Вие сте тук: Новини

Последни новини

Любомир Атанасов е новият директор на РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

DSC01652Любомир Атанасов е новият директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе.  Той е назначен със заповед на министъра на околната среда и водите Нено Димов, считано от 21 юли 2017 г.

Любомир Атанасов е инженер по образование, дипломант на Русенски университет „Ангел Кънчев“, специалност „Техника и технология за опазване на околната среда“. Работи в инспекцията от 1997 г., като преминава през всички нива на служебната йерархия. От ноември 2016 г. инж. Атанасов съвместяваше длъжностите „Началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ и и.д. директор на инспекцията. 

„Монтюпе“ ще представи програма срещу замърсяването на въздуха в Русе до 7 дни

Е-поща Печат

DSC01646В 7-дневен срок „Монтюпе“ ЕООД ще представи инвестиционна програма срещу замърсяването на въздуха в Русе. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов след срещата с ръководството на дружеството. За мерки срещу замърсяването ще бъдат инвестирани 5 млн. евро в следващите година и половина. Ние ще контролираме строго сроковете за изпълнение, за да гарантираме на хората в Русе решаването на проблема със замърсяването на въздуха, каза министър Димов. Според него при всяко просрочване ще бъдат налагани санкции. До края на годината се очаква да бъдат реализирани краткосрочните мерки. Предприятието трябва да спазва еконормите и законодателството, както го прави в заводите си във Франция и Канада, подчерта той.

„Монтюпе“ ще трябва да въведе собствена система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, която да дава данни в реално време на населението в Русе. Министър Димов обяви, че през есента отново ще посети града, за да провери изпълнението на програмата.

Проблемите на „Монтюпе“ ЕООД са свързани с необхващане на всички източници на емисии от вентилационната система и неефективни вентилационни и пречиствателни съоръжения. За да се осигури работната среда, дружеството прибягва до използване на нерегламентирани източници за изпускане на непречистени емисии – врати, прозорци, жалузи, противопожарни клапи и т.н.

Нарушенията са от 2012 г. до сега. Сигналите за неприятни органични миризми в източната част на град Русе зачестяват след разширението и увеличаване на капацитета на инсталацията  за леене на алуминий (от 488 т на 840 т на денонощие).

За констатираните нарушения на „Монтюпе“ ЕООД са наложени имуществени санкции на общ размер 815 387 лв.

През февруари дружеството е внесло уведомление за инвестиционно предложение „Модернизация на вентилационна система и нови спомагателни дейности към предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав“.  Процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС е в ход .  Провеждат се консултациите с РЗИ – Русе, община Русе и Дирекция „Инспекция по труда” – Русе.

На срещата присъстваха още депутатът от Обединени патриоти Искрен Веселинов, областният управител Галин Григоров и директорът на РИОСВ-Русе Любомир Атанасов.

Последна промяна от Вторник, 18 Юли 2017г. 14:52ч.

Млад щъркел е спасен в село Богорово

Е-поща Печат

DSC00181 -1Експертите на РИОСВ-Русе изпратиха днес млад екземпляр от вида бял щъркел  в Спасителния за център за диви животни  в Стара Загора.

Сигналът за бедстващата птица е подаден от кметския наместник на село Богорово, община Силистра. Щъркеловото гнездо е паднало на земята след разразилата се лятна буря на 3 и 4 юли. В него е имало три млади екземляра, два от които са загинали. Възрастните птици не са се върнали в гнездото. Оцелелият млад щъркел е бил с видими външни и вътрешни травми.

 Между 5 и 10 са регистрираните случани на спасени птици през този период на годината.

През следващата десетдневка младите екземпляри ще започнат да правят първи опити за летене, при което е възможно да се наранят. При подобни инциденти  сигнали трябва да се подават до съответната инспекция или местните власти, които имат компетентост да се разпореждат.

 Белият щъркел (Ciconia ciconia) е защитен вид от Закона за биологичното разнообразие. Той обитава големи гнезда, построени най-често върху комини, стълбове от електропреносната мрежа и покриви в рамките на населените места. Образува постоянни двойки, които ежегодно отглеждат от 1 до 6 малки. За няколко месеца те укрепват и отлитат с родителите си при есенната миграцията на юг.

 Над България преминава най-големият миграционен поток на вида към Африка и обратно. Тук се събират птиците от източната популация и летят огромни ята, които почиват и набират сили на няколко места по Българското Черноморие.

 

Последна промяна от Сряда, 05 Юли 2017г. 14:45ч.

Извънредна проверка в „Монтюпе“ ЕООД по сигнали за миризми

Е-поща Печат

Експертите на РИОВ-Русе извършиха днес извънредна контролна проверка на „Монтюпе“ ЕООД по сигнали за неприятни миризми в Русе.

Сигналите са постъпили в инспекцията в интервала от 23,00 ч. на 27 юни до 01,30 ч. на 28 юни, от централните части на град Русе, идентифицирани като изгорял бакелит, кабели и пластмаса.

Дежурният екип, извършил обходи в районите на сигналите не е потвърдил наличие на миризми. Посоката на вятъра е била променлива от изток-североизток до изток-югоизток, със скорост, граничеща с безветрие.

При проверката на производствената площадка на „Монтюпе“ ЕООД е установено, че всички вентилационни отвори и врати на производствено Хале № 3, са затворени. При преглед на техническата документация не е установено наличие на отклонения от нормалния производствен процес. Представени са  изисканите от РИОСВ-Русе с предписание от предходни проверки записи за отваряне на вратите на халето. На дружеството е дадено ново предписание ежедневно да изпраща писмена справка за отваряне и затваряне на вратите на Хале № 3, с цел недопускане разпростарението на миризми при осигуряване на естествена вентилация на работната среда.

В момента дружеството е в процедура по преценяване необходимостта от ОВОС за реконструкция на аспирационните системи на производствената площадка. 

Данните за нивата на атмосферните замърсители от АИС „Възраждане“, „Здравец-Изток“ и Русенския университет в град Русе не показват превишения на пределно допустимите концентрации по следените показатели.

Екип,  в който са включени и представители на община Русе е в готовност да извършва извънредни обходи, в извън работно време.  

Последна промяна от Сряда, 28 Юни 2017г. 15:08ч.

На 29 юни се отбелязва денят на река Дунав

Е-поща Печат

danubeday poster 2017Денят на Дунав се отбелязва на 29 юни – датата, на която в София е подписана Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река Дунав.

Мотото на кампанията през тази година е „Бъди активен за по-чист Дунав“.

С многообразие от инициативи се показва жизненоважната роля на река Дунав и нейните притоци. Мисията на Деня на Дунав е да привлече вниманието към значението и опазването на реката и притоците й.

Всяка година чрез кампанията за 29 юни се изразява връзката на живеещите в Дунавския басейн с тяхната река. Организират се научни конференции, фестивали, кръгли маси, семинари и работни срещи, образователни, спортни, кулинарни или творчески надпревари, иновативни екологични ателието и изложби, концерти и много други. Чрез разнообразието от прояви се показва активността и грижата за опазването на околната среда и река Дунав в ежедневието.

Дунав е втората по големина река в Европа и заедно с притоците си са една от най-важните речни системи на Стария континент. Басейнът на реката има площ от над  800 000 км ², които се разпростират в 19 европейски страни. От извора си в Германия до румънско-украинската делта реката протича през Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Румъния, България, Молдова и Украйна, свързвайки 81 милиона души по протежението на своите  над 2 800 км.

Река Дунав и нейните притоци са източник на живот, енергия, храна, вода, транспорт, място за отдих. Дунавските влажни зони регулират замърсяването и пречистват водите. Реките са връзка между европейските страни и обединяват различните езици, култури и истории. Басейнът на река Дунав се отличава с голямо разнообразие от екосистеми и е местообитание за много животински и растителни видове.

Страница 7 от 142

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия