Вие сте тук: Новини

Последни новини

Второкласници от СУ „Йордан Йовков“ посетиха Екоинспекцията за Деня на водата

Е-поща Печат

55508132 1140281392849790 362776207952969728 nУченици от IIа клас на СУ „Йордан Йовков“ гр. Русе посетиха РИОСВ - Русе за Деня на водата 22 март. В открития урок се включиха експерти на Екоинспекцията и Регионална лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда. Децата бяха запознати с ролята на институциите на Министерството на околната среда и водите за опазване  чистотата  на водите в региона и приносът на всеки за съхраняване и пестене на безценния ресурс.

Експертът на Регионална лаборатория – Русе демонстрира експресни методи за анализ на проби питейна вода и от  река Дунав. С помощта на оксиметър и кондуктометър се определи  pH, съдържание на кислород и електропороводимост на водните проби. Резултатите от експресните методи показаха добро качество на водите на река Дунав и питейната вода. В края на открития урок бяха отличени авторите на рисунки, свързани с Световния ден на водата, с които в центъра е подредена изложба.

Световният  ден на водата 22 март се отбелязва всяка година от 1993 г.  По този начин обръщаме внимание на значението на пресните води и устойчивото управление на този жизнено важен ресурс. Темата на Световния ден на водата през 2019 г. е „Вода за всички!“ – в съгласие с основния поет от страните ангажимент в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Мотото на кампанията „Всеки е важен!“ акцентира върху правото на достъп до вода като основно човешко право и че никой не трябва да бъде забравен в осигуряването на свободен и лесен достъп до питейна вода без опасност от замърсяване.

Последна промяна от Петък, 22 Март 2019г. 16:41ч.

РИОСВ-Русе ще провери големите оператори на хладилни и климатични системи

Е-поща Печат

FPGПрез настоящата година в плана за контролна дейност са включени големите оператори и ползватели на хладилни и климатични системи. Целта на контрола е превантивен и е свързан с прилагане на новите разпоредби относно употребата на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), с потенциал на глобално затопляне, по-голям от 2500. Съглано приложението на Европейски регламент, от следващата година ще бъде забранена употребата на тези газове, в определени технически съоръжения.

При проверките, операторите ще бъдат запознати със съдържанието на  специално подготвена брошура, която е публикувана и на интернет страницата на екоинспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/36-vazduh.html

Специално внимание при проверките ще бъде обърнато относно употребата на битилките с ФПГ за еднократна употреба. Тяхното използване е забранено на територията на Европейския съюз. При констатиране употребата на такива бутилки, ползвателите ще бъдат санкционирани и  ще бъдат задължени да ги унищожат за собствена сметка.

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 141 проверки през първите два месеца на годината

Е-поща Печат

РИОСВ - Русе извърши 141 контролни проверки през януари и февруари. 51 от тях са планови, а 90 – извънредни. Това сочат данните от обобщения отчет за контролна дейност от началото на годината. Броят на проверените обекти е 114. В рамките на осъществения контрол са дадени 63 предписания за отстраняване на констатираните нередности. 

За установени административни нарушения на екологичното законодателство са съставени 3 акта.

От директора на РИОСВ - Русе са издадени 4 наказателни постановления за съставени актове от миналата година,  с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 17 400 лв.  

Общо събраните суми от РИОСВ - Русе по наложени глоби и санкции са 110 800 лв., а 55 986 лв. са събраните средства по еднократни и текущи санкции, наложени за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения.

За периода е постъпила една жалба, която е препратена по компетентност на Община Русе. През месеците януари и февруари 2019 г. са постъпили общо 78 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на инспекцията. По 35 от сигналите са извършени проверки. Основателните сигнали са 23, неоснователните са 35 и 20 са препратени по компетентност. Сигналите касаят неприятни миризми в градовете Русе и Силистра, нерегламентирано изгаряне на отпадъци, в това число и битови, и замърсени с отпадъци терени, замърсяване на водите на река Русенски Лом и на река Дунав в участъците на градовете Русе и Силистра, прилепи в безпомощно състояние и др.

Пълният текст на справката за контролната дейност на инспекцията е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

Първите пеликанчета се излюпиха в резервата „Сребърна“

Е-поща Печат

Kolonia 12.03.2019Излюпиха се първите пеликанчета тази година в колонията на защитения вид в поддържан резерват „Сребърна“. Експертите са наблюдавали малките чрез зрителни тръби и системата за видеонаблюдение през почивните дни. Вероятно малките са поколение на първата група от около 10 двойки, които загнездиха в колонията през февруари.

Все още е трудно да се определи броят на малките, тъй като метеорологичните условия са нестабилни и родителите старателно ги крият. В момента двойките активно мътят, но все още има екземпляри със силно зачервени гуши, което означава, че са в началото на размножителния си период.  

В колонията на къдроглавите пеликани от дни се наблюдава ято млади екземпляри, които още не са достигнали полова зрялост. Експертите предполагат, че ще използват колонията като база за почивка и храна, и изразяват надежда, че ще харесат мястото за бъдещо гнездене. С тях числеността на птиците достигна до около 150.

На територията на резервата ежедневно се извършват обходи. Не са констатирани нарушения на режимите. Водните нива са стабилни. При точката за измерване показват 226 см.

             

Последна промяна от Вторник, 12 Март 2019г. 15:32ч.

Предприети са административно-наказателни мерки за нарушенията в „Българска хлебна мая“ ЕООД

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха четири акта на „Българска хлебна мая“ ЕООД за установени нарушения на екологичното законодателство. Нередностите са констатирани при извънредна проверка по сигнал за изтичане на цветни води в река Дунав на 21 февруари. 

Три от актовете са съставени за неизпълнение разпоредбите на Закона за водите. Дружеството зауства в река Дунав непречистени производствени отпадъчни води без необходимия разрешителен документ. Резултатите от взетите водни проби показват многократни превишения на изпитваните показатели като неразтворени вещества, азот амониев, общ фосфор, химична потребност от кислород и биологична потребност от кислород.

За установената реконструкция на ферментационния цех в предприятието също е съставен акт за нарушение на Закона за опазване на околната среда.

РИОСВ-Русе обмисля допълнителни административни мерки спрямо предприятието. Предстои последващ контрол по изпълнение на дадено предписание.

Страница 1 от 171

България в Юнеско

Галерия