Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ – Русе и БДДР провериха сигнал за замърсяване в района на пристанище Русе

Е-поща Печат

Експерти от Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Русе и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) извършиха съвместна проверка по сигнал за замърсяване в акваторията на Пристанище Русе при километър 496. Сигналът е получен чрез дирекция „Ръководство на корабния трафик – р. Дунав“ и в него се посочва, че край десния бряг на реката тече ивица, замърсена с нефтоводни смеси.

При извършен оглед на реката от Пристанище Русе – изток - до Пристанище Русе – запад (приблизителна дължина на участъка около 4 000 м) не са установени видими замърсявания на водата от нефтоводни продукти. От Дирекция „Речен надзор“ са информирали, че на 16 декември в района на Пристанище Русе – изток е аварирал кораб. Извършени са дейности по почистване и ликвидиране на замърсяването, получено вследствие на аварията, като са ползвани предоставените от „Речен надзор“ абсорбенти и бонови заграждения. Към момента на проверката авариралият кораб е вдигнат с кран и няма досег с водата. В близост до брега на реката са наблюдавани да плуват части от използваните абсорбенти.

В рамките на работния ден на 17 декември не са постъпили други сигнали за замърсяване на река Дунав в района.

Приключи инвентаризацията на промишлените обекти в Западна промишлена зона на Русе

Е-поща Печат

Приключи инвентаризацията на обектите в Западна промишлена зона (ЗПЗ) на град Русе. Тя е осъществена съвместно с представители на „ВиК“ ООД,   през месеците октомври и ноември.

Инвентаризацията е разпоредена от директора на РИОСВ-Русе заради зачестили сигнали за изтичане на оцветени води в река Русенски Лом през летните месеци.

При извънредните проверки е установено, че  част от помещения, на  площадките на бившите предприятия „Тих труд-Русе“ ЕООД, „Славянско изкуство”, „Малки трактори“, „Дунавия“, „Бор“ Дунавска коприна“, „Руболт“ и „Площадка специални телове и гвоздеи“, са отдадени под наем на фирми, с разнородна  дейност. Част от тях, при осъществяване на дейността си формират оцветени отпадъчни води. Такива са производства на бои в органичен разтворител и на водна основа, производство на кори за яйца и опаковки от велпапе, печетна база  и др. В рамките на инвентаризацията на оператори в ЗПЗ са дадени предписания за изграждане на локални пречиствателни съоръжения, за преустановяване заустването на производствени отпадъчни води в битовата канализация и сключване на договор с „ВиК“ ООД - Русе. 

На ВиК са предадени всички съставени протоколи. Дружеството  следва да извърши допълнителни проверки за привеждането на дейността на  новоустановените фирми съобразно изискванията на Закона за водите, тъй като е оператор на градската канализационна мрежа, част от която е колектор „Трети март“.

Данните от собствен мониторинг на специфични органични вещества на „Монтюпе“ ЕООД са публични

Е-поща Печат

Данните от собствения непрекъснат мониторинг на специфични органични вещества на „Монтюпе“ ЕООД са публични. Линк към платформа на дружеството е свързан с интернет  страницата на екоинспекцията.

Монтирането на пункт за собствен мониторинг на специфична органика, определена на база анализ на използваните в производството химични вещества, е част от изпълнението на инвестиционната програма на дружествто. Това изискване към оператора е задължително условие в издаденото ново комплексно разрешително.  

В пункта се измерват фенол, толуол, бензен, ксилен, орто и пара крезол, нафтален, както  и метеорологични показатели от района площадката.

Линк към платформата на „Монтюпе“ ЕООД: http://www.riosv-ruse.org/danni-ot-sobstven-monitoring-na-spetzifichni-organichni-veshtestva-na-montyupe-eood.html

Последна промяна от Вторник, 10 Декември 2019г. 16:32ч.

Съставени са три акта за нарушения на режимите в резервата „Сребърна“

Е-поща Печат

Picture 183Актове за установяване на административни нарушения са съставени на три лица за констатирани нерегламентирани дейности на територията на Поддържан резерват „Сребърна“ в края на миналата седмица. Два от тях са за извършване на любителски риболов на нерегламентирано място. Съгласно Плана за управление на защитената територия има определени четири местности, в които любителите могат да упражвяват това занимание. Това са местностите „Пристана“, „Канаричката“, брега на езерото по границата със село Сребърна и участъка от брега на река Дунав, западно от Западния противопожрен път.

Третият акт е съставен на физическо лице, упражнявало бракониерски риболов с непозволени средства – мрежи. Нарушението е установено още през лятото, но се е водило досъдебно производство, което вече е прекратено.

Предстои да се издадат наказателни постановления. Законът за защитените територии предвижда глаби за маловажни случаи в размер от 5 до 100 лв., а за немаловажни – от 500 до 5000 лв. за физически лица.

В границите на поддържан резерват „Сребърна“ категорично е забранено извършването на риболов с помощта на плавателни съдове и мрежени уреди.

Високи стойности на фини прахови частици са регистрирани снощи в Русе

Е-поща Печат

Висока средноденощна стойност за показател фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) от 121,9 µg/m3 е регистрирана от АИС „Възраждане“ на 5 декември в Русе. Превишението на този атмосферен замърсител се дължи на отоплението в битовия сектор.

За разлика от централните части на града, данните от измервания на същия показател от Мобилната  автоматична станция, разположена на територията на Източна промишлена зона показват 4 пъти по-ниски стойности на фините прахови частици  10 микрона - 32,3 µg/m3.

Наличието на  мъгли, безветрие и температурни инверсии обуславят недоброто разсейване и задържането на атмосферните замърсители в ниските приземни слоеве.

Данните за качество на атмосферния въздух се публикуват на интернет страницата на РИОСВ-Русе: http://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/

Страница 6 от 189

България в Юнеско

Галерия