Вие сте тук: Новини

Последни новини

Ранен бухал е изпратен в спесителен център

Е-поща Печат

39813887 301552817094396 6555084163530096640 nЕкспертите на РИОСВ-Русе изпратиха възрастен екземпляр от вида бухал (Bubo bubo) в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Сигналът за птицата е подаден вчера от служители на община Завет, област Разград. Дежурен екип е установил, че птицата е с фрактура на лявото крило и се нуждае от специализирана помощ.

Последна промяна от Четвъртък, 23 Август 2018г. 15:17ч.

Установени са нарушения в защитени зони от Натура 2000 в две области

Е-поща Печат

DSC 0333Експерти на РИОСВ-Русе извършиха поредица проверки на общински и частни имоти, попадащи в границите на защитени зони от НАТУРА 2000 в землищата на областите Русе и Силистра. Контролът е упражнен по сигнал на Държавен фонд „Земеделие“ във връзка с кампанията по разплащане.

На място е костатирано използването на пасища като обработваеми земи или трайни насаждения. Най-сериозното нарушение е установено в землището на с. Брадвари, област Силистра, където са засадени 58 дка слънчоглед.

Използването на земи от екологичната мрежа НАТУРА 2000 за тези цели представлява нарушение на Закона за биологичното разнообразие. Спрямо извършителите ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Извънредни проверки на пречиствателните станции на Разград и „Биовет“ АД са извършени по сигнали граждани

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха няколко извънредни проверки по сигнали на жители на Разград през периода 18-20 август за миризма на сероводород в ранните и късни часове на денонощието. Сигналите са постъпили от западните и централни части на града. При извънредните обходи не са констатирани миризми в района на сигналите. Вчера са извършени проверки на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и тази на „Биовет“ АД-клон Разград, които се намират на съседни площадки, в Западна промишлена зона на града. Взети са проби от отпадъчни води от изхода на пречиствателното съоръжение на „Биовет“ АД. Пробите ще се изпитват по 10 физико-химични показателя в Регионална лаборатория – Русе към ИАОС, а резултатите се очакват до седмица.

От оператора на ГПСОВ-Разград - „Водоснабдяване  Дунав“ ЕООД, е изискана информация относно технологията на третиране  на отпадъчните води и  утайките, отделени от всеки етап на пречистването – времетраене на изгниването, количеството на първично отделената утайка и последното им изпускане в изсушителните полета.

Проверка е извършена и в „Биовет“ АД-клон Разград, която произвежда основни фармацефтични продукти и хранителни добавки.  Поради съмнения за компроментирани ферментационни процеси от дружеството е изискана информация относно водените микробиологични процеси в периода 13-20 август 2018 г. При проверка на представената документация от оператора не са установени несъответствия при водене на технологичните процеси. На дружеството са дадени предписания да уведомява инспекцията в срок до 24 часа за наличие на провалени ферментации, които не подлежат на допълнителна обработка.

Екоинспекцията е в готовност да извърши допълнителни проверки, както и ще изиска информация, свързана с експлоатираната канализационна система, количество на формираните отпадъчни води от производствата и подавани кам пречиствателната станция.  

През почивните дни са обходени източните части на Русе заради сигнали за миризми

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха обходи в източните части на Русе в събота. Поводът за извънредните проверки са множество сигнали, постъпили на 10 август ,петък  след 20.30 ч. и в ранните часове в съботния ден за миризма на мърша, фекалии, риба и изгоряла пластмаса от кварталите „Родина“, „Здравец-Север“, „Възраждане“ и широк център.

Обходите започнаха от довеждащия колектор на градската канализация, в района на заустването на „Хлебна мая“ АД, продължиха край дъждопреливника на колектор „Чародейка“, местностите „Пухлево дере“, ул. „Калнъ дере“, Регионално депо за отпадъци-Русе и Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). По информация от „В и К-Русе“ ООД в ГПСОВ не е имало аварийни ситуации, което елиминира изхвърляне на „нехарактерни” отпадъчни води в градската канализация.

Съмненията на експертите са, че потенциален източник на неприятните миризми могат да бъдат емисии и/или нерегламентирано третиране на отпадъци или изхвърляне на отпадъчни води в колектор „България“, в който заустват предприятията от Източна промишлена зона.

При обходите са констатирани много места превърнати в своеобразни „сметища”, особено в местността „Пухлево дере“.  Пак там са усатновени значителни количества изхвърлени излезли от употреба автомобилни гуми, брони на автомобили и части от тях, пластмасови отпадъци  „подготвени“ за изгаряне, както и пресни огнища от нерегламентираното им третиране.

Изтичане на разтопен и излезнал от „басейна” гудрон е констатиран в местността „Калнъ дере“.

При посещението на Регионалното депо-Русе не беше осигурен достъп до пречиствателната станция на обекта, за да бъде проверено нивото на инфилтрата и дали е имало изпускане на същия. Извършената днес  нарочна проверка установи, че Пречиствателната станция към депото работи ефективно и пречиства „инфилтрата” до норми за заустване и че през миналата седмица е имало едно изпускане на събраните количества в колектор „България”.

През настоящата седмица проверките ще продължат, като паралелно с тях ще бъде изискана специфична информация, свързана с технологичните процеси от няколко дружества, извършващи дейност в Източна промишлена зона на града.

Заради множеството констатирани замърсени терени в регулацията на града, на кмета на община Русе ще бъдат дадени предписания за почистването им, както и осигуряването на строг контрол по „обичайните“ места за горене на отпадъци. Областната дирекция по безопасност на храните ще бъде сезирана за контрол по третиране на страничните животински продукти, генерирани от селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и търговията.

Извънредните проверки по сигналите за миризми на нефтопродукти в Русе продължават

Е-поща Печат

Продължават извънредните проверки по множеството сигнали за миризми на мазут и нефтопродукти в гр. Русе от 9 август. Сигналите са постъпили чрез „зелен телефон“ и тел. 112, в периода от 20 часа до полунощ първоначално от кварталите „Здравец-Изток“ към „Възраждане“ и централните части на града.

Посоката на вятъра е била изток-североизток. По тази причина са проверени инсталациите на територията на бившето КТМ и Източна промишлена зона. През последното денонощие предприятията „Полисан“ АД и „ДМВ“ ЕООД, чиито производства са свързани с преработка на нефтопродукти  не са работили. При проверките на площадките на „ТЕЦ-Русе“ ЕАД и „Лубрика“ ООД не са установени аварийни ситуации или анормални режими. Неприятни миризми са усетени на площадката на „Пиролиза БГ“ ООД от съхранение на отпадъчен материал от производството. Предстоят проверки на площадките по съхранение и разтоварване на горива на територията на град Русе.

Страница 9 от 166

България в Юнеско

Галерия