Вие сте тук: Новини

Последни новини

Текущи месечни санкции ще бъдат наложени на няколко дружества в Разград

Е-поща Печат

Текущи месечни санкции ще бъдат наложени на четири дружества в Разград заради превишения на индивидуалните емисионни ограничения по показатели, определени в разрешителните им документи. Отклоненията са констатирани при изпитване на отпадъчните води, взети  от пречиствателните станции на дружествата „Биовет“ АД – клон Разград, „Амилум България“ ЕАД, „Пилко“ ЕООД и „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД. Водните проби са взети в периода 20-24 август от Регионалната лаборатория към ИАОС в Русе в рамките на проведения контрол, във връзка  с постъпилите сигнали за неприятни миризми в града. Най-високите привишения са отчетени в отпадъчните води на „Биовет“ АД по показателите азот амониев, неразтворени вещества, химична потребност от кислород и биохимична потребност от кислород за 5 денонощия. Резултатите от пробите са показател, че биологичното стъпало на заводстската пречиствателна станция на дружеството не работи ефективно.

По-малки отклонения от контролираните показатели са установени във водите на другите дружества. 

Мобилната станция за контрол на  качеството на атмосферния въздух ще продължи измерванията и през септември. Протоколите ще бъдат предоставени на община Разград и РЗИ – Разград.

Проверени са сигналите за замърсяване на река Дунав

Е-поща Печат

40390787 297123187755964 2528257903521955840 nЕксперти на РИОСВ – Русе вчера направиха съвместна контролна проверка с представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“, Регионалната лаборатория към ИАОС в Русе и Изпълнителната агенция „Морска администрация“ по два сигнала за замърсяване на река Дунав. Извършен е обход на бреговата ивица на реката, в района на Дунавска индустриална зона „Тегра“, гр. Мартен и с. Ряхово. Не са констатирани мазни петна във водата и отлагания по брега. Около точката на заустване на канализационния колектор, в който се включват производствените отпадъчни води от предприятията в зоната също не са установени замърсявания и миризми.

Взети са водни проби от изхода на пречиствателните станции на две инсталации, извършващи дейност на площадката на бившето КТМ. Резултатите ще бъдат ясни до две седмици.

Мобилна станция измерва качеството на въздуха в Разград

Е-поща Печат

Мобилната автоматична станция на ИАОС следи от вчера качеството на въздуха в Разград. Заради множеството сигнали за неприятни миризми в града планираният годишен мониторинг беше изтеглен две седмици по-рано от предвиденото. Станцията е разположена в двора на детско заведение на ул. "Камчия" 1, в кв. „Лудогорие“, откъдето са получени най-много сигнали. В рамките на две седмици ще бъдат следени нивата на основните замърсители на въздуха – серни и азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици, озон и сероводород.

Тази сутрин дежурен екип на инспекция е извършил извънредна проверка на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на „Биовет“ АД-клон Разград. Взети са днес сутринта проби от отпадъчни води при нормален отток. На площадката на ПСОВ на дружеството се извършват планирани ремонтни дейности на  биостъпалото, които трябва да прилкючат да края на месеца. По тази причина пречиствателната станция не функционира ефективно.

При извършените обходи в района на двете пречиствателни станции тази сутрин не са установени неприятни миризми. Данните от станцията през последното денонощие не показват превишения на следените показатели.

Последна промяна от Петък, 24 Август 2018г. 16:17ч.

Нов акт ще бъде съставен на „Монтюпе“

Е-поща Печат

Покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение е връчена днес на ръководството на „Монтюпе“ ЕООД. Нарушението е съврзано с неизпълнение на дадено предписание ежедневно да се предоставя информация за отварянето/затварянето на  транспортните врати на производствено Хале №3.

Задължението за регулиране и експлоатация на транспортните врати на халето е вменено на дружеството с нарочна инструкция, която е част от изпълняващата се инвестиционна програма. РИОСВ-Русе периодично извършва извънредни проверки за спазването на инструкцията и програмата. В средата на април е установено разминаване на подаваната информация и фактическото състояние на вратите. За това нарушение дружеството е санкционирано с имуществена санкция в размер на 15 000 лв.

Във връзка със зачестилите сигнали за миризма на бакелит в Русе в ранните и късни часове на денонощието директорът на РИОСВ-Русе инж. Любомир Атанасов определи дежурни екипи, които ще извършват извънредни проверки с оглед установяване източниците на неприятни миризми.

Експертите на РИОСВ-Русе взеха още водни проби от пречиствателни съоръжения в Разград

Е-поща Печат

DSC 7777Експерти на РИОСВ-Русе и Регионалната лаборатория към ИАОС взеха вчера нови проби отпадъчни води от изхода на пречиствателните съоръжения на няколко дружества в Разград. Изпитванията са част от извънредните проверки на инспекцията по сигналите за неприятни миризми в града от началото на седмицата.

При проверките на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) в Разград  е констатирано, че е в ход изпълнението на проект, свързан с реконструкцията й.  С цел установяване на възможни отклонения от работата на съоръжението са взети проби от „Амилум България“ АД,  които предават отпадъчните си води за третиране.

Проби отадъчни води от вход и изход на пречиствателното съоръжение са взети и от „Пилко“ ЕООД и ГПСОВ. Резултатите ще са готови до седмица.

До края на месеца се очаква операторът на ГПСОВ-Разград - „Водоснабдяване  Дунав“ ЕООД да предостави подробна информация за технологията на третиране  на отпадъчните води и  утайките, отделени от всеки етап на пречистването – времетраене на изгниването, количеството на първично отделената утайка и последното им изпускане в изсушителните полета. Дежурният екип продължава работа и днес.

Всички материали от извънредните проверки – протоколи и резултати от изпитванията на отпадъчните води ще бъдат предадени на Районна прокуратура – Разград.

Последна промяна от Четвъртък, 23 Август 2018г. 13:50ч.

Страница 8 от 166

България в Юнеско

Галерия