Вие сте тук: Новини

Последни новини

„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейската седмица на мобилността`2020

Е-поща Печат

8b74935a301563c09a0e56a972bf0a7266964935И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото –  „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Кампанията се стреми да активира като участници общините, училищата, неправителствените и бизнес организации, както и да увлече самите граждани в инициативи, свързани с устойчивата градска мобилност. 24 български общини вече регистрираха инициативи на интернет страницата на кампанията като заявиха своето участие. Целта на инициативите е да водят до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно-транспортните произшествия и здравословните проблеми.

Ежегодно организираните събития по повод кампанията дават широк отзвук сред обществото и помагат за популяризиране на множеството ползи за околната среда и здравето на хората от воденето на активен начин на живот, придвижвайки се пеша, с велосипед или обществен транспорт.

Повече информация за кампанията https://mobilityweek.eu/

Инициативите на териториалните поделения на МОСВ вижте  тук

Последна промяна от Вторник, 15 Септември 2020г. 16:34ч.

МОСВ и агенция „Митници“ спряха незаконен внос на отпадъци в Разград

Е-поща Печат

119461820 1177298769315267 7718500903930118715 nВ изпълнение на инструкция за съвместни действия между Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Агенция „Митници“ с цел повишаване ефективността на контрола върху трансграничния превоз на отпадъци, на 25.08.2020г. в Дирекция „Национален координационен център“ (НКЦ) при МОСВ беше получен сигнал от Митническо бюро - Разград за възникнало съмнение за незаконен внос на отпадъци от натрошени стъклени опаковки.

НКЦ изпълнява специфични функции по повишаване на оперативно ниво на координацията и ефективността на специализираните административни звена в министерството по трансграничен превоз на отпадъци, което подпомага министъра на околната среда и водите в осъществяване правомощията му по специализираното законодателство. В резултат на новосъздадената организация по наблюдение и събиране на информация на централно ниво, се осигурява възможност за осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол, както и навременно вземане на аргументирани решения по разрешаване на проблеми свързани с вноса на отпадъци на територията на Република България.

В резултат на непрекъснато осъществяваната координация между всички заинтересовани звена на национално ниво и в отговор на получения сигнал, на 26.08.2020г. експерти на РИОСВ-Русе осъществиха проверка по местоназначение на отпадъците, при която на лицето „Нур трейд 2017“ ЕООД бяха съставени 3 акта за установяване на административни нарушения по ЗУО:

  • извършва незаконен превоз на отпадъци, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006г. на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци;
  • не притежава документ за третиране и транспортиране на отпадъци съгласно ЗУО;
  • не е притежава площадка за съхранение и третиране на отпадъци съгласно ЗУО.

Спрямо нарушителя е приложена принудителна административна мярка в срок до 30 дни да предаде за екологосъобразно третиране (оползотворяване) отпадъците от стъклени опаковки внесени на територията на Р България в съответствие с изискванията на ЗУО.

Предстои последващ контрол по изпълнението на принудителната мярка от страна на РИОСВ-Русе и определяне размера на санкциите за установените нарушения.

Последна промяна от Вторник, 15 Септември 2020г. 14:03ч.

Eкспертите на РИОСВ-Русе провериха 207 обекта през август

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха  239 проверки на 207 обекта през август. От тях 100 са по плана за контролна дейност, а 139 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 83 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Акцент в работата през август е контролът по постъпили сигнали, изпълнение на дадени предписания по Закона за управление на отпадъците, чистота на населените места и съхранение/третиране на опасни отпадъци на контролираната територия.

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната и специализираната нормативна уредба са съставени 13 акта. Директорът на РИОСВ-Русе е издал 7 наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 21 200 лева.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 15 000 лв., а по еднократни и текущи санкции – 7 028,40 лв. От Национална агенция по приходите през август са събрани 7300 лв. по наказателни постановления.

От получените суми през месец юли, на общините през месец август са преведени 1715,20 лв. Най –голяма сума е получила Община Разград – 1660,80 лв.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през август е пубилкуван на интернет страницата на инспекцията на адрес:  

http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

РИОСВ-Русе започва утре проверка на условията в комплексното разрешително на „Монтюпе“ ЕООД

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе започват от утре проверка за спазване на условията на актуализираното комплексно разрешително (КР) на оператора  „Монтюпе“ ЕООД. Екипът ще осъществи проверката месец по-рано от предвиденото, с оглед на факта, че продължават да постъпват сигнали от жители на Русе за наличие на миризма на „изгорял бакелит“. Само за последното денонощие са регистрирани над 30 сигнала чрез горещата телефонна линия и е-платформата на интернет страницата на инспекцията. Наличието на миризма е потвърдено при извънредните обходи снощи и тази сутрин  от експерти на инспекцията в няколко квартала на града.

Целта на проверката, която започва утре, е да установи спазването на условията, заложени в КР, ефективността на работата на монтираните пречиствателни съоръжения и предприетите мерки от оператора за ограничаване на разпространението  на интензивно миришещи вещества, извън работната площадка.

От началото на септември до настоящия момент са извършени две извънредни проверки на производствената площадка на „Монтюпе“ ЕООД, при една от които е проследен технологичния процес в работещите производствени халета № 2 и № 3, във вечерните часове до полунощ. По време на проверките не са констатирани миризми извън работната площадка.  Предвижда се проверката на условията в КР на „Монтюпе“ ЕООД да продължи най-малко една седмица.

Повишени нива на фини прахови частици са регистрирани снощи в Русе

Е-поща Печат

Автоматичната станция за непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух (АИС „Възраждане“), разположена в централните части на Русе, е регистрирала снощи повишени  нива по показатели фини прахови частици от 10 и 2.5 микрограма на кубичен метър, в периода от 21 ч.  до полунощ. Няма превишения на средноденонощната норма на ФПЧ 10. Нивата на останалите следени показатели в пункта са в норма. През периода посоката на вятъра е била запад-северозапад.

В екоинспекцията са постъпили 12 сигнала за наличие на миризми на изгряло, предимно от централните части на града,  на горещата телефонна линия и интеренет страницата. 

Причината  за неприятните миризми е третиране на следжътвени остатъци на територията на  съседна Р Румъния. Областният управител на Област Русе е уведомен за проблема.

Страница 2 от 200

България в Юнеско

Галерия