Вие сте тук: Новини

Последни новини

На „Монтюпе“ ЕООД е съставен акт за нарушение

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ – Русе съставиха днес акт за установяване на административно нарушение на „Монтюпе“ ЕООД. Нарушението е констатирано на 15 април, при извършени извънредни проверки около производствената площадка на дружеството, по сигнали на граждани за наличие на миризма на бакелит в Русе. На място е установено, че транспортните врати №№ 1, 3, и 6 на Хале № 3 са били отворени към 9,30 и към 20 часа, документирано със снимков материал. Не се е наблюдавало движение на техника, хора или товаро-разтоварни дейности през вратите. Това е нарушение на даденото при предходни проверки предписание за постоянно затваряне на вратите с № 3 и 4, които са разположени на западната фасада на Хале № 3, както и отваряне на врати № 1, 5 и 6, извън резрешения период, определен  в нарочна инструкция.

В деловодството на РИОСВ – Русе към момента на проверката, не е постъпвало уведомително писмо за временно спиране или прекратяване на дейността  в завода за автомобилни части, стопанисван от „Монтюпе“ ЕООД, в Източната промишлена зона на Русе.

Мярката за регулиране ползването на транспортните врати на Хале № 3 е въведена през 2017 г., с цел ограничаване на неорганизираното изпускане на непречистени емисии от работната среда в атмосферния въздух и разпространение на интензивна, специфична миризма към града. Дружеството има задължение да докладва в РИОСВ – Русе писмено за отварянето на вратите ежеседмично.

За неспазване на дадено предписание, Законът за опазване на околната среда предвижда санкция от 2000 до 20 000 лв.

На 22 април се отбелязва Денят на Земята

Е-поща Печат

dfbaf3b24684503f12551105cd87f8e5c748afa8„Свят без замърсяване с пластмаси“ – това е темата на  Кампания за Деня на Земята през 2018 г. От отравяне и нарушаване на морската среда до негативно влияние върху човешките хормони, от замърсяване на плажовете до натрупване в каналите и депата – всичко това в резултат от драстичното нарастване на количествата изхвърляни пластмаси, което заплашва оцеляването на нашата планета.  В отговор, кампанията за Деня на Земята 2018  г.  се фокусира върху цялостната промяна на човешката нагласа и поведение относно пластмасите, като целта е иницииране на дейности за значително намаляване на замърсяването с пластмаси.

Последна промяна от Петък, 20 Април 2018г. 15:37ч.

Замърсена е бреговата ивица на р. Дунав, установи проверка на РИОСВ - Русе

Е-поща Печат

Основателен е сигналът, подаден по електронната поща на 17 април, за замърсяване на бреговата ивица на река Дунав след територията на бившето КТМ, в посока гр. Мартен. Това установиха експерти на РИОСВ – Русе при съвместна проверка с представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Изпълнителната агенция „Морска администрация“. Незабавен обход в района установи, че между два неизползваеми шлепа и бреговата ивица има  натрупване на  пластмасови отпадъци, дървесна маса и отпадъчна органична субстанция.

На проверката са присътвали представители на няколко оператори, които извършват дейност на площадката на КТМ. Взети са водни проби от Регионалната лаборатория към ИАОС в Русе, които ще изпитват по основните показатели за качество на водите на река Дунав. Резултатите ще станат ясни до седмица. Представители на операторите, присъствали на проверката са се ангажирали в кратки срокове да почистят замърсения участък от река Дунав.

За установеното замърсяване ще бъде информиран областният управител, тъй като теренът – бреговата ивица на реката, представляват изключителна държавна собственост. В този район се зауства и канализацията на част от територията на Мартен, която няма собственик и оператор, тъй като е изградена при строителството на Комбината за тежко машиностроене в Русе. 

Предстои информационен ден по Програма LIFE

Е-поща Печат

В качеството си на Национално звено за контакт по Програма LIFE, Министерството на околната среда и водите ще проведе информационен ден по програмата.

На събитието ще бъде представена програма LIFE, графикът за обявяване и подаване на проектни предложения по Покана 2018 г., новостите и промените, които предстоят, както и новата Многогодишна работна програма 2018-2020 г.

Събитието ще се проведе на 26 април, четвъртък, от 9:30 часа, в зала „Европа“ (в сграда на МОСВ) на бул. Мария Луиза 22.

Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на съюза. Програмата е създадена заради изпълнението, актуализацията и развитието на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти с европейска добавена стойност. Тя е структурирана в две подпрограми – „Околна среда“ и „Действия по климата“. Допустими бенефициенти могат да бъдат публични органи и частни организации – търговски (с изключение на ЕТ) и нетърговски (вкл. НПО).

Повече информация за Програма LIFE може да намерите на сайта на програмата в България: http://www.life-bulgaria.bg/ или директно на сайта на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/environment/life/.

Желаещите да участват трябва да изпратят заявка.

Последна промяна от Вторник, 17 Април 2018г. 16:55ч.

Не са констатирани нарушения в пещера „Орлова чука“

Е-поща Печат

IMG 5412Експертите на РИОСВ – Русе не са установили нарушения на режимите в заповедта за обявяване на Природна забележителност „Пещера Орлова чука“. Проверката е извършена на място, преди откриване на сезона за посещения на туристи, който започва на 1 април. 

Няма замърсявания с отпадъци или следи от нарушения на пещерните образувания. Прилепите, обитаващи природната забележителност „Орлова чука“, са излезли от състояние на хибернация (зимен сън). Бозайниците са разпръснати на малки групи и не са установени мъртви екземпляри.

Община Две могили, която стопанисва природната забележителност, се е подготвила за предстоящия сезон, като е почистила терените около обекта от отпадъци, паднали клони и дъждовни наноси. Посетителите в пещерата задължително трябва да бъдат придружени от  екскурзовод.  

           

Природна забележителност „Пещера Орлова чука” попада в землищата на с. Пепeлина, община Две могили и село Табачка, община Иваново, област Русе. Площта й възлиза на 822,320 дка, представляваща горски и поземлен фонд. Стопанисва се от община Две Могили, община Иваново, Държавно горско стопанство „Бяла” и  ДЛС „Дунав” – Русе. Обявена е за защитена със Заповед № 2810 от 10.10.1962 г. на министъра на горите и горската промишленост. През 2007 и 2009 г. са актуализирани режимите и съответно площта ѝ. На територията на ПЗ „Пещера Орлова чука” се забранява събиране на камъни и разкриване на кариери в района, унищожаване и чупене на образуванията, замърсяването ѝ, събиране или унищожаване на пещерната фауна,  влизане с факли и други димящи осветителни тела и др.

Общата дължина на пещерните галерии е над 13 500 м, което я прави втора по дължина в България, след пещерата „Духлата“. Пещерата е обитавана от около 10 000 прилепа от различни видове – всички защитени. 

Последна промяна от Петък, 30 Март 2018г. 15:45ч.

Страница 7 от 158

България в Юнеско

Галерия