Вие сте тук: Новини

Последни новини

Данните от собствен мониторинг на специфични органични вещества на „Монтюпе“ ЕООД са публични

Е-поща Печат

Данните от собствения непрекъснат мониторинг на специфични органични вещества на „Монтюпе“ ЕООД са публични. Линк към платформа на дружеството е свързан с интернет  страницата на екоинспекцията.

Монтирането на пункт за собствен мониторинг на специфична органика, определена на база анализ на използваните в производството химични вещества, е част от изпълнението на инвестиционната програма на дружествто. Това изискване към оператора е задължително условие в издаденото ново комплексно разрешително.  

В пункта се измерват фенол, толуол, бензен, ксилен, орто и пара крезол, нафтален, както  и метеорологични показатели от района площадката.

Линк към платформата на „Монтюпе“ ЕООД: http://www.riosv-ruse.org/danni-ot-sobstven-monitoring-na-spetzifichni-organichni-veshtestva-na-montyupe-eood.html

Последна промяна от Вторник, 10 Декември 2019г. 16:32ч.

Съставени са три акта за нарушения на режимите в резервата „Сребърна“

Е-поща Печат

Picture 183Актове за установяване на административни нарушения са съставени на три лица за констатирани нерегламентирани дейности на територията на Поддържан резерват „Сребърна“ в края на миналата седмица. Два от тях са за извършване на любителски риболов на нерегламентирано място. Съгласно Плана за управление на защитената територия има определени четири местности, в които любителите могат да упражвяват това занимание. Това са местностите „Пристана“, „Канаричката“, брега на езерото по границата със село Сребърна и участъка от брега на река Дунав, западно от Западния противопожрен път.

Третият акт е съставен на физическо лице, упражнявало бракониерски риболов с непозволени средства – мрежи. Нарушението е установено още през лятото, но се е водило досъдебно производство, което вече е прекратено.

Предстои да се издадат наказателни постановления. Законът за защитените територии предвижда глаби за маловажни случаи в размер от 5 до 100 лв., а за немаловажни – от 500 до 5000 лв. за физически лица.

В границите на поддържан резерват „Сребърна“ категорично е забранено извършването на риболов с помощта на плавателни съдове и мрежени уреди.

Високи стойности на фини прахови частици са регистрирани снощи в Русе

Е-поща Печат

Висока средноденощна стойност за показател фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) от 121,9 µg/m3 е регистрирана от АИС „Възраждане“ на 5 декември в Русе. Превишението на този атмосферен замърсител се дължи на отоплението в битовия сектор.

За разлика от централните части на града, данните от измервания на същия показател от Мобилната  автоматична станция, разположена на територията на Източна промишлена зона показват 4 пъти по-ниски стойности на фините прахови частици  10 микрона - 32,3 µg/m3.

Наличието на  мъгли, безветрие и температурни инверсии обуславят недоброто разсейване и задържането на атмосферните замърсители в ниските приземни слоеве.

Данните за качество на атмосферния въздух се публикуват на интернет страницата на РИОСВ-Русе: http://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/

Приключиха пробонабиранията за миризми в Русе

Е-поща Печат

Приключи дейността по пробонабиране на миризми с апарата за измерване на интензивно миришещи вещества OdorPrep в град Русе. Той беше разположен в района на АИС „Възраждане“ през септември 2018 г., като целта беше да се подпомогне обективизирането им. Впоследствие срокът на използването му беше удължен, за да се пробонабира през летния период на настоящата година. 

През удължения срок са  извършени 7 пробонабирания, от които 6 проби от кв. „Възраждане“ и 1 от Западна промишлена зона (ЗПЗ), с помощта на мобилното устройство на апрата. Пет от пробите са вземани след подадени сигнали за неприятни миризми, а 2 от тях - контролно. Резултатите от анализа чрез метода олфактометрия на взетите проби, изпитвани в специализирана лаборатория в Италия, не са притеснителни. Миризми  в по- висок интенцитет от 34 единици  са  регистрирани на 22 юли в кв. „Възраждане“ и на 16 октомври - 95 единици  в ЗПЗ, при контролно пронабиране.  Резултаттие от останали проби показват < 25 едици т.е. под границата на откриване съгласно Европейският стандарт EN 13725.

 

Миризмите не могат да се измерват с конвенционални технически средства за индивидуални химични съединения, вместо това се налага да се използва човешкото усещане за миризма. Определянето на концентрацията на миризми чрез човешкото усещане се нарича олфактометрия. Методът се базира на използване на панел (стенд), където шестима /четирима души в лабораторни условия се подлагат на експозиция на миризма от проба въздух, разредена в различна степен с чист въздух. Положението, при което трима/ двама души (половината панел) са способни да усещат миризмата, докато другата половина – не могат, се определя като праг на усещане на миризмата; разредената проба тогава има концентрация от 1 единица миризма на кубичен метър (OU/m3). Истинската концентрация на миризмата се определя от степента на разреждане.

Протоколите от анализизите можете да видите тук:

№ 19_214 от 23.07.2019№ 19_264 от 27.08.2019, № 19_265 от 27.08.2019№ 19_351 от 16.10.2019№ 19_352 от 17.10.2019№ 19_358 от 24.10.2019№ 19_364 от 13.11.2019

Няма регистрирани превишения на фини прахови частици 10 микрона през ноември в Русе

Е-поща Печат

През месец ноември няма превишения на нормата за фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10), в гр. Русе. Това сочат данните от Автоматичната измервателна станция на ИАОС „Възраждане“, разположена в централните части на града.  Средноденонощната норма  за този показател е  50 µg/m3, а отчетените стойностти варират от 21.75до 44.41 микрограма на кубичен метър.  

От началото на годината до настоящия момент има отчетени 31 дни с превишения на този показател. Съгласно българското законодателство разрешените дни с превишения са 35. За сравнение - през октомри миналата година те са били 52. 13 от регистрираните превишения на фините прахови частици в Русе тази година се дължат на случаите на изгаряне на следжътвени остатъци в съседна Румъния и преобладаващата западна посока на вятъра, предпоставяща  пренос на емисии и сажди към Русе.

За град Силистра от началото на годината има регистрирани само 5 превишения. Отчетената средномесечна концентрация на атмосферния замърсител остава трайно ниска - 22.67.

Данните за качество на атмосферния въздух и месечните справки за нивата на фините прахови частици се публикуват на интернет страницата на РИОСВ-Русе.

Страница 10 от 193

България в Юнеско

Галерия