Вие сте тук: Новини

Последни новини

Сигналът за шум в западните части на Русе e основателен

Е-поща Печат

Сигналът за високи нива на шум в късните часове на денонощието в западните части на град Русе е основателен. Това установиха експертите на РИОСВ – Русе при обстойни проверки на предприятия от Западна промишлена зона на града за работата на климатичните и вентилационни системи. Констатирана е повреда в аспирационно съоръжение на една от фирмите, което предизвиква шумово замърсяване. На дружеството е дадено предписание в кратък срок да извърши необходимия ремонт и да уведоми инспекцията за предприетите мерки. Предстои да бъде извършен последващ контрол и измерване нивата на шум с акредитирана лаборатория.

Съгласно българското законодателство регионалните инспекции контролират само промишлени източници на шум. На контрол и измервания нивата на шум в околната среда подлежат около 50 дружества в град Русе. Измервания могат да се направят и извънредно, при жалби и сигнали за високи нива на шум, както е в дадения случай.

Русенската екоинспекция изпрати 21 животни в спасителни центрове за месец

Е-поща Печат

35520905 10156724262724396 3924225130598760448 nЕкспертите на РИОСВ-Русе спасиха 21 животни от територията на областите Русе, Разград и Силистра в рамките на месец. Те са успешно изпратени за лечение и доотглеждане в специализирани центрове.

Голяма част от животните са птици. Те са млади екземпляри, паднали от гнездата при летните бури или при първи опити за летене. Най-много птици са от разред совоподобни – общо  7 бр. горски ушати сови и  2 бр. кукумявки, донесени от жители на град Русе. Птиците са изпратени в Спасителния център на „Зелени Балкани“ в Стара Загора. Също там са настанени и 4 бр. малки таралежа, намерени в безпомощно състояние край студентските общежития в Русе. Три шипоопашати и 1 шипобедрена костенурки намериха временен подслон и грижа в Специализирания център за сухоземни кстунурки в с. Баня, община Несебър, област Бургас. След възстановяването им животните ще бъдат освободени в природата, в подходящи местообитания.

Препоръчително е гражданите да не правят опити да помагат на животно в беда, а да се обръщат към регионалните инспекции или съответните горски стопанства по места за съдействие.

Последна промяна от Сряда, 20 Юни 2018г. 10:50ч.

Нарушения на билкозаготвители са установени в две области

Е-поща Печат

imagesЕкспертите на РИОСВ – Русе установиха за една седмица сериозни нарушения на билкозаготвители, извършващи дейност в областите Русе и Разград. Проверките са извършени по план и във връзка с множество постъпили сигнали, в т.ч. и от държавни институции, за нерегламентирано добиване на големи количества липов цвят и унищожаване на дървесни видове.

В град Кубрат билкозаготвител е съхранявал на регистрирана площадка около 30 тона   цвят и лист липа, при издадени позволени за ползване 6 тона. В град Сеново са установени 20 тона цвят липа, при разрешени 10.500 тона.

За установените нарушения на билкозаготвителите са съставени актове за установяване на административни нарушения. Законът за лечебните растения предвижда глоби от  100 до 1000 лв. за физически и от 200 до 2000 лв. за юридически лица.

Добиването на цвят и лист от липа се извършва съгласно разрешените количества без да се допуска унищожаване и увреждане на дърветата.

Излюпиха се розови пеликани в резервата „Сребърна“

Е-поща Печат

 MG 4210 1Няколко двойки от вида Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) се сдобиха с малки. Те са загнездили на тръстиковите острови в колонията на къдроглавите пеликани, в поддържан резерват „Сребърна“. Двойките са наблюдавани чрез системата за видеонаблюдение. Един розов пеликан е с пръстен и ще бъде наблюдаван старателно  от експертите, за се установи произходът му. Възможно е птицата да е опръстенена целево в друга държава или да е била „пациент” на Спасителния център на „Зелени Балкани“ в Стара Загора.

Тази година има по-малка по численост група на розови пеликани в резервата – около 20 екземпляра, които си почиват и се хранят. Вероятна причина за загнездването на розовите пеликани е благоприятният и достатъчен терен на тръстиковите острови, който къдроглавите им събратя не могат да запълнят. Те съжителстват мирно в колонията и не демонстрират явна конкуренция за терен и храна. За наличие на смесена колония от къдроглави и розови пеликани е твърде рано да се твърди, тъй като се изисвка натрупване на достатъчно статистически и поведенчески наблюдения.

Розовите пеликани обикновено гнездят в Делтата на река Дунав, в Гръция, Турция и екваториалните части на Африка и Азия.  Единични двойки загнездват в множеството крайречни блата в съседна Румъния.

 

В света има осем вида пеликани, принадлежащи към рода. Два от тях къдроглавият (Pelecanus crispus)  и розовият (Pelecanus onocrotalus) обитават сладководни водоеми  в  Европа. Перуанският (Pelecanus thagus) и кафявият (Pelecanus occidentalis L.) се срещат на територията на Южна Америка, а в Северна - Америка червеноклюният (Рelecanus erythrorhynchus Gm). В крайбрежните зони на Австралия се среща очилатият пеликан (Pelecanus conspiciliarus Temm), в Индокитай - сивият (Pelecanus philipenis Gm). Малкият пеликан (Pelecanus rufescens Gm) обитава територията южно от пустинята Сахара - Червено море.

Последна промяна от Четвъртък, 31 Май 2018г. 13:47ч.

Находището на вълнестоцветно сграбиче в защитена местност „Стълпище е в добро състояние

Е-поща Печат

IMG 6124Находището на  вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus)  в защитена местност „Стълпище“ в землището на с. Мечка,  oбласт Русе  е в добро състояние. Това установиха експертите на РИОСВ-Русе по време на проверката в защитената местност. В момента растението е в активна фаза на цъфтеж, в много добро биологично състояние. Разпространено е на големи петна по южния склон на находището. Плътността на растението е 10-15 екземляра на квадратен метър. Проективното покритие на вида е до 40 %. Не са констатирани нарушения на режимите, определени със заповедта за обявяване на защитената местност.

Вълнестоцветното сграбиче е сред най-редките представители на род Сграбиче (Astragalus) в България. Като вид с висока консервационна стойност той е включен в приложенията на  Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на Р България, с категория „Критично застрашен”. По критериите на IUCN е оценен като „рядък вид” в световен мащаб.

 

Страница 4 от 158

България в Юнеско

Галерия