Вие сте тук: Новини

Последни новини

Стартира ежегодният конкурс за общини, кметства, училища и детски градини

Е-поща Печат

Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда 2019 г.“. В нея могат да участват  общини, кметства, държавни и общински училища, детски градини и обединени дeтски центрове с проекти за озеленяване, закупуване на спортни уреди, създаване на нови паркови пространства, изграждане на зони за отдих, ремонт на детски и спортни съоръжения и други. Кампанията се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Максималният размер на финансирането на общините е 10 000 лв. на проект, а за училищата и детските градини е 5000 лв.

Тази година срокът за подаване на предложения от училища и детски градини в ПУДООС е 15 февруари, а за общини и кметства е 1 март включително. Класираните проекти ще бъдат обявени на 12 април на интернет страницата на ПУДООС: www.pudoos.bg.

Най-високо ще бъдат оценявани предложенията, които целят да възпитават отговорности  у младите хора в насока опазване природните ресурси на страната ни и развитие на екологичното възпитание. За общинските проекти е важно  участието на жителите на съответното място, в т.ч. доброволен труд от гражданите, живущи в предлаганите за облагородяване места.

Обява за общини и кметства

Обява за училища и детски градини

Последна промяна от Вторник, 22 Януари 2019г. 12:06ч.

65 проекта на ученици от цялата страна са допуснати до участие в поредното издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2018/2019 г.

Е-поща Печат

65   проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2018/2019 г.

Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България, в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Тазгодишното поредно издание на конкурса ще продължи до 1 юни 2019 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни. Наградите за финалистите ще бъдат: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място по З във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас); 3 проекта класирани за поощрителни награди по една за всяка възрастова категория. МЗ и ПЕКБ осигуряват по една предметна награда в категорията специални постижения в областта на опазване на здравето. Общо ще бъдат наградени 61 проекта.

Проектите, отговарящи на регламента са 65, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати - 13 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 29 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 23 проекта.

Списъци с номинираните проекти, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове.

13 номинирани проекта за втора фаза първа възрастова група 1-4 клас

23 номинирани проекта за втора фаза трета възрастова група 9-12 клас

29 номинирани проекта за втора фаза втора възрастова група 5-8 клас 

 

Последна промяна от Четвъртък, 24 Януари 2019г. 16:04ч.

Нова наредба изисква регистрация на средни горивни инсталации

Е-поща Печат

В края на минала година влезе в сила нова наредба за ограничаване емисиите на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации. Тя въвежда нови задължения за операторите на средни горивни инсталации, с входяща топлинна мощност - равна или по-голяма от 1 MW и по-малка от 50 MW. Инсталациите подлежат на регистрация независимо от вида на използваното гориво. Изключение правят само тези с издадено Комплексно разрешително. 

Новите горивни инсталации няма да могат да се въведат в експлоатация ако не са регистрирани в съответната регионална инспекция. За действащите инсталации наредбата регламентира дългосрочни срокове за регистрация в зависимост от инсталираната топлинна мощност.

Инструкцията за регистрация на средни горивни инсталации и съответните формуляри са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/36-vazduh.html

Средногодишната концентрация на фините прахови частици в Русе е била в норма през 2018 г.

Е-поща Печат

Концентрацията на фините прахови частици от 10 микрона (ФПЧ10) е била под средногодишната норма през миналата година. Съгласно екологичното законодателство тя е 40 µg/m3. Това  сочат данните от Автоматичната станция за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух (АИС) „Възраждане“ в Русе.

През 2018 г. са отчетени само превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10,  която е 50 µg/m3. Общо през година са регистрирани 65 дни с превишения по показателя, но те са по-малко в сравнение с 2017 г., когато са били 72 дни. Екологичното законодателство е въвело норма за допустими дни с превишения не повече от 35 за една календарна година. Най-много превишения – 57, са регистрирани през отоплителния сезон на миналата година. През периода януари-март те са били 32 дни с превишения, а през октомври-декември – 25.

Превишенията на средноденонощните норми за ФПЧ10 се дължат основно на използваните твърди фосилни горива през отоплителния сезон, в съчетание с неблагоприятни метеорологични условия, затрудняващи разсейването на замърсителите (мъгла, безветрие, температурни инверсии и други).

Редки птици край река Дунав са наблюдавани по време на Среднозимното преброяване

Е-поща Печат

DSC 0378Експерти на РИОСВ-Русе участваха на 12 януари  в  Среднозимното преброяване на водолюбивите птици. Точките за наблюдение по поречието на река Дунав  са  на  остров Батин, участъци в землищата на селата Горно Абланово и Мечка, пристана на с. Пиргово и мястото за зимуване на плавателни съдове в Русе.

Благоприятните метеорологични условия са позволили да се наблюдават редки видове птици като фиш (Anas penelope), кадифена потапница (Melanitta fusca), звънарка (Bucephala  clangula), червеногуш гмуркач  (Gavia stellata), морски орел (Haliaeetus albicilla) и др.

Най-многобройни са били ятата на зеленоглавите патици (Anas platyrhynchos) и голямата белочела гъска (Anser albifrons), както и представители на семейство Чайкови – речна, каспийска и чайка – буревестница. Тези видове зимуват по поречието на река Дунав и прилежащите водоеми. Към момента нивото на река Дунав предпоставя наличието на пясъчни коси, които осигуряват благоприятни условия за храна и отдих.

Експертите на РИОСВ-Русе ще обобщят числените данни от преброяването на птиците в района и ще ги изпратят в Изпълнителна агенция по околната среда.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е една от най-мащабните акции в Европа и страни от Африка и Близкия Изток, която проследява промените във видовия състав и численост на зимуващите птици, както и състоянието на влажните зони.

Страница 9 от 176

България в Юнеско

Галерия