Вие сте тук: Новини

Последни новини

Картирани са всички вековни дървета на територията на РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

2170Всички вековни дървета в териториалния обхват на РИОСВ-Русе са картирани. Дейността приключи в началото на седмицата и се реализира по проект на Министерството на околната среда и водите.  С помощта на геодезист са засечени и точните GPS координати.

Вековните дървета по смисъла на Закона за биологичното разнообразие са защитени обекти. За тях грижа полагат собствениците на имотите, в които се намират. Провервят се периодично, като се измерва обиколката, височината и се определя биологичното състояние на дървото.

На територията на РИОСВ-Русе са съхранени 77 вековни дървета. Най-старите сред тях са 5 зимни дъба на възраст над 800 години, които се намират в землището на град Исперих. Най-многобройни са летните дъбове - 32. Наличието им е доказателство за това, че в миналото тези територии са били покрити с обширни широколистни дъбови гори. Сред защитените дървета се срещат видовете зимен дъб, благун, полски бряст и бяла черница.

След обобщаване на информацията ще бъде проведена процедура по заличаване на няколко вековни дървета, за които е констатирано, че са необратимо увредени. При тях е установено съхнене на  множество клони и изгнила сърцевина. Някои от дърветата са били поразени от мълнии. Не е установена човешка намеса или умишлено увреждане на обходените дървета.

Последна промяна от Сряда, 30 Октомври 2019г. 14:26ч.

Отчетени са превишения на фини прахови частици вследствие на горивните процеси в Румъния

Е-поща Печат

 Минимални превишения на средноденонощната норма на фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10 ) са отчетени от АИС „Възраждане“ в гр. Русе на 24 октомври. Измерената средноденонощна стойност  на ФПЧ10 е  51.55 микрограма на кубичен метър (при норма 50 мкг/м3). Незабавна проверка на РИОСВ - Русе вчера установи, че източникът на неприятните миризми, за които са получени десетки сигнали, не е промишлен. Причината за замърсяването на атмосферния въздух е изгаряне на следжътвени остатъци на терен, източно от град Гюргево, на територията на Република Румъния. Това беше потвърдено от Областна администрация и РДПБЗН - Русе.

В периода между 17 и 18 часа вчера в пункта за мониторинг са отчетени моментни пикови стойности на фини прахови частици 2.5 микрона, достигащи до 400 микрограма на кубичен метър. По-късно нивата са се нормализирали до нормалните за сезона фонови стойности между 20 и 30 мкг/м3.

През периода са отчетени и моментни завишени стойности на други атмосферни замърсители като азотни и серни оксиди и въглероден оксид, но за тях не са превишени средночасовите норми.

Данните за качеството на атмосферния въздух са пулбликувани на интернет страницат на РИОСВ - Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/

Отчетено е замърсяване на въздуха в Русе в края на работния ден

Е-поща Печат

73504651 2233321773624794 6980992593983176704 nДнес, след 16.45 часа в РИОСВ- Русе   постъпиха множество сигнали за неприятни миризми на пушек и изгоряло. По данни от РДПБЗН-Русе към момента на подаване на  сигналите  не е имало пожар на територията на Община Русе. Причината за замърсяването вероятно отново са горивни процеси на територията на Румъния.

Данните от АИС „Възраждане“ в центъра на Русе сочат моментни пикове на фини прахови частици 2.5 микрона.  Към 17.10 часа те са достигнали до 400 микрограма на кубичен метър. Отчетени са и завишени нива на  въглероден оксид, но не са превишени нормите.

Експерт от Поддържан резерват „Сребърна“ участва в училище за екотуризъм в Италия

Е-поща Печат

IMG 20191009 145245Експертът по биологично разнообразие в Поддържан резерват „Сребърна“ Момчил Петров взе участие в международно училище за орнитологичен и еко туризъм в Комакио, Италия. Градчето се намира до Делтата на река По и в рамките на едноименния биосферен парк.

Форумът се организира по линия на UNESCO. В него са участвали професионалисти в областта на туристическите услуги и биосферните паркове от Европа и Северна Африка. Целта на еко-училището е да се обмени опит и полезни практики в разработването на екологичен, вело, и орнитологичен  туризъм, свързан с природните и културни дадености на биосферните паркове.

Практическите занятия са били свързани с посещение на музея на античната Делта на река По, наблюдение на птици във влажните зони и лагуната на Комакио. Общината успешно прилага концепцията на биосферните паркове на UNESCO, свързана с разумното използване на природните условия за икономическо развитие на региона. 

Последна промяна от Четвъртък, 17 Октомври 2019г. 10:31ч.

Завишени нива на атмосферни замърсители без превишаване на нормите са отчетени в ранните часове в Русе

Е-поща Печат

Завишени нива на атмосферните замърсители като азотни оксиди и фини прахови частици са регистрирани от пункт АИС „Възраждане“ в ранните часове в Русе. Не са превишени средночасовите и средноденонощните им норми. В периода от 6  до 8 часа сутринта е установено повишаване нивата на фини прахови частици 2.5 микрона, но за този замърсител има определена само средногодишна норма от 25 микрограма на кубичен метър. Оплакванията за неприятни миризми в последните седмици се дължат на традиционни земеделски и битови практики в сезона. Съчетано с настъпващата есен  и мъглите по поречието на големите водните обекти се създава предпоставка за недобро разсейване и задържане на атмосферните замърсители над приземните слоеве, какъвто беше случаят от тази сутрин.

Страница 8 от 189

България в Юнеско

Галерия