Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ-Русе оцени проектите в националните конкурси за лого и слоган за за биосферен парк „Сребърна“

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе и гост–оценители разгледаха  постъпилите проекти в двата национални конкурса – за графичен знак и рекламен слоган за биосферен парк „Сребърна“. До предварително обявения срок в инспекцията постъпиха 12 проекта за лого и 5 - за слоган. В част от конкурсните творби има съчетание на два елемента. Конкурсите са посветени на 70-годишнината от обявяване на „Сребърна“ за защитена територия и присъединяването й към мрежата на биосферните паркове на UNESCO.

Трима автори са излъчени в конкурса за графичен знак (лого) за биосферен парк „Сребърна“. Фаворит на журито е Антония Димитрова - докторант във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, която е разработила три проекта. На второ място е класирано предложението на Диян Джамбазов - графичен дизайнер от Силистра, а на трето - Калина Кузманова от МГ „Академик Кирил Попов“ в Пловдив. В конкурса за рекламен слоган не са излъчени победители.

Авторите на отличените творби за лого ще получат индивидуални награди. РИОСВ-Русе ще представи  трите класирани проекта на  Консултативния комитет за управление на биосферен парк  „Сребърна“, за да бъде избрано едно лого, което да се използва за подготовката на документи, проекти и рекламни материали, свързани със защитената територия.

Списъкът на победителите и част от материалите по представените проекти са публикувани на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

За отбелязване 70-годишнината на резервата „Сребъна“, РИОСВ-Русе включи защитената територия  в обектите за почистване в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“. На годишнината ще бъде посветено и  спортното събитие SrebarnaTrailRun, което ще се проведе на 7 октомври в защитена местност „Пеликаните“ – бивша буферна зона на резервата.

Резерватът „Сребърна“ отбелязва 70 години от създаването си

Е-поща Печат

Reni Petrova 50Резерватът „Сребърна“  посреща своята  70-годишнина от обявяването си за защитена територия. На 20 септември 1948 г. с Постановление на Министерството на земеделието и държавните имоти територията на езерото Сребърна е обявена за резерват, с което изцяло се забранява преследването, биенето и ловуването на диви птици и други животни през цялата година. През годините защитената територия получава признание от различни межународни научни и природоопазващи организации. Той е влажна зона със световно значение по Рамсарската конвенция, Орнитологично важно място (ОВМ) по критериите на BirdLife International, CORINE място поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни. Включен е и в списъка на обектите на Световното наследство на UNESCO, както и в   програмата „МАВ” (Човекът и биосферата).

Поддържан резерват „Сребърна“ се намира на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка („Via Pontica). Езерото е уникално със свободно плаващите по повърхността му тръстикови острови, които при движението си променят панорамата му. Животинският свят е много разнообразен. Броят на установените в резервата и неговите околности видове е 223. Тук живеят 22 редки, уязвими или застрашени вида животни и растения, включени в Червения европейския списък на глобално застрашените животни и растения, и 149 вида от Червената книга на България. В резервата се срещат 41 вида бозайници, 11 вида влечуги, 10 вида земноводни и 24 вида риби. Най-голямо е разнообразието на птиците. Гордостта на резервата е гнездовата колония на къдроглавия пеликан. През различните сезони в „Сребърна“ се наблюдават блестящ ибис, белоока потапница, малка белочела гъска, червеногуша гъска, сива гъска, тръстиков блатар, синьогушка, мустакат синигер и др.

През 2017 г. Програмата „Човекът и биосферата“ одобри разширение на биосферния парк, с което се изпълниха критериите на Севилската стратегия. Това поставя още по-големи отговорности не само за опазването на биологичното разнообразие, но и за развитието на региона.  

За отбелязване годишнината на резервата  РИОСВ-Русе включи територията на Сребърна в обектите за почистване в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“. Обявени са два национални конкурса за проекти на графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“.

На годишнината ще бъде посветено и  спортното събитие SrebarnaTrailRun, което ще се проведе на 7 октомври в защитена местност „Пеликаните“ – бивша буферна зона на резервата. Идеята на организаторите е да привлекат любители-атлети от региона и съседна Румъния, като същевременно популяризират условията за туризъм и  рекреация на територията на защитената местност.

Последна промяна от Сряда, 19 Септември 2018г. 15:02ч.

С две акции експертите на РИОСВ – Русе се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“

Е-поща Печат

DSC02322Експертите на РИОСВ Русе се включиха в две акции в кампанията „Да изчистим България заедно“ тази година.

На 13 септември доброволци от екоинспекцията заедно с охраната на поддържан резерват „Сребърна“ и служители на кметство с. Сребърна почистиха местата за отдих защитената територия. Терените около туристическата инфраструктура в буферната зона на резервата бяха  по-чисти. Силно замърсени се оказаха местата за спортен риболов, които са в непосредствена близост до селището и към местността Канаричката, по границите на резервата. Множество пластмасови и стъклени, отпадъци от опаковки и консервни кутии  са събрани и извозени до контейнерите.

Голяма част от отпадъците попадат от сушата в езерото Сребърна. Те създават дискомфорт на обитателите на резервата и затрудняват почистването на водните площи.

На 15 септември заедно с министъра на околната среда и водите Нено Димов експерти на РИОСВ Русе и Регионална лаборатория при ИАОС почистиха лесопарк „Липник“.

DSC02374По-малко количество отпадъци, за разлика от предходната година, когато бяха почиствани същите терени, отчитат експертите. Масово разпространени са отпадъците от стъкло и пластмасови опаковки. Най-фрапиращият боклук, на който се натъкнаха участниците в акцията в парка, бяха автомобилни гуми. Нерегламентирано сметище с битови отпадъци е констатирано в терените около ведомствени почивни станции. РИОСВ – Русе ще установи собствениците и ще даде предписания за почистването им.

Министър Димов се включи в почистването на лесопарк „Липник" в Русе

Е-поща Печат

DSC02403Министърът на околната среда и водите Нено Димов, експерти на РИОСВ-Русе и Регионална лаборатория при ИАОС почистиха лесопарк „Липник“ днес. С екоакцията служителите на министерството се присъединиха към кампанията „Да изчистим България заедно“, в която участваха семействата им, граждани и доброволци.

„Миналата година отпадъците са били много повече, което показва стъпка в правилната посока“, каза министър Димов. „Трябва да успеем да променим мисленето, да се убедим, че ако всеки от нас пази, няма да има нужда от такива акции. Това е най-бавният, но най-сигурният начин, за да запазим България чиста“, допълни той.

Министър Димов съобщи, че ако през първите години на кампанията са събирани по 24 000-25 000 тона отпадъци, то за миналата година са под 5000 тона. Масово разпространени са отпадъците от стъкло и пластмасови опаковки. Най-фрапиращият боклук, на който се натъкнаха участниците в акцията в парка, бяха автомобилни гуми.

„Акциите по почистване са добър почин, който трябва да продължи 365 дни“, каза още министърът. Според него личният пример на всички – на служителите на регионалните инспекции, на гражданите на Русе и останалата част от страната, е пример, който децата ще запомнят.

В Русе експериментално ще измерват интензивно миришещи вещества

Е-поща Печат

DSC02344Експериментално в град Русе ще се взимат проби със специализиран апарат за улавяне на интензивно миришещи вещества. Това обяви на брифинг днес министърът на околната среда и водите Нено Димов при представяне на устройството, разположено на територията на Автоматичната измервателна станция „Възраждане“ на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в града.„Като продължение на мерките, които се предприемат  за чистотата на атмосферния въздух, устройството ще доведе до обективизиране на проблема, свързан със замърсяването на въздуха“, заяви министър Димов.
При подадени сигнали апаратът може да бъде активиран дистанционно чрез  SMS. След задействането му той взима проби в рамките на 5 минути в два отделни контейнера. Едната проба ще бъде изпращана в лаборатория в Италия, където ще бъде подложена на органолептичен анализ. Паралелно с нея, друга акредитирана лаборатория в чужбина или в страната ще прави химичен анализ. Министър Димов каза още, че вземането на проби ще продължи 6 месеца. Русе е избран за тестовете на апаратурата заради сериозните оплаквания на гражданите за наличие на интензивни миризми. „Ако това даде резултат, апаратът може да бъде предоставен на местните власти  в други части на страната. Ще бъдат предвидени и промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, които да дадат права на местните власти и възможности, включително за санкции на базата на резултати от подобен вид апаратура“, каза още министър Димов.

Устройството OdorPrep е предоставено на Министерството на околната среда и водите от италианската фирма Lab Service Analytica Srl (LSA) за участие по европейски проект EU H2020/756865. OdorPrep се използва за обективно определяне на концентрацията на интензивно миришещи вещества. Апаратът отговаря на изискванията на стандарт EN 13725 („Качество на въздуха. Определяне на концентрацията на мириса чрез динамична олфактометрия“). Целта е да допринесе за решаването на съществуващите проблеми, свързани с наличието на интензивно миришещи вещества, като същевременно бъдат натрупани знания и опит във връзка с използването на прилагания метод.

 

 

Последна промяна от Петък, 14 Септември 2018г. 16:51ч.

Страница 6 от 166

България в Юнеско

Галерия