Вие сте тук: Новини

Последни новини

Не са установени нарушения в природна забележителност „Пещерата Орлова чука“

Е-поща Печат

55939786 744904465911919 499798094330724352 nПроверка на РИОСВ - Русе не е установила нарушения в Природна забележителност (ПЗ) „Пещерата Орлова чука“. Проверката е извършена вчера.  Тя е превантивна, преди началото на разрешения период за посещения.

При проверката е установено, че обектът е заключен. Няма следи от влизане или изменения на пещерните образувания вследствие на човешка дейност. Посещения на туристи в благоустроената част на пещерата са разрешени в периода от 1 април до 1 ноември в светлата част на денонощието с пещерен водач (екскурзовод). За да не се допусне безпокоене на прилепите, е забранено предизвикване на шум, който надвишава стойностите 45 Leq (dBA).

 

ПЗ „Пещера орлова чука” се намира в землището на с. Пепелина, община Две Могили и село Табачка, община Иваново, област Русе. Тя е с площ 822,320 дка, представляваща горски и поземлен фонд. Стопанисва се от община Две Могили, Държавно горско стопанство Бяла”, ДЛС “Дунав” – гр. Русе. Пещера Орлова чука е обявена е за природна забележителност със Заповед № 2810 още през 1962 г. на министъра на горите и горската промишленост. В нея се забраняват събиране на камъни и разкриване на кариери в района, унищожаване и чупене на образуванията, както и замърсяването й, събиране или унищожаване на пещерната фауна,  писане и драскане по стените и др.

 

Последна промяна от Сряда, 27 Март 2019г. 11:42ч.

Експертите на РИОСВ-Русе започват от днес проверки за чистота на населените места

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ - Русе започват от днес проверки за чистотата на населени места, реки и дерета. Те ще се извършват по предварително определен график в контролираната от Екоинспекцията територия. Проверките ще продължат до края на май.

Преди месец до общинските кметове са изпратени писма с предписания да се почистят замърсените терени в срок до 20 март. Напоследък зачестяват сигналите за запалени или тлеещи сметища в населените места. 

От РИОСВ - Русе напомнят, че съгласно нормативните документи отпадъците се изхвърлят в контейнерите, откъдето кметовете са длъжни да организират сметосъбиране и сметоизвозване до съответните регионални депа за отпадъци. Законът категорично забранява изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани места или изгарянето им. За това наказателна отговорност носят кметовете на общини и  населени места.

                                                                               

Последна промяна от Сряда, 27 Март 2019г. 11:13ч.

Сухи треви горяха в резервата „Сребърна“

Е-поща Печат

Srebarna Suhi treviСухи треви горяха в междудиговото пространство в близост до северния шлюз в поддържан резерват „Сребърна“. Инцидентът е възникнал привечер на 23 март. Димът е забелязан от служител по охраната на резервата, който своевременно е сигнализирал компетентните органи. Мястото е труднодостъпно за специализираната техника, затова пожарът е бил потушен ръчно от охранителите на резервата и дежурните служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- Силистра. Засегнатият участък е отдалечен от колониите на защитените птици.

По-късно на място са пристигнали и ръководни служители на РИОСВ - Русе. Засегнатият терен е на площ от около 30 дка. Не са установени щети бърху биологичното разнообразие в резервата.

Експертите допускат, че деянието е умишлено, тъй като районът е изолиран, в него не се извършват стопански дейности. За случая ще бъде изпратен сигнал до Районна прокуратура – Силистра.

Второкласници от СУ „Йордан Йовков“ посетиха Екоинспекцията за Деня на водата

Е-поща Печат

55508132 1140281392849790 362776207952969728 nУченици от IIа клас на СУ „Йордан Йовков“ гр. Русе посетиха РИОСВ - Русе за Деня на водата 22 март. В открития урок се включиха експерти на Екоинспекцията и Регионална лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда. Децата бяха запознати с ролята на институциите на Министерството на околната среда и водите за опазване  чистотата  на водите в региона и приносът на всеки за съхраняване и пестене на безценния ресурс.

Експертът на Регионална лаборатория – Русе демонстрира експресни методи за анализ на проби питейна вода и от  река Дунав. С помощта на оксиметър и кондуктометър се определи  pH, съдържание на кислород и електропороводимост на водните проби. Резултатите от експресните методи показаха добро качество на водите на река Дунав и питейната вода. В края на открития урок бяха отличени авторите на рисунки, свързани с Световния ден на водата, с които в центъра е подредена изложба.

Световният  ден на водата 22 март се отбелязва всяка година от 1993 г.  По този начин обръщаме внимание на значението на пресните води и устойчивото управление на този жизнено важен ресурс. Темата на Световния ден на водата през 2019 г. е „Вода за всички!“ – в съгласие с основния поет от страните ангажимент в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Мотото на кампанията „Всеки е важен!“ акцентира върху правото на достъп до вода като основно човешко право и че никой не трябва да бъде забравен в осигуряването на свободен и лесен достъп до питейна вода без опасност от замърсяване.

Последна промяна от Петък, 22 Март 2019г. 16:41ч.

РИОСВ-Русе ще провери големите оператори на хладилни и климатични системи

Е-поща Печат

FPGПрез настоящата година в плана за контролна дейност са включени големите оператори и ползватели на хладилни и климатични системи. Целта на контрола е превантивен и е свързан с прилагане на новите разпоредби относно употребата на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), с потенциал на глобално затопляне, по-голям от 2500. Съглано приложението на Европейски регламент, от следващата година ще бъде забранена употребата на тези газове, в определени технически съоръжения.

При проверките, операторите ще бъдат запознати със съдържанието на  специално подготвена брошура, която е публикувана и на интернет страницата на екоинспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/36-vazduh.html

Специално внимание при проверките ще бъде обърнато относно употребата на битилките с ФПГ за еднократна употреба. Тяхното използване е забранено на територията на Европейския съюз. При констатиране употребата на такива бутилки, ползвателите ще бъдат санкционирани и  ще бъдат задължени да ги унищожат за собствена сметка.

Страница 5 от 176

България в Юнеско

Галерия