Вие сте тук: Новини

Последни новини

Нарушения на билкозаготвители са установени в две области

Е-поща Печат

imagesЕкспертите на РИОСВ – Русе установиха за една седмица сериозни нарушения на билкозаготвители, извършващи дейност в областите Русе и Разград. Проверките са извършени по план и във връзка с множество постъпили сигнали, в т.ч. и от държавни институции, за нерегламентирано добиване на големи количества липов цвят и унищожаване на дървесни видове.

В град Кубрат билкозаготвител е съхранявал на регистрирана площадка около 30 тона   цвят и лист липа, при издадени позволени за ползване 6 тона. В град Сеново са установени 20 тона цвят липа, при разрешени 10.500 тона.

За установените нарушения на билкозаготвителите са съставени актове за установяване на административни нарушения. Законът за лечебните растения предвижда глоби от  100 до 1000 лв. за физически и от 200 до 2000 лв. за юридически лица.

Добиването на цвят и лист от липа се извършва съгласно разрешените количества без да се допуска унищожаване и увреждане на дърветата.

Излюпиха се розови пеликани в резервата „Сребърна“

Е-поща Печат

 MG 4210 1Няколко двойки от вида Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) се сдобиха с малки. Те са загнездили на тръстиковите острови в колонията на къдроглавите пеликани, в поддържан резерват „Сребърна“. Двойките са наблюдавани чрез системата за видеонаблюдение. Един розов пеликан е с пръстен и ще бъде наблюдаван старателно  от експертите, за се установи произходът му. Възможно е птицата да е опръстенена целево в друга държава или да е била „пациент” на Спасителния център на „Зелени Балкани“ в Стара Загора.

Тази година има по-малка по численост група на розови пеликани в резервата – около 20 екземпляра, които си почиват и се хранят. Вероятна причина за загнездването на розовите пеликани е благоприятният и достатъчен терен на тръстиковите острови, който къдроглавите им събратя не могат да запълнят. Те съжителстват мирно в колонията и не демонстрират явна конкуренция за терен и храна. За наличие на смесена колония от къдроглави и розови пеликани е твърде рано да се твърди, тъй като се изисвка натрупване на достатъчно статистически и поведенчески наблюдения.

Розовите пеликани обикновено гнездят в Делтата на река Дунав, в Гръция, Турция и екваториалните части на Африка и Азия.  Единични двойки загнездват в множеството крайречни блата в съседна Румъния.

 

В света има осем вида пеликани, принадлежащи към рода. Два от тях къдроглавият (Pelecanus crispus)  и розовият (Pelecanus onocrotalus) обитават сладководни водоеми  в  Европа. Перуанският (Pelecanus thagus) и кафявият (Pelecanus occidentalis L.) се срещат на територията на Южна Америка, а в Северна - Америка червеноклюният (Рelecanus erythrorhynchus Gm). В крайбрежните зони на Австралия се среща очилатият пеликан (Pelecanus conspiciliarus Temm), в Индокитай - сивият (Pelecanus philipenis Gm). Малкият пеликан (Pelecanus rufescens Gm) обитава територията южно от пустинята Сахара - Червено море.

Последна промяна от Четвъртък, 31 Май 2018г. 13:47ч.

Находището на вълнестоцветно сграбиче в защитена местност „Стълпище е в добро състояние

Е-поща Печат

IMG 6124Находището на  вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus)  в защитена местност „Стълпище“ в землището на с. Мечка,  oбласт Русе  е в добро състояние. Това установиха експертите на РИОСВ-Русе по време на проверката в защитената местност. В момента растението е в активна фаза на цъфтеж, в много добро биологично състояние. Разпространено е на големи петна по южния склон на находището. Плътността на растението е 10-15 екземляра на квадратен метър. Проективното покритие на вида е до 40 %. Не са констатирани нарушения на режимите, определени със заповедта за обявяване на защитената местност.

Вълнестоцветното сграбиче е сред най-редките представители на род Сграбиче (Astragalus) в България. Като вид с висока консервационна стойност той е включен в приложенията на  Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на Р България, с категория „Критично застрашен”. По критериите на IUCN е оценен като „рядък вид” в световен мащаб.

 

Националeн ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2017/2018 г.

Е-поща Печат

През месец май приключи Националният ученически конкурс „Посланици на здравето”. В реализирането на дейностите се включиха общо над 5 500 ученици, заедно с техните учители и родители от цялата страна, като проектите бяха насочени за превенция на рисковите за здравето фактори.

Конкурсът е по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Учениците заедно с техните учители, реализираха проекти в две подтеми: „Пръв бъди без пушене и алкохол ТИ!” и „Храни се здравословно и спортувай редовно!”. Конкурсът се реализира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват: спортни прояви - състезания и турнири по футбол, баскетбол и др.; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене, почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Общият брой проекти, които успяха да финализират успешно са 75, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас - 18 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 38 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 19 проекта.

Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2017/2018 г.!

Номинираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 1-4 КЛАСПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 1-4 КЛАС

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 5-8 КЛАС

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 9-12-ти КЛАС

Последна промяна от Четвъртък, 31 Май 2018г. 13:47ч.

Върховният съд потвърди запечатването на 108 вентилационни отвора на „Монтюпе“ ЕООД

Е-поща Печат

С решение от 30 май т.г. Върховният административен съд потвърди решението на Административен съд - Русе относно  принудителната административна мярка, наложена от директора на РИОСВ-Русе за запечатване на 108-те вентилационни отвора на произвадствено Хале № 3 на „Монтюпе“  ЕООД. Мярката е приложена през септември 2016 г. след установеното изпускане на непречистени отпадъчни газове чрез вентилационната система в два последователни дни.

В мотивите си ВАС посочва, че липсват доводи за неправилност на съдебния акт и нарушение на материалноправния закон. Заповедта за прилагането на принудителната мярка е съобразена с целите на Закона за чистотата на атмосферния въздух и основните принципи в областта на опазване на околната среда, уредени в европейското заканодателство, а именно принципът на приоритетно отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда и принципът „замърсителят плаща“, се казва още в решението. То е окончателно и не подлежи на обжалване.

Последна промяна от Петък, 01 Юни 2018г. 09:13ч.

Страница 9 от 162

България в Юнеско

Галерия