Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ-Русе наложи принудителна мярка на млекопреработвателно предприятие

Е-поща Печат

36469422 1908900555827734 3924408938019160064 nЕкспертите на РИОСВ-Русе изпълниха заповед за налагане на принудителна административна мярка на млекопреработвателно предприятие във връзка с нарушения на Закона за водите. Частично е ограничена дейността на дружеството чрез принудително извеждане от експлоатация (пломбиране) на изходящия канал на площадковата канализация. Предприятието е собственост на „Булмилк 1783“ ЕООД в село Самуил, област Разград.

До мярката се стигна след няколко последователни проверки, при които са констатирани нарушенията. Дружеството е с отнето от Басейнова дирекция „Дунавски район“ разрешително за заустване на отпадъчни води от производството поради неизпълнения на условията в него. Съставен е и акт за установено по-рано нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води във водоприемник – дере.

Наложената административна мярка е постоянна. Операторът се задължава да предава водите от производството си на Градската пречиствателна станция в Разград за третиране. РИОСВ-Русе ще продължава наблюдението и стриктния контрол върху дейността на обекта.

29 юни – Ден на река Дунав

Е-поща Печат

danubeday logo„Бъди активен за по-здрав Дунав“ е мотото на кампанията по повод 29 юни през тази година. На 29 юни през 1994 година в София е подписана Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав, известна като Конвенция за опазване на река Дунав. Денят на Дунав се провежда от 2004 година и цели да привлече вниманието към значението и опазването на Дунав и притоците й.

В България за Деня на Дунав се организират научни форуми, фестивали, екологични акции, художествени и кулинарни прояви, спортни състезания, пленери, дискусии, изложби и други.

Парад на лодките ще завладее Видин. В Лом традиционно ще почистят Крайдунавския парк, но през тази година се предвижда и речно кръщене. Козлодуй отново е в магията на рибния фестивал, ще има конкурс за природни материали и пътуване с „Радецки“. В Оряхово „ще пътуват без куфар“ по Дунав. Село Байкал посреща стотици приятели на Дунав за големия празник.  В Никопол ще отбележат Деня на Дунав с изложби, пленери и екологични акции. За поредна година град Белене ще бъде подвластен на магията на фестивал на река Дунав с много детски забавления, риболовни и кулинарни състезания и много рок музика. Акция за почистването на брега планират в Свищов. Русе ще бъде най-пъстрата сцена за Деня на Дунав през тази година в България. Изложба, посветена на Дунав, пърформънс „Европа – това сме ние“, разходки с лодки са само част от събитията. В София е организирана конференция, по време на която ще бъдат представени научни изследвания в областта на устойчивото управление на водите в Дунавския басейн.

През тази година в рамките на кампанията за 29 юни се провеждат и първите инициативи в страната от международен проект на фондация „Океани без отпадъци” за почистване на река Дунав от пластмасовите отпадъци.

Басейнова дирекция „Дунавски район“, регионалните инспекции по околната среда и водите в Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и Русе организират, участват и подпомагат провеждането на инициативи от кампанията за Деня на Дунав.

Организатор на кампанията на европейско ниво е Международната комисия за опазване на река Дунав.

Подробна информация за Деня на Дунав можете да намерите тук и на страницата на МКОРД на адрес  http://www.danubeday.org/

Подробна информация за инициативите за Деня на Дунав в България можете да намерите тук.

Последна промяна от Сряда, 27 Юни 2018г. 15:41ч.

Къдроглавите пеликанчета се обучават в „детска градина“

Е-поща Печат

Reni Petrova 34Младите къдроглави пеликани в поддържания резерват „Сребърна“ започнаха да се обучават на важни умения за оцеляване в природата. Явлението условно е наречено „детска градина“. Поотрасналите млади птици се струпват на групи, а възрастните ги приводняват, учат ги да плуват и да ловят риба.

Тази година освен традиционно гнездящите в резервата къдроглави пеликани с малки се сдобиха и няколко двойки от вида розов пеликан, размножаващ се обикновено в Делтата на р. Дунав, Гърция и Турция. Двойките са наблюдавани чрез системата за видеонаблюдение. За разлика от предходни години числеността на розовите пеликани е по-малка – около 20 екземпляра, но експертите отчитат по-дълъг престой в колонията за храна и отдих. 

Любителите-орнитолози имат още около месец да наблюдават уникалните птици. В края на юли и началото на август пеликаните започват облитания на големи ята и придприемат скитничество  по плажовете на река Дунав.

В момента във водните площи се наблюдават неми лебеди, лопатарки, сиви гъски, зеленоглави патици, а в северната част на резервата чапли от смесената колония. Техният размножителен период също е в разгара си.

Наблюдението на птиците може да бъде осъществено със зрителни тръби и система за видеонаблюдение в Природонаучния музей в с. Сребърна. От там започва и най-популярният туристически мартшрут, отвеждащ природолюбителите до рибарско селище „Танасово“, на брега на р. Дунав. На територията на резервата може да се практикува велотуризъм и спортен риболов. Удобните места за целта са по границите на резервата, в регулацията на с. Сребърна.

Сигналът за шум в западните части на Русе e основателен

Е-поща Печат

Сигналът за високи нива на шум в късните часове на денонощието в западните части на град Русе е основателен. Това установиха експертите на РИОСВ – Русе при обстойни проверки на предприятия от Западна промишлена зона на града за работата на климатичните и вентилационни системи. Констатирана е повреда в аспирационно съоръжение на една от фирмите, което предизвиква шумово замърсяване. На дружеството е дадено предписание в кратък срок да извърши необходимия ремонт и да уведоми инспекцията за предприетите мерки. Предстои да бъде извършен последващ контрол и измерване нивата на шум с акредитирана лаборатория.

Съгласно българското законодателство регионалните инспекции контролират само промишлени източници на шум. На контрол и измервания нивата на шум в околната среда подлежат около 50 дружества в град Русе. Измервания могат да се направят и извънредно, при жалби и сигнали за високи нива на шум, както е в дадения случай.

Русенската екоинспекция изпрати 21 животни в спасителни центрове за месец

Е-поща Печат

35520905 10156724262724396 3924225130598760448 nЕкспертите на РИОСВ-Русе спасиха 21 животни от територията на областите Русе, Разград и Силистра в рамките на месец. Те са успешно изпратени за лечение и доотглеждане в специализирани центрове.

Голяма част от животните са птици. Те са млади екземпляри, паднали от гнездата при летните бури или при първи опити за летене. Най-много птици са от разред совоподобни – общо  7 бр. горски ушати сови и  2 бр. кукумявки, донесени от жители на град Русе. Птиците са изпратени в Спасителния център на „Зелени Балкани“ в Стара Загора. Също там са настанени и 4 бр. малки таралежа, намерени в безпомощно състояние край студентските общежития в Русе. Три шипоопашати и 1 шипобедрена костенурки намериха временен подслон и грижа в Специализирания център за сухоземни кстунурки в с. Баня, община Несебър, област Бургас. След възстановяването им животните ще бъдат освободени в природата, в подходящи местообитания.

Препоръчително е гражданите да не правят опити да помагат на животно в беда, а да се обръщат към регионалните инспекции или съответните горски стопанства по места за съдействие.

Последна промяна от Сряда, 20 Юни 2018г. 10:50ч.

Страница 8 от 162

България в Юнеско

Галерия