Вие сте тук: Новини

Последни новини

Установено е поредно посегателство върху системата за видеонаблюдение в резервата „Сребърна“

Е-поща Печат

IMG 2591Територията на поддържан резерват „Сребърна“ отново стана обект на безочливо посегателство върху изградената система за видеонаблюдение. От района на южния шлюз и местността „Фазанарията“ са откраднати 6 бр. камери и техническо оборудване. Нарушена е и целостта на защитните ограждения и са взломени заключващите механизми.

Посегателството е установено в ранните часове на 8 февруари, когато охраната е извършвала ежедневните обходи. Веднага е подаден сигнал до МВР-Силистра. Извършен е оглед от дежурната оперативна група и са предприети необходимите процесуални действия.

Кражбата на елементи от системата за видеонаблюдение не е прецедент в резервата. Подобно деяние беше регистрирано през 2017 г. Практиката показва, че до груби посегателства върху държавно имущество обикновено се стига след предприемане на мерки по предотвратяване и наказване на нарушения на режимите в резервата. Така например, през месец октомври 2017 г., след конфискуване на два бракониерски плавателни съда беше изгорена новозакупената лодка. Настоящият случай не прави изключение, тъй като дни преди посегателството са постановени съдебни решения за потвърждаване на наложени глоби на двама ловци, членуващи в Ловна дружина –с. Айдемир за нарушения, извършени в границата на резервата.

Поддържан резерват „Сребърна“, заедно с Национален парк Пирин, е в списъка на обектите на световното природно наследство на UNESCO, с които България участва в Конвенцията. Не случайно за опазването и популяризирането на защитената територия се полагат много усилия от страна на държавата.

Последна промяна от Понеделник, 11 Февруари 2019г. 17:15ч.

Проверена е сепариращата инсталация за отпадъци в Русе във връзка с инцидент

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе провериха вчера сепариращата инсталация за твърди битови отпадъци в град Русе, във връзка с възникнал пожар, в ранните часове на 7 февруари. Сигналът за инцидента е получен в РИОСВ чрез оператор 112. Представител на екоинспекцията е бил на мястото на аварията, където са се провеждали необходимите  действия от органите по пожарна безопасност.

При проверката е установено, че наличните отпадъци от сепариране са разположени в две халета, на купчини с обем около 50 м 3 всяка, с общо тегло около 400 т.  Отпадъците все още са тлеели,  участъка се е оросявал с вода.

При документалната проверка  е установено, че с договор „Топлофикация-Русе“ ЕАД е прехвърлила собствеността  към дружество, на което възлага дейностите с отпадъци на сепариращата  инсталация. За тези дейности бъдещият оператор е подал документи в инспекцията, но все още няма издадени необходимите разрешителни. За това нарушение спрямо фирмата ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Шест фирми в Русе са проверени за използване на нерегламентирани горива

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе и представители на общината провериха шест фирми на площадката на бившата кожена фабрика в града. Извънредните проверки са по сигнал за замърсяване на атмосферния въздух, вследствие употребата на нерегламентирани горива.  Проверяващите не са установили черен дим и задушлива миризма в района. Проверени са отоплителните инсталации и складираните, използвани горива. Не са установени нарушения или наличие на отпадъци за нерегламентирано изгаряне. В района зад площадката на бившата фабрика има къщи, където според проверените фирми се изгарят нерегламентирано отпадъци.

На 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони

Е-поща Печат

R petrovaВсяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. На тази дата през 1971 г. в Иранския град Рамсар е подписана конвецията за защита на тези безценни екосистеми. Темата на тазгодишната кампания е „Влажните зони и климатичните промени“. Тя цели да подчертае важната им роля за  намиране решения срещу измененията на климата.

Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в нейния горен слой през цялата година или сезонно. Те могат да бъдат естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, с изключително важна роля за кръговрата на водата, възстановяването на  водните запаси и подхранваето на  подпочвените води. Ето защо влажните зони са буфер за крайбрежните райони и важен фактор срещу екстремни климатични явления като наводнения или засушавания, материални щети и загуба на живот.

На контролираната от РИОСВ – Русе територия се намират някои  от най-значимите влажните зони в страната. Една от най-големите влажни зони е „Калимок-Бръшлен“, а Поддържан резерват „Сребърна е включен в списъка на  Рамсарските обекти. Останалите по-значими зони, намиращи се също по поречието на река Дунав и Янтра са  „Рибарници Мечка“, Остров Батин, Дойчов остров, Островен комплекс „Алеко-Телика“ „Остров Пожарево”, „Блатото край село Малък Преславец”.  За опазване на ценните видове на флората и фауната те са обявени за защитени местности. За съхраняване на биоразнообразието, функционирането на екосистемите и смекчаване на последиците от климатичните промени във влажните зони се реализират редица поддържащи и възстановителни  мерки. Такъв е примерът с последния проект на РИОСВ-Русе, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г., който се реализира на територията на ПР „Сребърна“. С него се цели възстановяване на естествените заливни горски екосистеми. Това ще доведе до повторното развитие на съществували в миналото горски съобщества от местни дървесни видове, силно редуцирани в резултат от човешката дейност и настъпването на чуждите инвазивни видове.

Последна промяна от Петък, 01 Февруари 2019г. 14:34ч.

Започна размножителният период за 25 двойки къдроглави пеликани в резервата Сребърна

Е-поща Печат

Reni Petrova 100Размножителният период в колонията на къдроглавия пеликан  (Pelecanus crispus) в поддържан резерват „Сребърна“ започна. До настоящия момент на трите наколни платформи и в пространството около тях са се настанили около 50 възрастни екземпляра. Те започнаха формиране на двойки (копулационен период) в края на миналата седмица. Освен установяването в колонията и нощуването, белег за това са  силно зачервените огромни кожени  торби, които са характерни за защитените птици.

В момента езерото Сребърна е покрито с лед с дебелина около 4 см, който бавно изтънява. В центъра на голямото водно огледало има незамръзнала локва, около която гъмжи от живот. Продължава пребиваването на лебеди, лиски, зимно бърне и зеленоглава патица. Всекидневно присъства морският орел, като в някои дни са наблюдавани до 8 екземпляра.

Охраната на резервата извършва ежедневни обходи и следи състоянието на  захранващия канал. Той в момента е сух. Нивото на река Дунав бавно започва да се покачва, кото при км 375 се отчита 154 см. Водното ниво на канала „Драгайка“, свързващ реката с езерото, е 230 см при замръзнало състояние. Поддържането му е от изключителна важност за състоянието на екосистемите в защитената територия. При покачване нивата на река Дунав служителите имат готовност за отваряне на шлюзовете за захранване на езерото с пресни води от реката.

Страница 8 от 176

България в Юнеско

Галерия