Вие сте тук: Новини

Последни новини

Спортно състезание събира любители-атлети в резервата Сребърна

Е-поща Печат

srebarnabg - CopyНа територията на поддържан резерват „Сребърна“ на 7 октомври ще се проведе спортното събитие Srebarna Trail Run. Състезанието се организира от Клуба по бегови спортове в Русе с подкрепата на РИОСВ – Русе. Събитието се посвещава на 70-годишнината от обявяване на „Сребърна“ за защитена територия, както и във връзка с присъединяването й към мрежата на биосферните паркове на UNESCO. Трасетата са с дължина 3, 7, 13 и 21 км и  са по туристическите еко-пътеки, в защитена местност „Пеликаните“ – бивша буферна зона на резервата.

Идеята на организаторите е да привлекат любители-атлети от региона и съседна Румъния, като същевременно популяризират условията за туризъм и  рекреация на територията на защитената местност.

Условията за участие и информация за състезанието и съпътстващите прояви ще се публикуват на интернет страниците на РИОСВ – Русе: http://www.riosv-ruse.org/, на ПР „Сребърна“: http://srebarnalake.com/ , https://runnersofruse.com и в социалните мрежи на адрес: https://www.facebook.com/events/304009466826162/.

Последна промяна от Четвъртък, 09 Август 2018г. 12:58ч.

11 наказателни постановления за еконарушения на територията на РИОСВ-Русе са издадени през юли

Е-поща Печат

11 наказателни постановления за нарушения на екологичното законодателство е издал директорът на РИОСВ-Русе инж. Любомир Атанасов през месец юли. С тях на нарушителите са наложени санкции и глоби на общ размер  25 600 лв. Седем от наказателните постановления са на физически лица, навлезли неправомерно на територията на поддържан резерват „Сребърна“, в нарушение на Закона на защитените територии. Най-големите глоби в размер на 10 000 лв. са наложени на млекопреработвателно предприятие в с. Самуил за заустване на отпадъчни води без разрешително и на дружество от Източна промишлена зона в Русе за нарушение на условие в комплексното разрешително.

Събраните суми от екоинспекцията по наложени глоби и санкции са в размер на  4449,54 лв., а  по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 13 164,77  лв.

През юли са извършени 114 проверки на 99 обекта от контролираната територия. От тях съгласно плана са 51, а извънредни - 63 бр. В рамките на осъществения контрол са дадени 74 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

Пълният текст на месечната справка е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html.

Извънредна проверка в ТЕЦ-Русе-Изток не установи превишения на серни и азотни оксиди, въглероден оксид и прах

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролна проверка днес в „Топлофикация-Русе“ ЕАД, експлоатираща ТЕЦ-Русе-Изток. Целта е да установи има ли превишения на следените от собствен непрекъснат  мониторинг (СНИ) замърсители и вида на  използваните горива. Извънредната проверка е по постъпили сигнали за тъмен дим от комините на ТЕЦ-Русе, миризми на нефтопродукти и хлор. 

Данните от СНИ не показват превишения на следените показатели – серни и азотни оксиди, въглероден оксид и прах. Към момента като гориво се използват въглища, като се добавя до 20 % биомаса (слънчогледова люспа), което е разрешено с комплексното разрешително. За допълнително очистване на отпадъчните димни газове в реактора се впръсква вода, което води до повишаване на влажността им, респективно стават видими с невъоръжено  око.

По време на сигналите преносът на въздушните маси е бил от югоизток, към юг и югозапад. Данните от Автоматичната станция „Възраждане“ през почивните дни показват завишаване, но не превишения на нивата на азотни оксиди, както и по-високи  стойности на бензен във вечерните и нощните часове. Неприятните миризми вероятно са от нерегламентирано изгаряне на отпадъци в покрайнините на града. 

Извършени са три извънредни проверки по сигнали за неприятни миризми в Русе

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ - Русе провериха три дружества в града във връзка със сигнали за неприятни миризми. Десет от сигналите са получени в късните часове на 1 август, от жители на кварталите „Здравец“, „Цветница“ и централните части на града и са за наличие на задушлива миризма, оприличавана на химикали и бакелит. Извършена е обстойна контролна проверка в  „Монтюпе“ ЕООД за състоянието на запечатаните димни люкове. Не са констатирани нарушения на целостта на поставените пломби. При проверката за изпълнението на сроковете на инвестиционната програма на дружеството е констатирано забяване в реконстукцията на аспирационната система на една от сърцарните машини, за което ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Проверка е извършена и на инсталацията, собственост на „Пиролиза БГ“ ООД, за преработка на излезли от употреба автомобилни гуми, която също би могла да бъде потенциален източник на миризми. Установено е, че е в ход изпълнението на дадените при предишна проверка предписания да се ограничат неорганизираните емисии от съхранението на получените от дейността отпадъци.

Третата  проверка е на инсталацията за производство на яйчен плах  и меланж на „Дион“ ООД, за която също има получен сигнал. По време на проверката не са констатирани неприятни миризми. Всички врати и прозорци на производствените помещения са били плътно затворени.

През последното денонощие в инспекцията са постъпили четири сигнала. Те съвпадат с времевия график за третиране срещу комари, за което инспекцията е уведомена предварително.

LIFE започна онлайн обучение за подготовка на проекти по подпрограма „Действия по климата“

Е-поща Печат

От 01.08.2018 г. Националното звено за контакт по програма LIFE в България предоставя онлайн обучение за подготовка на проектни предложения за покана`2018 по подпрограма „Действия по климата“.

Обучението ще подпомогне бенефициентите, кандидатстващи по текущата покана, с практически съвети и указания за изготвянето и подаването на проектни предложения. Фокусът на обучението е насочен към три приоритетни области на подпрограмата.

Програма LIFE цели да допринесе за преобразуването на ЕС в устойчиво общество с ниски въглеродни емисии, като подкрепи прилагането на политиката на ЕС в областта на климата и подготви ЕС за предизвикателствата по изменението на климата през следващите десетилетия. Приоритетите в това отношение са изпълнение на целите на Рамката за енергетиката и климата до 2030 г., Пътната карта за периода до 2050 г., както и на Парижкото споразумение и политиката за адаптация към изменението на климата.

Крайният срок за подаване на предложения по подпрограма „Действия по климата“ е 12 септември 2018 г., 16:00 ч местно време в Брюксел. Предложенията се подават електронно чрез системата e-Proposal на Европейската комисия. Екипът на Националното и Регионалните звена за контакт Ви приканва заинтересованите да кандидатстват и са на разположение при нужда от допълнителна информация.

Обучението е достъпно на следия линк:

http://www.life-bulgaria.bg/bg/webinars/online-obuchenie-za-podgotovka-na-proektni-predlojeniya-za-pokana-2018-po-podprograma-dejstviya-po-klimata-na-programa-life/

 

Страница 10 от 166

България в Юнеско

Галерия