Вие сте тук: Новини

Последни новини

Важно: От началото на годината се въвежда забрана за сервизното обслужване и поддръжка на хладилно оборудване, заредено с някои фруоросъдържащи парникови газове

Е-поща Печат

От 01 януари 2020 г. хладилно оборудване, заредено с количество флуоровъглеводороди (HFC) от 40 тона CO2 еквивалент или повече не може да бъде сервизно обслужвано или поддържано със свежи HFC с потенциал на глобално затопляне от 2500 или повече, съгласно разпоредбите на чл. 13, §3, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 517/ 2014 (например R404A, R422A, R422D, R428A, R434A, R507, R508B и др.).

Това означава, че най-масово разпространените хладилни инсталации, работещи с фреон R404A със заряд от 10,20 кг или повече, следва да бъдат сервизно обслужвани или поддържани с рециклиран или регенериран R404A. Същото важи за хладилни инсталации, заредени с 10,04 кг или повече фреон R507.

Рециклираните или регенерирани HFC с потенциал на глобално затопляне от 2500 или повече (в това число R404A и R507) могат да се използват за целите на сервизно обслужване или поддръжка до 01.01.2030 г. при спазване на изискванията на чл. 13, §3, ал. 3, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) №517/ 2014 и при условие че те са надлежно етикирани.

Употребата на регенериран HFC е възможна във всяко хладилно обрудване, докато употребата на рециклиран HFC е възможна единствено в същото или подобно на него оборудване. Не се допуска употребата на такива HFC в нови инсталации. Изключенията единствено важат за съществуващо хладилно оборудване.

Оборудването, предназначено за нискотемпературно охлаждане на продукти на температури под – 50 оС, не подлежи на тази забрана.

Пеликаните в Сребърна са в началото на гнездовия период

Е-поща Печат

DSC 0530Къдроглавите пеликани в поддържан резерват „Сребърна“ дават признаци за началото на нов гнездови период. На територията на резервата се наблюдават около 80 екземпляра, със силнозачервени  торби. Тази година защитените птици са избрали закътана част от резервата и непосредственото им наблюдение е почти невъзможно. Предпазливостта на птиците вероятно се дължи на инцидента от миналата година, когато екземпляри от вида енотовидно куче подплашиха  гнездящите на земята пеликани,  принудиха ги да се се преместят и да изградят нови гнезда в източните части на езерото.

Експертите наблюдават защитените видове с помощта на зрителни тръби когато извършват ежедневните си облитанията и съвместен риболов с малките корморани.

Обстановката в резервата е спокойна. При ежедневните обходи на територията на резервата през изтеклата седмица не са установени нарушения на режимите в защитената територия.

Последна промяна от Четвъртък, 20 Февруари 2020г. 16:49ч.

РИОСВ - Русе излъчи победители в конкурса за рисунка по повод Световния ден на влажните зони

Е-поща Печат

РИОСВ - Русе ще отличи с предметни награди 17 участници в конкурса за рисунка по повод Световния ден на влажните зони - 2 февруари. Конкурсът се проведе под надслов „Биоразнообразието във влажните зони – защо е важно“.   

До предварителни обявения срок в инспекцията постъпиха 97 рисунки, като 3 от тях са електронни.  В конкурса са се включили възпитаници от учебни заведения от трите области. При оценката на творбите журито обърна особено внимание на познанията, които авторите имат относно биологичното разнообразие на българските значими влажни зони.

Победителите в конкурсите ще получат индивидуални грамоти и предметни награди. Те ще бъдат раздавани/изпращани  след 12  февруари 2020 г.

Екипът на РИОСВ - Русе благодари на участниците в конкурса и им пожелава крепко здраве, успехи в училище и творческо вдъхновение.

Пълният списък с победителите можете да намерите тук.

Последна промяна от Четвъртък, 06 Февруари 2020г. 17:08ч.

Тръстика и дървета са изгорели при пожар в защитена местност „Калимок-Бръшлен“

Е-поща Печат

IMG 0950 - CopyСуха трева, тръстика и единични дървета са изгорели при възникнал пожар вчера на територията на ЗМ „Калимок-Бръшлен“, в района на с. Нова Черна (Община Тутракан). Експерти на РИОСВ-Русе извършиха оглед днес на терен, за да оценят нанесените щети.

В момента на проверката не е установено активно огнище и не са  наблюдавани пламъци и дим. По груба оценка засегната площ е около 5000 дка. Причината за инцидента най-вероятно е умишлен палеж, тъй като в района не се извършват дейности, които биха могли да предизвикат пожар.

Вероятно са засегнати безгръбначни, земноводни и влечуги, но няма данни за щети върху характерните за защитената местност птици, тъй като все още не е започнал гнездовият период и не се наблюдава струпване на екземпляри в района.

Този пожар не е изолиран случай в най-голямата по площ от тази категория  защитена територия. Подобни примитивни практики са свързани с опити за лесно прочистване на земи от растителност и улесняване лова на определени видове дивеч. Те са крайно нежелателни, тай като могат да унищожат ценни растителни и животински видове, да доведат до замърсяване на въздуха и материални щети.

 

Защитена местност „Калимок - Бръшлен” (ЗМКБ) попада на територията на областите Русе и Силистра.Общата й площ възлиза на  5 952.349 хектара, представляваща земи, гори и водни площи. Обявена е защинена през 2001 г.

В ЗМКБ са забранени дейности, свързани с или водещи до отводняване или нарушаване на водния режим; превръщане на ливадите и пасищата от държавния и общински поземлен фонд в обработваеми земи; намаляване на залесената площ от горския фонд; намаляване на горския фонд чрез смяна на предназначението на земята; намаляване на естествените гори; извеждане на сечи в гнездовите колонии на защитени видове птици; извеждане на сечи през периода март - юли (вкл.) на разстояние по-малко от 300 м от гнездовите колонии на защитените видове птици; добив на полезни изкопаеми по открит способ.

Последна промяна от Сряда, 05 Февруари 2020г. 16:02ч.

На 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони

Е-поща Печат

Vlajni zoni poster 2020На 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. На тази дата през 1971 г. в град Рамсар (Иран) е подписана конвенцията за опазване на тези специфични екосистеми. Това е първият от съвременните глобални международни договори за опазване и устойчиво ползване на природните ресурси.

Темата за 2020 година е „Влажни зони и биологично разнообразие“. Те покриват сравнително малка площ от земната повърхност в сравнение с другите екосистеми. Въпреки това влажните зони са изключително богати на биологично разнообразие като много видове растения и животни са напълно зависими от тях.

Последните проучвания в глобален мащаб показват, че влажните зони изчезват три пъти по-бързо от горите, като 35 % са изчезнали от 70-те години насам. Основните причини за загубата на влажни зони са отводняването и пресушаването за селско стопанство или строителство, замърсяване, прекомерна експлоатация, климатичните промени и др.  

България е сред първите страни, присъединили се към Рамсарската конвенция за влажните зони, подписана без задължение за ратификация в изпълнение на Решение на Министерски съвет от ноември 1974 г. В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение (Рамсарските места), България е представена с 11 влажни зони с обща площ 49 912,43 ха, представляващи 0,45 % от територията на страната – „Атанасовско езеро”, „Комплекс Беленски острови”, „Дуранкулашко езеро”, „Остров Ибиша”, „Шабленско езеро”, „Местността Пода”, „Поморийско езеро”, „Комплекс Ропотамо”, „Езеро Сребърна”, „Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато“.

Страница 9 от 196

България в Юнеско

Галерия