Вие сте тук: Новини

Последни новини

Нова платформа правят в гнездилището на пеликаните в „Сребърна“

Е-поща Печат

platformaНова наколна платформа ще бъде изградена в гнездилището на къдроглавия пеликан в поддържания резерват „Сребърна“. Решението взе комисия от представители на РИОСВ –  Русе и на фондация „Льо Балкан“, която работи по утвърдена програма за дейностите в колонията на защитения вид.

Целта е дървените платформи да създадат условия за спокойно протичане на гнездовия период при пеликаните и да ги предпази от набезите на дребни хищници.  

Наред с това, ще бъде окосена тръстиката около платформите. Това се прави всяка година за осигуряване на пространство и достатъчно количество материал, който птиците използват за градежа на гнездата си.   

Изгориха новата лодка на резервата „Сребърна“

Е-поща Печат

DSC 0069Неизвестни изгориха новозакупената лодка на управлението на Поддържан резерват „Сребърна“. Лодката била заключена към понтона в местността Пристана, а посегателството е станало в нощта срещу 15 октомври. Охраната е констатирала деянието в ранните сутрешни часове на неделния ден. Сезирани са органите на реда и  започнало разследване.

Плавателното средство бе закупено през 2017 г. за изпълнение на дейностите в резервата.

Прави впечатление, че злонамерените действия в защитената територия обичайно следват проверките, които възпрепятстват бракониерски набези.

Заради посегателство върху държавно имущество ще бъде уведомена прокуратурата.

       

Последна промяна от Четвъртък, 19 Октомври 2017г. 10:38ч.

Престоят извънредни проверки на мебелните фирми за отпадъците от производството

Е-поща Печат

Извънредни контролни проверки ще бъдат осъществени на мебелните фирми за предотвратяване нерегаментирано, последващо третиране на отпадъци от производството.

Проверките се налагат във връзка с предстоящия отоплителен сезон и констатираните в миналите години продажби на изрезки и парчета плоскости (ПДЧ, МДФ и др.) за отопление.

Тези материали съдържат смоли, бои и лепила, при изгарянето на които се отделят органични замърсители в атмосферния въздух.

До мебелните фирми са изпратени предупредителни писма, с които са изискани договори с други дружества, на които предават отпадъците от производството си.

Предаването на отпадъци без договор е нарушение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), което се наказва с глоба  от 7000 до 20 000 лв. За нерегламентирано третиране или изгаряне на отпадъци в ЗУО е предвидена глоба от 2000 до 5000 лв. за физически и от  1400 до 4000 лв. за юридически лица.

Всички документи за отпадъците ще се обработват електронно от 2018 г.

Е-поща Печат

От началото на следващата година всички документи, свързани с управлението на отпадъци ще се подават и обработват по електронен  път. Това стана възможно с  въвеждането на Националната система за  отпадъците http://nwms.government.bg/wms/.

От този вид услуги ще се възползват лицата, които гененерират, събират, транспортират и третират отпадъци. По този начин ще се обработват разрешителни и регистрационни документи и работни листи за класификация на отпадъците. 

До края на 2017 г. ще бъде променена специализираната Наредба № 1, с която ще бъдат регламентирани редът и начините за използване на системата.

РИОСВ – Русе извърши необходимите процедури за работа със системата с въвеждане на електонни подписи на служителите, които се занимават с дейностите по контрол на отпадъците.  

Допълнителни въпроси, свързани с работата на системата могат да се адресират към Изпълнителна агенция по околната среда.

Проверките за разпространение на пластмасови торбички продължават

Е-поща Печат

Продължават контролните проверки по пазари и малки търговски обекти за разпространението на пластмасови торбички и заплащането на продуктовите такси за тях. Те се извършват от началото на август по заповед на Министерството на околната среда и водите.

До момента в областите Русе, Разград и Силистра са проверени 33 обекта. Не са установени сериозни нарушения. Експертите на екоинспекцията са се натъкнали на единични случаи, при които се дължи такса за бройка торбички, а не е платена. Дадени са предписания в срок да се заплатят дължимите суми в Предприятието за управление дейностите по околна среда.

Пластмасовите торбички, за които се дължи продуктова  такса са с размери  по-малки  от 39-49 см, в разгънат вид, с дръжка или без, с дебелина по-малка от 25 микрона. Стойността на продуктовата такса е 0.55 лв. на бройка. Заплащането на таксата е икономически механизъм, който цели да намали употребата на пластмасови торбички и замърсяването на околната среда. 

 

Страница 3 от 142

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия