Вие сте тук: Новини

Последни новини

На 22 април се отбелязва Денят на Земята

Е-поща Печат

C40CrvaWEAE7 RR„Повишаване на знанията за околната среда и климата“ е мотото на тазгодишната кампания. Международната мрежа за отбелязване на Деня на Земята започна глобална инициатива за повишаване на знанията и ограмотяване по въпросите за околната среда и климата до 2020 г. Застъпниците на Международната мрежа за Деня на Земята са се посветили на каузата всеки ученик по света да завърши средно образование като грамотен гражданин, с достатъчно знания по въпросите за околната среда и климата, готов да предприеме действия и да даде свой принос и подкрепа за положителна промяна. Тази цел не само дава възможност за огромен напредък, но е от критична важност и изключително навременна. Подписването на Споразумението в Париж е стъпка напред към смекчаване на последиците от изменението на климата. Образованието трябва да бъде ключов елемент в тези усилия.

Информация за инициативите, посветени на Деня на Земята ще се публикува на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kampanii-na-riosv/50-den-na-zemyata-22-april.html

Последна промяна от Петък, 21 Април 2017г. 16:22ч.

Предстои обучение за потенциални кандидати по програма LIFE

Е-поща Печат

РИОСВ-Русе кани потенциални кандидати за подготовка на проекти по програма LIFE на 27 април 2017 г. (четвъртък) от 10,00 часа в Информационния център (гр. Русе, бул. „Придунавски” № 20). Обучението е предназначено за общини и търговски дружества и се провежда във връзка с новия програмен период. Целта на обучението е представяне на възможностите по програма LIFE, връзката им с националните приоритети и програми, видовете проекти, възможностите за намиране на партньори и др.  

Желаещите да участват в обученията следва да попълнят и изпратят регистрационна форма най-късно до 3 дни преди обучението на адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или факс: 082 820 779.

Покана

Регистрационна форма

Програма

Еднократни превишения на сероводород са регистрирани в Разград

Е-поща Печат

Две по-високи средночасови превишения на пределно допустимата концентрация на сероводород в атмосферния въздух са регистрирани в Разград през март. Измерванията на качеството на атмосферния въздух (КАВ), осъществени по годишен график, са извършени с Мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория на ИАОС в Русе през периода 16-29 март в кв. „Лудогорие“.

Освен основните замърсители като серни и азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици и озон, са контролирани и нивата на сероводород с допълнителен анализатор. Той е добавен към основното оборудване за КАВ поради множеството оплаквания на жители на града през 2016 г. за неприятни миризми.

Анализът на резултатите показва, че няма регистрирани превишения на основните замърсители, но по показател сероводор са регистрирани по-високи от фоновите нива в дните със слаб вятър или пълно безветрие.

Съгласно българското законодателство нормата за сероводорода е максимално еднократна и средно денонощна. Превишенията са от 4 до 10 пъти на максимално еднократната норма от 5 микрограма на кубичен метър, в рамките само на 1 час. За периода на измервания не са  констатирани превишения на средно денонощната норма на сероводород.  

Контрол на КАВ в Разград ще се осъществи и през следващите тримесечия на  тази година. 

Къдроглавите пеликани в „Сребърна“ се сдобиха с поколение

Е-поща Печат

IMG 2101Къдроглавите пеликани в поддържан резерват „Сребърна“ се сдобиха с поколение. Чрез системата за видеонаблюдение е установено, че в гнездата има малки.  Двойките са около 70, а в гнездовите ямки има по 1-2  новоизлюпени.  Птиците лежат върху малките и старателно  ги пазят от нестабилните метеорологични условия. Грижата за поколението се полага от двамата родители.

Последните пристигнали пеликани се настаниха на платформата в югозападната част от гнездилището и вероятно ще мътят по-късно. Към момента се наблюдават около 3-4 нови гнезда.    

Нивото на водата в езерото е 237 см. В захранващия канал няма вода, тъй като  нивото на река Дунав е все още ниско.

Ято розови пеликани пренощуваха в колонията на къдроглавите в края на миналата седмица. Грижовните родители не проявиха агресия и не напуснаха гнездата си.

Къдроглавите пеликани са добри риболовци. Те са сред най-едрите птици в резервата и размерът им изисква много храна. Възрастен пеликан може да изяде огромно количество риба -  до 1.8 кг на ден. Предпочитани са шаран, барбун, облес, лещанка, мряна и други. Риболовният орган е огромната торба, висяща под долната половина на дългата права човка. Тя има и друга функция - освен да съхранява риба, помага и при охлаждането на пеликана, когато е много горещо. Малките не се хранят от торбичките на родителите си. Вместо това отварят широко човки, където родителите поставят храната.

 

Автор снимка: Николай Генчев

Последна промяна от Сряда, 12 Април 2017г. 12:54ч.

Замърсени терени са установени при проверка в местността „Пухлево дере“

Е-поща Печат

DSC 9684Замърсени с битови и строителни отпадъци терени, остатъци от производствена дейност, кабели и огнища от изгаряне на гуми са установени при извънредна проверка в местността „Пухлево дере“ днес.

Експертите на РИОСВ – Русе са извършили обход в района на ТЕЦ – Русе във връзка със сигнал за миризма на изгорял бакелит. В района, откъдето е подаден сигнала била усетена неприятна миризма. Посоката на вятъра била запад-северозапад, което изключва вероятността източникът на миризмите да е обект от Индустриалния парк в Русе.

Кметът на община Русе ще бъде уведомен за предприемане на мерки по компетентностDSC 9686.

Последна промяна от Петък, 07 Април 2017г. 15:57ч.

Страница 6 от 137

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия