Вие сте тук: Новини

Последни новини

МОСВ обявява фотоконкурс „ПриРодоЛюбие в 4 сезона“

Е-поща Печат

9381f657db7cf3be1adcba19fa09ff2ba1719c9eМинистерството на околната среда и водите обявява фотоконкурс на тема „ПриРодоЛюбие в 4 сезона“. Каним за участие изкушените да намират красотата в природата и да я запечатват в кадри, които са готови да споделят. Фотографиите трябва да отговарят на едно важно условие – да отразяват красотата на родната природа през четирите сезона, да са актуални, заснети в България през последните две години.

Целта на конкурса е да даде възможност на талантливи хора, вдъхновени от красотата на българската природа, да покажат способностите си и да изразят своята любов и респект към уникалните природни богатства, забележителности и биоразнообразие на Родината в различните сезони.

Всеки участник може да изпрати до 4 снимки, като е желателно, но не задължително, те да са от различни сезони. Конкурсът се открива на 4 октомври и фотографиите ще се приемат до 25 октомври 2019 г. включително. Снимките може да  изпращате на адрес  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . Всички, отговарящи на изискванията и допуснати до участие в конкурса снимки, ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на министерството.

На финала ще бъдат класирани по 3 фотографии във всяка категория – „Пролет“, „Лято“, „Есен“ и „Зима“, съответно с първо, второ и трето място. Творбите ще бъдат оценявани от жури с почетен председател министъра на околната среда и водите Нено Димов. Арт стойността им ще преценява професионалният фотограф Десислава Кулелиева. В журито ще има представители на пресцентъра на МОСВ, както и на дирекция „Национална служба за защита на природата“.

Резултатите ще бъдат обявени на фейсбук страницата до 31 октомври 2019 г. Фотографиите, които бъдат класирани като победители, ще станат част от годишния календар на МОСВ за 2020 г. и ще бъдат експонирани в сградата на министерството. Наградният фонд се състои от ваучери за първо, второ и трето място съответно на 5, 4 и 3 нощувки в посетителските центрове на МОСВ, които се намират в Аркутино, Камчия, Смолян, Батак, Предела, Огоста и Национален парк „Пирин“.

Регламент на фотоконкурс „ПриРодоЛюбие в 4 сезона"

Общи условия на фотоконкурса "ПриРодоЛюбие в 4 сезона"

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 72 обекта през септември

Е-поща Печат

През месец септември експертите на РИОСВ-Русе извършиха 78 проверки на 72 обекта, от които 19 планови и 59 извънредни. За констатирани нарушения са  дадени 35 предписания.  През отчетния период не са съставяни актове за установяване на административни нарушения. Директорът е издал 3 наказателни постановления на обща стойност 26 000 лв. Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции е 3 900 лв., а по еднократни и текущи санкции е 2 840 лв.

През септември в инспекцията са  постъпили общо 185 броя сигнали, получени нa зеления телефон, по електронна поща, централата на РИОСВ - Русе, чрез контактната форма на интернет страницата. От тях 90 % са за неприятни, задушливи миризми в гр. Русе, а останалите 10% са за намерени птици в безпомощно състояние,  нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци, оцветени води на р. Русенски Лом-землище гр. Русе.  По-голямата част от сигналите за неприятни миризми са свързани с изгарянето на следжътвени отпадъци на територията на Р Румъния.

По всички сигнали са предприети действия. По 29 от сигналите са извършени проверки, 87 са основателни, 80 са неоснователни и 17 са препратени по компетентност. По един сигнал предстои съвместна проверка с други институции през месец октомври. За един и същи проблем-задимяване и неприятни миризми в гр. Русе са подадени 157 сигнала.

Пълният текст на месечната справка е публикуван на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

РИОСВ и ОДБХ-Разград извършиха извънредна проверка на зоокът Разград

Е-поща Печат

Извънредна проверка на зоокът Разград във връзка със сигнали за наранен лъв извършиха вчера представители на РИОСВ-Русе и на Областна дирекция по безопастност на храните-Разград. На  място е установено, че мъжки лъв е с наранена предна дясна лапа. По данни на ветеринарната клиника, която е обслужвала екземпляра е била извършена манипулация преди 40 дни. Раната е била зарастнала, но впоследствие се е активирала отново.

Огражденията на лъвовете отговарят на минималните изисквания на специализираната наредба.  В момента на територията на зоокъта се извършват ремонтни дейности и се изграждат на волиери за птиците. От ОДБХ-Разград ще бъдат дадени предписания на Община Разград за предприемане на спешни мерки по ветеринарното обслужване на нараненото животно.

Разпоредена е пълна инвентаризация на обектите в Западна промишлена зона в Русе

Е-поща Печат

Директорът на РИОСВ-Русе  разпореди  пълна инвентаризация на обектите, извършващи дейност в Западна промишлена зона на Русе. Мярката е предприета поради зачестилите сигнали за изтичане на оцветени води в река Русенски Лом и констатирани нови обекти, в отдадени под наем цехове, в рамките на производствените площадки на бивши предприятия.

Проверките ще продължат до края на ноември, по предварително съгласуван график,  съвместно с „ВиК“ ООД-Русе, които експлоатират канализацията и са оператор на колектор  „3-ти март“.

На големите оператори, произвеждащи бои и лакове,  както и на тези, които в дейността си извършват пране и облагородяване на текстилни изделия в  зоната, са дадени предписания да представят седмични справки за количествата отпадъчни води, формирани при производството и способите за пречистването им.

Информационен ден „Гражданската наука и инвазивните чужди видове в Дунавския регион“ ще се проведе в Русе

Е-поща Печат

k pospalankoНа 4 октомври в Гранд хотел „Рига” в Русе ще се проведе информационен ден, свързан с инвазивните видове в Дунавския регион. Домакин на събитието е Лесотехническият университет в София в сътрудничество с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ - БАН), РИОСВ - Русе и Мрежата за инвазивни чужди видове в Дунавския регион (DIAS).

Поканени за участие са представители на институции и туристическите дружества в града. Пред аудиторията ще бъдат представени заплахите, мерките за превенция и контрол и  нормативна база, свързана с инвазивните видове. Предвидена е и демонстрация на смартфон приложението „Инвазивните чужди видове в Европа” на Съвместния изследователски център на Европейската комисия.

 

В Европа, включително в р. Дунав и страните от Дунавския басейн, продължава тенденцията на въвеждане и разпространяване на инвазивни чужди видове (ИЧВ), като темповете на разпространяване на някои видове се увеличават. Отчитайки нарастващата заплаха от ИЧВ за биоразнообразието, здравето на човека и икономиката в Европейския съюз е приет Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове. Международната комисия за опазване на р. Дунав (Дунавска комисия, ICPDR) признава, че ИЧВ са се превърнали в основен проблем за Дунавския басейн, за решаването на който са предвидени мерки в Плана за управление на Дунавския басейн (2015 г.). Отчитайки значението на ИЧВ за изпълнението на Рамковата директива за водите 2000/60/ Дунавската комисия разработва отделна програма за ИЧВ, която се изпълнява от някои страни членки, между които и България, по време на Joint Danube Survey 4 (JDS4, 2019).

Събирането на данни за ИЧВ обаче поставя редица предизвикателства. Развитието на гражданската наука през последните години предоставя възможности за подобряване на обмена на данни и знания за чуждите видове, като в същото време осигурява ефективна и висококачествена обществена ангажираност с проблемите, свързани с ИЧВ. Напредъкът в технологиите, особено онлайн записването и приложенията за смартфони, едновременно с развитието на социалните медии, дават огромни възможности за развитието на гражданската наука в тази област.

Програмата на събитието можете да видите тук

Последна промяна от Четвъртък, 03 Октомври 2019г. 11:26ч.

Страница 9 от 189

България в Юнеско

Галерия