Вие сте тук: Новини

Последни новини

Eксперт от РИОСВ-Русе обмени опит с финландски колеги

Е-поща Печат

27999396 1783604895004823 470026315 o - CopyЕкспертът oт РИОСВ-Русе Юлия Йорданова бе на обмяна на опит в Хелзинки (Финландия)  със структурите на Програма LIFE. По време на срещите финландските специалисти са представили опита си в консултирането за изготвяне на проектни предложения, изпълнението им и тяхното отчитане. Участниците  са посетили  и един от най-големите национални паркове на Финландия, в който се изпълняват част от проектите, финансирани по програмата, насочени към опазване на защитени растителни и животински видове.

РИОСВ-Русе е една от шесте регионални контактни точки на Програма LIFE за България, част от Националното звено за контакт и в това качество организира учебни срещи на потенциални бенефициенти. До момента едно дружество е кандидатствало с проектно предложение за прием 2017 на Програмата.

Извънредно измерване не показва наличие на органични замърсители в Русе

Е-поща Печат

Извънредно измерване на качеството на атмосферния въздух в Русе не показва наличие на органични замърсители. Измерванията са проведени с мобилна станция  на Регионална лаборатория – Пловдив през периода 5-8 февруари, в западните части на града.

Станцията е била разположена на ул. „Мария Луиза“, намираща се на границата между Западната промишлена зона и централна градска част, откъдето най-често се получават оплаквания на граждани. Освен стандартно измерваните седем атмосферни замърсители, в рамките на извънредното измерване са били включени  четири органични замърсители, които са специфични за производствата в промишлената зона. По време на измерванията метеорогичните условия са били динамични. Посоката на вятъра се е редувала от изток-североизток до запад-югозапад, с различна скорост от пълно безветрие до 4 метра в секунда. 

През периода на измерванията превишения са регистрирани само по показател фини прахови частици.

Последна промяна от Петък, 09 Февруари 2018г. 15:58ч.

РИОСВ – Русе излъчи победители в конкурсите за Световния ден на влажните зони

Е-поща Печат

I vo myasto Aleks AngelovЕксперти на РИОСВ – Русе определиха победителите в конкурсите, посветени на Световния ден на влажните зони – 2 февруари. Първият беше за изработване на проекти за пощенска картичка, а втория за GIF-анимация. До предварително обявения срок в инспекцията постъпиха 75 пощенски картички и 12 GIF-анимации. Участиците са фокусирали вниманието си върху  влажните зони на територията на екоинспекцията – „Остров Батин“, „Рибарници Мечка“, „Калимок – Бръшлен“ и „Комплекс Алеко – Телика“.   

Призовите места са за ученици от русенски училища. В проекта за пощенска картичка в е-вариант победител е възпитаник на ОУ „Любен Каравелов“, за рисувана картичка – ученик от ОУ „Тома Кърджиев“. Победител в съревнованието за GIF-анимация е участник от Професианалната гимназия по строителство и архитектура в Русе.  

Поради интереса и представените качествено изработени проекти инспекцията ще отличи с персонални награди повече участници. Победителите могат да получат наградите си в Информационния център на инспекцията след 9 февруари. Останалите автори ще ги получат по пощата. Пълният списък с победителите е публикуван на интеренет страницата на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

РИОСВ – Русе изказва благодарност на участниците и им пожелава крепко здраве и вдхъхновение от природата.

Проверен е сигнал за замърсени пещери на гъбозавода в Красен

Е-поща Печат

27846666 10214534852539146 1360256094 oЕкспертите на РИОСВ – Русе извършиха извънредна проверка по сигнал за замърсяване на терени (пещери), собственост на гъбозавода „Красен“ АД, в едноименното село.

Сигналът е подаден от природолюбител, придружен със снимков материал по е-поща. При обход на терение е установено, че тези пещери са изкуствено създадени за нуждите на дружеството. На място е констатирано наличие на отпадъци от пластмасови опаковки, в два от подземните складове.

На дружеството е дадено предписание да почисти замърсените терени в двуседмичен срок и да предаде отпадъците на лица, притежаващи разрешителни документи по Закона за управление на отпадъците. Предстои последващ контрол за спазване на предписанията. 

Сондажни дейности на „Биовет“ АД са причина за оцветяване водите на река Бели Лом в Разград

Е-поща Печат

Сондажни дейности, извършвани на площадката на „Биовет“ АД – клон Разград са причина за помътняване и оцветяване водите на река Бели Лом  в Разград. Това са заключенията от извънредната проверка на РИОСВ-Русе, извършена вчера заедно с представители на Областната администрация, община Разград и „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД – Разград  по сигнал за замърсяване на реката.

Оглед на стар колектор, собственост на дружеството и ревизионните му шахти са отвели експертите до площадка, където са се извършвали сондажни дейности, с проучвателна цел за нужните на бъдещо строителство на склад.  При сондажа се е формирал отток от  подпочвени води, който е повлякъл почва и глинени фракции. Формираните води са отведени в площадковата канализация за  дъждовни води на „Биовет“ АД.

Първите резултати от взетите  водни проби от В и К дружеството преди заустване в колектора не показват отклонения от показателите  Ph, азот-амониев, общ азот и фосфати. До дни ще станат ясни резултатите от изпитване на още показатели, но се очакват повишени стоиности на неразтворените частици (почви, глини, пясък).

На дружеството са дадени предписания да прекрати изпускането на води в канализацията  и да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ за извършените сондажните дейности.

 

Страница 6 от 152

България в Юнеско

Галерия