Вие сте тук: Новини

Последни новини

Оцелелият розов пеликан е опериран успешно в Стара Загора

Е-поща Печат

Operiran Pelikan - CopyОцелелият розов пеликан, намерен от жители на с. Водно (Община Дулово) в предпразничните дни, е опериран успешно в Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове на СНЦ „Зелени Балкани“. В момента птицата е в добро общо състояние, но няма да може да лети, тъй като има необратими увреждания на едното крило. Специалистите ще преценят каква ще бъде съдбата му след възстановяването. Вероятно ще бъде настанен за отглеждане, но е изключено връщането му в дивата природа.

Розовият пеликан беше спасен благодарение усилията на местните жители на с. Водно. Хората са проявили емпатия към защитените видове птици. Добре е да се знае, че намерилите такива трябва да потърсят съдействието на институциите или местната власт, които имат компетенцията и възможността да предприемат съответните законови мерки.

СНЦ „Зелени Балкани“ е разработило специална инструкция как се постъпва при намиране на ранено животно. Тя е публикувана на интернет  страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/signali/4060-kakvo-da-napravim-kogato-naberim-bedstashto-zhivotno.html

Набират се проектни предложения по Програма LIFE за 2020 година

Е-поща Печат

Програма LIFE набира проектни предложения за 2020 година. Информация за публикуваната покана е   достъпна на интернет страниците: www.life-bulgaria.bg и на ec.europa.eu/easme/en/life.

Предоставена е възможност на заинтересованите бенефициенти за участие в информационен ден по Програмата, който се организира от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME). Подробности относно on-line информационния ден са публикувани на ec.europa.eu/easme/en/life, като датата на провеждането му е 30.04.2020 г.
Информация относно датата и начина на провеждане на информационния ден и в България ще бъде предоставена допълнително.

Осем дни с превишения на фин прах са регистрирани в Русе през март

Е-поща Печат

През месец март Автоматичната измервателна станция „Възраждане” на ИАОС  в гр. Русе е отчела 8 дни с превишения на фини прахови частици 10 микрона. За същия период в гр. Силистра са регистрирани 4 дни.  Това сочат данните от месечна справка за нивата на този атмосферен замърсител. До 26 март регистрираните превишения за незначителни – за гр. Русе те варират от 1.05 до 1.29 пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър, а за гр. Силистра за същия период не са отчетени превишения.

В периода от 26 до 31 март в двата града са отчетени пикови стойности на фини прахови частици съответно за гр. Русе до 4.01 пъти, аз за гр. Силистра до 6.39 пъти над нормата. Регистрираните превишения се дължат на трансграничен пренос на прахови частици от района на Аралско море. Измерени са максимални концентрации на ФПЧ10: 200,4 μg/m³ в Русе и 319,4 μg/m³в Силистра.

Справката за нивата на фините прахови частици 10 микрона се публикува ежемесечно на интернет страницата на инспекцията: http://www.riosv-ruse.org/mesechna-spravka-za-nivata-na-fpch10.html

Последна промяна от Сряда, 15 Април 2020г. 15:57ч.

Посегателства върху розови пеликани са установени в с. Водно, Дуловско

Е-поща Печат

IMG 1076 - CopyПосегателства срещу 3 броя птици са установени от местни жители на с. Водно (община Дулово). Сигналите са два, от края на миналата седмица за ранена птица, и друг от днес 14 април за намерени мъртви пеликани край воден обект (гьол), в землището на с. Водно. Раненият розов пеликан едва днес е бил уловен и предаден от местни жители на охраната в резервата „Сребърна“.

За варварското посегателство върху защитените видове РИОСВ-Русе своевременно е уведомила Окръжна прокуратура – Силистра и органите на реда. След извършване на оперативните действия и по разпореждане на компететните органи ще се вземе решение дали птиците ще бъдат прибрани за нуждите на разследването или ще се изпълнят разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие.

За ранената птица, която очевидно е простреляна, в момента тече съместна акция на РИОСВ-Русе и Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.  

Унищожаването на защитени животински видове е категорично забранено от Закона за биологичното разнообразие. Наказанията за установените нарушители са предвидени в Наказателния кодекс. За мъртвите розови пеликани глабата е от 2000 до 10 000 лв., а за къдроглавия -  от 5000 до 20 000 лв. и лишаване от свобода до 5 години.  

Последна промяна от Сряда, 15 Април 2020г. 14:55ч.

Изготвен е проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000180 „Боблата“

Е-поща Печат

BoblataМинистерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000180 „Боблата“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Тутракан, с. Шуменци и с. Старо село, община Тутракан, област Силистра.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Русе (гр. Русе 7000, ул. „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на 09.04.2020 г.

Последна промяна от Четвъртък, 09 Април 2020г. 10:03ч.

Страница 6 от 196

България в Юнеско

Галерия