Вие сте тук: Новини

Последни новини

Експертите на екоинспекцията са извършили 1321 контролни проверки през изтеклата година

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 1321 проверки през 2018 г. на обекти от областите Русе, Разград и Силистра. Това сочат данните от Отчета за контролната дейност на инспекцията за миналата година. Извънредните проверки са 698,  274 по сигнали и жалби, 33 за налагане на санкции, 43 по писма/заповеди на МОСВ, 21 по разпореждане на други институции, 33 по заповед на областни управители, 86 във връзка с последващ контрол, 51 във връзка с кампанията „Чиста околна среда“ и др.

В резултат на контролната дейност са съставени 72 акта за установени административни нарушения. Издадени са 70 наказателни постановления (НП), с които на 19 физически лица са наложени глоби в общ размер на 9500 лв., а на 51 юридически лица - имуществени санкции в размер на 357 700 лв. Събраните средства от наказателните постановления са 726 136, 98 лв.  В процедура по обжалване са били 20 от 70 постановления. От всички НП през 2018 г., 59 са влезли в сила, а останалите 11 са в текуща съдебна процедура.

През 2018 г. са наложени 17 санкции  на дружества за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и/или за неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения в размер 165 342 лв. По компонент „Води“ са наложени 162 830 лв, а 2 512 лв. по компонент „Въздух“. Събраните суми, в това число и от наложени санкции в предишни години са 414 221, 41 лв. 80 % от  сумата – 323 584,47 лв.  са преведени на 11 общини, на чиято територия са установени нарушенията. Така се прилага европейският принцип „замърсителят плаща“. Общините са длъжни да използват средствата за финансиране само на екологични проекти.  Най-голяма сума в размер на 270 040.52 лв е преведена на Община Разград за наложени санкции на дружества във връзка с проверките за неприятни миризми в града.

Пълният текст на Отчета за контролната дейност на РИОСВ-Русе през 2018 г. е публикуван на интернет страницата на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost.html

РИОСВ-Русе призовава да не се берат диворастящи пролетни цветя

Е-поща Печат

IMG 20190209 123537РИОСВ-Русе призовава гражданите да не берат пролетни горски цветя. Меката зима благоприятства по-ранния цъфтеж на кокичета, минзухари, синчец и циклами. Тези растителни видове са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Част от тях, като пролетната циклама попада и под защитата на Вашингтонската конвенция (CITES).

На територията на РИОСВ-Русе има богати находища от протлетни цветя. Те срещат в горските местности, в Природен парк „Русенски Лом“ и околностите му, резерват „Бели Лом“, около пещера „Орлова чука“ и др. За опазване на пролетната циклама са обявени две находища в областите Разград и Силистра за защитени територии.

Брането, изкореняването и продажбата са забранени от закона. Тези действия водят до унищожаването на естествените находища на защитените видове растения.

Предстоят проверки за определяне плътността на популациите на  пролетните цветя и състоянието на находищата им. Във връзка с предстоящите празници извънредни проверки се предвиждат и по пазари и търговки обекти за търговия  на цветя. При констатирани  нарушения ще се налагат глоби – на физически лица от 100 до 5000 лева, а на юридическите – от 500 до 10 000 лева.

Последна промяна от Вторник, 19 Февруари 2019г. 13:29ч.

Установено е поредно посегателство върху системата за видеонаблюдение в резервата „Сребърна“

Е-поща Печат

IMG 2591Територията на поддържан резерват „Сребърна“ отново стана обект на безочливо посегателство върху изградената система за видеонаблюдение. От района на южния шлюз и местността „Фазанарията“ са откраднати 6 бр. камери и техническо оборудване. Нарушена е и целостта на защитните ограждения и са взломени заключващите механизми.

Посегателството е установено в ранните часове на 8 февруари, когато охраната е извършвала ежедневните обходи. Веднага е подаден сигнал до МВР-Силистра. Извършен е оглед от дежурната оперативна група и са предприети необходимите процесуални действия.

Кражбата на елементи от системата за видеонаблюдение не е прецедент в резервата. Подобно деяние беше регистрирано през 2017 г. Практиката показва, че до груби посегателства върху държавно имущество обикновено се стига след предприемане на мерки по предотвратяване и наказване на нарушения на режимите в резервата. Така например, през месец октомври 2017 г., след конфискуване на два бракониерски плавателни съда беше изгорена новозакупената лодка. Настоящият случай не прави изключение, тъй като дни преди посегателството са постановени съдебни решения за потвърждаване на наложени глоби на двама ловци, членуващи в Ловна дружина –с. Айдемир за нарушения, извършени в границата на резервата.

Поддържан резерват „Сребърна“, заедно с Национален парк Пирин, е в списъка на обектите на световното природно наследство на UNESCO, с които България участва в Конвенцията. Не случайно за опазването и популяризирането на защитената територия се полагат много усилия от страна на държавата.

Последна промяна от Понеделник, 11 Февруари 2019г. 17:15ч.

Проверена е сепариращата инсталация за отпадъци в Русе във връзка с инцидент

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе провериха вчера сепариращата инсталация за твърди битови отпадъци в град Русе, във връзка с възникнал пожар, в ранните часове на 7 февруари. Сигналът за инцидента е получен в РИОСВ чрез оператор 112. Представител на екоинспекцията е бил на мястото на аварията, където са се провеждали необходимите  действия от органите по пожарна безопасност.

При проверката е установено, че наличните отпадъци от сепариране са разположени в две халета, на купчини с обем около 50 м 3 всяка, с общо тегло около 400 т.  Отпадъците все още са тлеели,  участъка се е оросявал с вода.

При документалната проверка  е установено, че с договор „Топлофикация-Русе“ ЕАД е прехвърлила собствеността  към дружество, на което възлага дейностите с отпадъци на сепариращата  инсталация. За тези дейности бъдещият оператор е подал документи в инспекцията, но все още няма издадени необходимите разрешителни. За това нарушение спрямо фирмата ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Шест фирми в Русе са проверени за използване на нерегламентирани горива

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе и представители на общината провериха шест фирми на площадката на бившата кожена фабрика в града. Извънредните проверки са по сигнал за замърсяване на атмосферния въздух, вследствие употребата на нерегламентирани горива.  Проверяващите не са установили черен дим и задушлива миризма в района. Проверени са отоплителните инсталации и складираните, използвани горива. Не са установени нарушения или наличие на отпадъци за нерегламентирано изгаряне. В района зад площадката на бившата фабрика има къщи, където според проверените фирми се изгарят нерегламентирано отпадъци.

Страница 3 от 171

България в Юнеско

Галерия