информация за Деня на Дунав можете да намерите тук и на страницата на МКОРД на адрес  http://www.danubeday.org/

Подробна информация за инициативите за Деня на Дунав в България можете да намерите тук.

Последна промяна от Сряда, 27 Юни 2018г. 15:41ч.

Страница 1 от 156

България в Юнеско

Галерия