Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ – Русе обявява два конкурса за Световния ден на влажните зони

Е-поща Печат

wwd18 logo e websiteПо повод отбелязването на Световния ден на влажните зони - 2 февруари, РИОСВ – Русе обявява два регионални конкурса. Първият е за изработване на проекти за пощенска картичка, а втория за GIF-анимация. В първия конкурс могат да участват ученици от прогимназиален етап на обучение (5-7 клас), а в този за анимация – ученици от гимназиален етап (8-12 клас). Желаещите да участват трябва да се фокусират върху влажните зони на територията на РИОСВ – Русе - „Остров Батин“, „Рибарници Мечка“, „Калимок – Бръшлен“ и „Комплекс Алеко – Телика“.

Целта на конкурсите е да провокират интереса на младите хора към тези специфични защитени територии, които имат голямо значение за намаляване на риска от бедствия, биологичното разнообразие и възможностите за развитие, които предоставят. Проектите трябва да имат  художествена и информационна стойност, както и практическа приложимост. Победителите ще бъдат отличени с индивидуални награди, а най-добрите проекти ще бъдат интегрирани на интернет страницата на РИОСВ – Русе.

Проектите, придружени с информация за авторите трябва да се изпратят в инспекцията до 2 февруари 2018 г. Резултатите от конкурсите ще бъдат обявени на 7 февруари 2018 г. на интернет страницата на РИОСВ – Русе.

Допълнителна информация за конкурсите е публикувана на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в нейния горен слой, през цялата година или сезонно. Водата е основният фактор. Те могат да бъдат естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи. В естествените влажни зони се срещат редки животински и растителни видове. Имат изключително важна роля за кръговрата на водата като възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води.

На контролираната от РИОСВ – Русе територия значимите влажните зони се намират по поречието на река Дунав и река Янтра. За опазване на ценните видове на флората и фауната голяма част от тях са обявени за защитени местности. По важните значими зони са – „Рибарници Мечка, Остров Батин, Дойчов остров, Островен комплекс „Алеко-Телика”, ЗМ „Калимок-Бръшлен”,ЗМ „Остров Пожарево”, ЗМ „Блатото край село Малък Преславец” и Поддържан резерват „Сребърна”.

 

Предстои ново обучение по Програма LIFE

Е-поща Печат

Във връзка с предстоящо Обучение за кандидати за новата Многогодишна работна програма 2018-2020 на Програма LIFE, РИОСВ-Русе в качеството си на Регионална контактна точка на Програмата, Ви кани да участвате в събитието.

 Акцент в програмата ще бъде представяне на новата Многогодишна работна програма 2018-2020 г. на програма LIFE

  • Цели на политиката на ЕС и на програма ЛАЙФ и връзката им с националните приоритети и програми, вкл. интегриране в проектите по ЛАЙФ
  • Промяна в проектните теми в изпълнение на приоритетните политики
  • Двустепенен подход за кандидатстване с проектни предложения

Обучението ще се проведе на 18 януари 2018 г. (четвъртък) от 10,00 часа в сградата на РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул. Придунавски” № 20, Информационен център.  

Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 3 дни преди обучението на адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или факс: 082 820 779.

РИОСВ – Русе инициира проверка на производствено дружество

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ – Русе и представители на Областна администрация-Русе, Община Русе, Регионална дирекция за национален строителен контрол, Инспекция по труда, Регионална здравна инспекция  и  Областна дирекция  „Пожарна бедзопасност и защита на населението“  провериха предприятието „Адванст техник композит“ ЕАД, което е производител на изделия от стъклопласт. Проверката е извършена по инициатива на РИОСВ – Русе, със заповед на областния управител. Поводът е изградена нова аспирационна система в цеха, за която инспекцията не е била уведомена. Новото съоръжение, предназначено за подобряване на условията в работна среда е установено в края на миналата година, при извънредни проверки за неприятни миризми в района на производствената площадка. РИОСВ-Русе ще предприеме съответните административно - наказателни мерки спрямо дружеството за неспазване разпоредбите на екологичното законодателство.

В резервата Сребърна настъпи оживление

Е-поща Печат

08.1.2018-3В поддържан резерват „Сребърна“ oсвен традиционно зимуващите птици - лебеди и водни кокошки от дни са наблюдавани облитания и почивки на малка група къдроглави пеликани.  През почивните дни част от защитените птици са пренощували на територията на резервата.

В момента в колонията и на двете наколни платформи са се установили около 55 птици, а общият брой в езерото е около 80. По данни от системата за видеонаблюдение пеликаните в колонията са със силно зачервени гуши. Птиците събират тръстиков материал за изграждане на гнезда, което е  знак  за началото на размножителния им период.

Топлото време за сезона е причина първата група пеликани да пристигнат по-рано. Нормалният гнездови период в колонията започва от  края на януари до първата деседневка на февруари. Експертите се надяват на добри метеорогични условия, тъй като птиците ползват езерото Сребърна за хранителна база. Замръзването на водните площи в резервата би принудило птиците да търсят храна във водоемите по река Дунав.

Обстановката в резервата е спокойна. Ежедневно на територията на Сребърна се извършва засилено наблюдение на водоплаващите птици.

РИОСВ-Русе провери мебелни фирми във връзка със замърсяване на въздуха в града

Е-поща Печат

РИОСВ-Русе провери 8 мебелни фирми в града от началото на седмицата. Причината за проверките е влошеното качество на атмосферния въздух в Русе и най-вече измерените по-високи  концентрации на бензен.

В зимния сезон в града освен използването на твърди горива за отопление се наблюдава и употребата на  отпадъци от мебелното производство. Затова е изискана е справка от Регионално депо – Русе, за да се проследят количествата на депонираните отпадъци от мебелното производство.

В пункт АИС „Възраждане” от началото на седмицата са регистрирани максимални средночасови стойности на замърсителите в часовия диапазон между 19 часа и 1 часа през нощта. Средноденонощната норма за фини прахови частици (ФПЧ10) е била превишена в понеделник и  вторник, а в сряда е отчетена максимална стойност.

Високите средни температури, скоростта на вятъра под 1 м/сек, граничещо с безветрие, и ниското атмосферно налягане за този период са възпрепятствали разсейването на замърсителите и задържането им в приземния слой. Това също е причина за влошеното качество на атмосферния въздух. От началото на годината досега са регистрирани 65 превишения на средноденонощната норма от 50 µg/m3за ФПЧ10. Според българското законодателство тази норма следва да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година.

При нарушения на дейностите с отпадъците от мебелното производство инспекцията ще предприеме съответните административно-наказателни мерки. От кмета на града и органите на реда ще бъде изискано съдействие за стриктен контрол върху домакинствата, тъй като РИОСВ-Русе няма правомощия за контрол и санкции.

Страница 9 от 152

България в Юнеско

Галерия