Вие сте тук: Новини

Последни новини

Изгориха новата лодка на резервата „Сребърна“

Е-поща Печат

DSC 0069Неизвестни изгориха новозакупената лодка на управлението на Поддържан резерват „Сребърна“. Лодката била заключена към понтона в местността Пристана, а посегателството е станало в нощта срещу 15 октомври. Охраната е констатирала деянието в ранните сутрешни часове на неделния ден. Сезирани са органите на реда и  започнало разследване.

Плавателното средство бе закупено през 2017 г. за изпълнение на дейностите в резервата.

Прави впечатление, че злонамерените действия в защитената територия обичайно следват проверките, които възпрепятстват бракониерски набези.

Заради посегателство върху държавно имущество ще бъде уведомена прокуратурата.

       

Последна промяна от Четвъртък, 19 Октомври 2017г. 10:38ч.

Престоят извънредни проверки на мебелните фирми за отпадъците от производството

Е-поща Печат

Извънредни контролни проверки ще бъдат осъществени на мебелните фирми за предотвратяване нерегаментирано, последващо третиране на отпадъци от производството.

Проверките се налагат във връзка с предстоящия отоплителен сезон и констатираните в миналите години продажби на изрезки и парчета плоскости (ПДЧ, МДФ и др.) за отопление.

Тези материали съдържат смоли, бои и лепила, при изгарянето на които се отделят органични замърсители в атмосферния въздух.

До мебелните фирми са изпратени предупредителни писма, с които са изискани договори с други дружества, на които предават отпадъците от производството си.

Предаването на отпадъци без договор е нарушение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), което се наказва с глоба  от 7000 до 20 000 лв. За нерегламентирано третиране или изгаряне на отпадъци в ЗУО е предвидена глоба от 2000 до 5000 лв. за физически и от  1400 до 4000 лв. за юридически лица.

Всички документи за отпадъците ще се обработват електронно от 2018 г.

Е-поща Печат

От началото на следващата година всички документи, свързани с управлението на отпадъци ще се подават и обработват по електронен  път. Това стана възможно с  въвеждането на Националната система за  отпадъците http://nwms.government.bg/wms/.

От този вид услуги ще се възползват лицата, които гененерират, събират, транспортират и третират отпадъци. По този начин ще се обработват разрешителни и регистрационни документи и работни листи за класификация на отпадъците. 

До края на 2017 г. ще бъде променена специализираната Наредба № 1, с която ще бъдат регламентирани редът и начините за използване на системата.

РИОСВ – Русе извърши необходимите процедури за работа със системата с въвеждане на електонни подписи на служителите, които се занимават с дейностите по контрол на отпадъците.  

Допълнителни въпроси, свързани с работата на системата могат да се адресират към Изпълнителна агенция по околната среда.

Проверките за разпространение на пластмасови торбички продължават

Е-поща Печат

Продължават контролните проверки по пазари и малки търговски обекти за разпространението на пластмасови торбички и заплащането на продуктовите такси за тях. Те се извършват от началото на август по заповед на Министерството на околната среда и водите.

До момента в областите Русе, Разград и Силистра са проверени 33 обекта. Не са установени сериозни нарушения. Експертите на екоинспекцията са се натъкнали на единични случаи, при които се дължи такса за бройка торбички, а не е платена. Дадени са предписания в срок да се заплатят дължимите суми в Предприятието за управление дейностите по околна среда.

Пластмасовите торбички, за които се дължи продуктова  такса са с размери  по-малки  от 39-49 см, в разгънат вид, с дръжка или без, с дебелина по-малка от 25 микрона. Стойността на продуктовата такса е 0.55 лв. на бройка. Заплащането на таксата е икономически механизъм, който цели да намали употребата на пластмасови торбички и замърсяването на околната среда. 

 

РИОСВ-Русе провери 120 обекта през септември

Е-поща Печат

През септември експертите от РИОСВ-Русе са извършили 128 проверки на 120 обекта. От тях 56 са съгласно Плана за контролна дейност, а 72 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 90 предписания за спазване на екологичното законодателство. За административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните разпоредби са съставени 5 акта.

През месеца са постъпили 6 писмени жалби, една от които е препратена от РЗИ – Русе. Поставените в жалбите проблеми са за замърсяване с торови маси на населено място, замърсяване с отпадъци, замърсяване на въздуха в Русе, мъртва риба в язовир и  нерегламентирана дейност-обработка на стъкла за очила в жилищен блок. По всички жалби са предприети действия. По четири от жалбите са извършени проверки. За незаконно изхвърляне на отпадъци в гр. Сеново е съставен акт за административно нарушение на кмета на населеното място. Две от жалбите са препратени по компетентност.

По наложени глоби и санкции през септември в РИОСВ-Русе са постъпили 3736 лв. По еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) са постъпили – 5 392 лв., от които 4 313 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Пълната справка за контралната дейност през септември е публикувана на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html.

Страница 8 от 147

България в Юнеско

Галерия