Вие сте тук: Новини

Последни новини

Трите находища на червен божур на територията на РИОСВ-Русе са в добро състояние

Е-поща Печат

20190513 100144Трите естествени находища на червения божур (Paeonia peregrina) в селата Беловец, Печеница и Подайва (област Разград) на контролираната от екоинспекцията територия  са в много добро биологично състояние. Това показаха проверките на терен вчера. Растенията са били в различна фаза на цъфтеж. В защитените местности не са открити следи от посегателства – бране, изкореняване или унищожаване на растенията, както и не са извършвани горскостопански мероприятия в тях. До края на седмицата ще бъде проверено състоянието и на четвъртото находище на защитеното растение в местността „Горната кория” в землището на с. Добротица, област Силистра.

Находището на червен божур в землището на с. Беловец, община Кубрат,  попада в защитена местност (ЗМ) „Мющерека” на площ 5 хектара държавен горски фонд. През последните години значително се разраства и излиза извън границите на защитената територия. Плътността на популацията на растението варира в рамките на 10-15 екземпляра на квадратен метър, разпръснати на групи из територията на цялото находище. Проективното покритие на вида е 70 %. Тази тенденция е обусловена от благоприятните фактори за развитието – съобщество от дъбова дървесна растителност и широки осветени поляни.

Леки изменения в популацията на божура се наблюдават в находището в землището на  с. Печеница. Там е налице присъствие на по-значителен подлес и други дървесни видове, обуславящи по-малка осветеност. Плътността на популацията бележи известен спад поради бурното развитие на дървесните видове. При тези условия видът се засенчва и по-голямата част от екземплярите се срещат поединично.

Стабилно е състоянието на най-малкото находище в землището на с. Подайва, община Исперих. То е обявено за ЗМ с наименованието „Божурите”. Там плътността на популацията е ниска. Растението е разпространено предимно поединично и расте на отделни стръкове. Наблюдава се и облесяване с ниска храстовидна растителност.

Проверките в защитените местности, опазващи растителните видове са ежегодни. Те отчитат  изменения в състоянието на популациите и спазване режимите в заповедите за обявяване на защитените територии. При констатиране на влошаване на състоянието на дадена ЗМ се дават предписания на собствениците за предприемане на поддържащи и възстановителни мероприятия с цел недопускане безвъзвратното им увреждане.

Глоби в размер на 18 600 лева са наложени за еконарушения през април

Е-поща Печат

DSC 4099 - Copy - CopyПрез април директорът на РИОСВ - Русе е издал 6 наказателни постановления за налагане на глоби и санкции в размер на 18 600 лв. за нарушения на екологичното законодателство. 4 от тях, в размер на 18 000 лв. са  на „Българска хлебна мая“ ЕООД за нарушения, констатирани при извънредна проверка по сигнал за изтичане на цветни води в река Дунав в началото на годината. През април на дружеството е наложена и еднократна санкция на стойност 1590 лв. за замърсяване на почвите.

Общият брой на проверките през април е 108 на 105 обекта от контролираната територия, от които по план са 48, а изванредни са 60. В рамките на осъществения контрол са дадени 74 предписания за отстраняване на констатирани нередности. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ - Русе са съставени 4 акта.

Общо събраната сума през април от РИОСВ - Русе по наложени глоби и санкции е 9 300 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 6 273,59  лв. От получените суми през март на общините, на чиито територии са констатирани нарушенията, през април са преведени 7 967,48 лв.

 

Пълния текст на отчета за контролната дейност на РИОСВ - Русе през месец април е публикуван на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

Последна промяна от Четвъртък, 09 Май 2019г. 15:31ч.

Предстоят Регионален информационен ден и консултации по Програма LIFE

Е-поща Печат

4643ab7adaca257e31375683c7f6702c2e998e85На 16 май 2019 г., РИОСВ – Русе в качеството на регионално звено за контакт по Програма LIFE на ЕС организира информационен ден за подготовка на проектни предложения към програмата. Събитието е свързано с обявяването на 4 април на новата Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 година.

Ще бъдат представени целите и тематичните приоритети на Програма LIFE, особеностите и сроковете на поканата за подаване на проектни предложения през 2019 г., както и изискванията за допустимост на дейности и разходи по програмата.

Допустими бенефициенти по програмата са юридически лица, регистрирани в Европейския съюз - публични организации (министерства, общини, регионални структури и др.), представители на бизнеса (частни търговски организации - без едноличните търговци), частни нетърговски организации (включително НПО), изследователски институти и др.

Информационният ден ще се проведе на 16 май 2019 г. (четвъртък) от 10,00 часа в сградата на РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул. „Придунавски” № 20, Информационен център.  

Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 3 дни преди обучението на адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или факс: 082 820 779.

Предстоят Регионален информационен ден и консултации по Програма LIFE

Е-поща Печат

4643ab7adaca257e31375683c7f6702c2e998e85На 16 май 2019 г., РИОСВ – Русе в качеството на регионално звено за контакт по Програма LIFE на ЕС организира информационен ден за подготовка на проектни предложения към програмата. Събитието е свързано с обявяването на 4 април на новата Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 година.

Ще бъдат представени целите и тематичните приоритети на Програма LIFE, особеностите и сроковете на поканата за подаване на проектни предложения през 2019 г., както и изискванията за допустимост на дейности и разходи по програмата.

Допустими бенефициенти по програмата са юридически лица, регистрирани в Европейския съюз - публични организации (министерства, общини, регионални структури и др.), представители на бизнеса (частни търговски организации - без едноличните търговци), частни нетърговски организации (включително НПО), изследователски институти и др.

Информационният ден ще се проведе на 16 май 2019 г. (четвъртък) от 10,00 часа в сградата на РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул. „Придунавски” № 20, Информационен център.  

Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 3 дни преди обучението на адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или факс: 082 820 779.

Заблуден от бурята розов пеликан е подслонен в резервата Сребърна

Е-поща Печат

DSC 0386 - CopyЕксперти на РИОСВ – Русе освободиха вчера екземпляр от вида розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) в поддържан резерват „Сребърна“. Горският стражар на с. Яребица е подал сигнал за бедстваща птица в овощна градина на 1 май. Експертът на РИОСВ-Русе в резервата е дал указания на спасителя да прибере птицата в подходящо помещение. При проверка на място на 2 май специалистите установяват, че екземплярът е жизнен, храни се самостоятелно и пие вода. Теглото му е значително. Вероятно птицата е паднала в овощната градина след силната буря, била е объркана, а клоните на овошките са попречили да излети.

Експертите са преценили, че розовият пеликан трябва да се освободи в природата – в подходящо местообитание, каквото е резерватът „Сребърна“.  

Страница 5 от 178

България в Юнеско

Галерия