Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ – Русе изиска от „Монтюпе“ да коригира плана за собствен пункт за измерване на замърсителите

Е-поща Печат

РИОСВ – Русе даде предписания на „Монтюпе“ ЕООД да внесе корекция в план-графика за въвеждане на собствен пункт за мониторинг за измерване на замърсители, характерни за тяхната производствена дейност. Във внесената програма дружеството предлага измерването на един показател – фенол и в последвие търсене на стандартизирани методи за измерване на специфичните замърсители формаладехид и етилдиметиламин.

Инспекцията изисква да бъдат измервани поне 8 органични замърсителя, за които има стандарти за пробонабиране и анализ.

До края на март дружеството трябва да внесе заявление за издаване на ново комплексно разрешително. Останалите предписания следват изпълнението на Инвестиционната програма на „Монтюпе” ЕООД с краткосрочни и средносрочни дейности по околна среда 2017-2019, за която дружеството пое ангажимент пред министъра на околната среда и водите Нено Димов миналата година. 

За съвместни контролни проверки в резервата „Сребърна“ се договориха РИОСВ – Русе и МВР

Е-поща Печат

Picture 149 - CopyРИОСВ – Русе, представители на МВР и Граничен полицейски участък – Силистра, обсъдиха на среща възможностите за съвместни контролни проверки на територията на резерват „Сребърна“.  Чрез това сътрудничество ще се осигурят възможности  за бърза реакция при установяване на нарушения  в резервата.  Органите на реда ще съдействат с хора и техника  при установяване на самоличността и залавяне на нарушителите. Ще се правят и съвместни обходи с охраната на резервата и провеждане на акции, в които могат да се включват в последствие и служителите на Изпълнителната агенция „Рибарство и аквакултури”. Предстои да се подготви график на съвместните проверки.

Договореностите ще бъдат описани в споразумение между институциите.

Последна промяна от Петък, 23 Февруари 2018г. 14:31ч.

Проверка на РИОСВ – Русе е установила горене на отпадъци от мебелно производство

Е-поща Печат

28343074 10214676621083271 1774440692 oИзползване на нерегламентирани горива – отпадъци от мебелно производство в Русе  е установено при извънредна проверка тази седмица. Тя е извършена по подаден сигнал от жител на Русе за изгаряне на отпадъци от кабели и гуми на площадка в кв. „Трякция“. На самата площадка не е констатирано изгаряне или следи от горене на кабели и гуми.

При обстоен обход  на района, експертите са проверили допълнително  мебелна фирма, която в момента на проверката е използвала остатъци от производство си за отопление. Дружеството не притежава документи за извършване на дейности с отпадъци. На мебелната фирма ще бъде съставен акт за установеното административно нарушение.

Последна промяна от Петък, 23 Февруари 2018г. 14:31ч.

В резервата „Сребърна“ очакват малки пеликанчета през март

Е-поща Печат

16.02.2018-1 - CopyВ колонията на къдроглавия пеликан в резервата „Сребърна“ броят на птиците достигна до сто. Те са първите заселили наколните платформи и терените около тях в края на януари. Новодошлите пеликани активно строят гнезда и формират двойки. На територията на поддържания резерват първи се размножават пеликаните.  Те очакват поколение в началото на март.

Къдроглавите пеликани са определяни като най-грижовните родители в птичия свят.  Гнездата им са старателно оформени  от купчини трева, тръстика, пръчки и пера, като двамата партньори се редуват да мътят яйцата. Наблюдават се и млади екземпляри пеликани, които още не са достигнали полова зрялост.

След пеликаните поколение създават немите лебеди - техният размножителен период започва по-късно. Следват представителите на смесената колония чапли. Големи ята белочели гъски отлетяха към гнездовите територии в Западна Европа.

Обстановката в резервата е спокойна. Водните стоежи в езерото са стабилни. Отчита се леко повишение, свързано с валежите.

Eксперт от РИОСВ-Русе обмени опит с финландски колеги

Е-поща Печат

27999396 1783604895004823 470026315 o - CopyЕкспертът oт РИОСВ-Русе Юлия Йорданова бе на обмяна на опит в Хелзинки (Финландия)  със структурите на Програма LIFE. По време на срещите финландските специалисти са представили опита си в консултирането за изготвяне на проектни предложения, изпълнението им и тяхното отчитане. Участниците  са посетили  и един от най-големите национални паркове на Финландия, в който се изпълняват част от проектите, финансирани по програмата, насочени към опазване на защитени растителни и животински видове.

РИОСВ-Русе е една от шесте регионални контактни точки на Програма LIFE за България, част от Националното звено за контакт и в това качество организира учебни срещи на потенциални бенефициенти. До момента едно дружество е кандидатствало с проектно предложение за прием 2017 на Програмата.

Страница 5 от 151

България в Юнеско

Галерия