Вие сте тук: Новини

Последни новини

Експерти на РИОСВ-Русе участваха в панелна дискусия по проекта „ДАНЕТ” днес

Е-поща Печат

IMG_5350Г-жа Светлана Иванова и инж. Любомир Атанасов взеха участие днес в панелна дискусия по проекта „ДАНЕТ” на програмата на ЕК „Европа за гражданите” в с. Табачка.

Началниците на сектори представиха презентации за опазването на биологичното разнообразие и разделно събиране на отпадъците. Обсъдени са възможностите на гражданите да наблюдават местообитанията на защитените видове, състоянието на находищата на лечебните растения в близост до населените места, наблюдение на щъркеловите гнезда и др.

За участието си в панелната дискусия  „Екология и околна среда” и „Празника на билките” в село Табачка, г-жа Светлана Иванова и инж. Любомир Атанасов получиха  персонални грамоти
Последна промяна от Петък, 24 Юни 2011г. 16:58ч.

Приключиха проверките на площадките за черни и цветни метали и леарните в трите области

Е-поща Печат

Съвместните проверки на експертите на РИОСВ-Русе и инспекторите на ОД на МВР в трите областни града приключиха. Те са разпоредени от Директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, във връзка с противодействие на кражбите на елементи от железопътна, градска и комуникационна инфраструктура.

Проверени са общо 4 фирми, прижежаващи 7 площадки   за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), от които 4 на територията на област  Русе и 3 на територията на област Силистра.

По отношение на леарните мощности, за седмица са проверени 16 обекта, 6 от които не работят.  Не са констатирани нарушения в леарните инсталации.

Проверените фирми притежават лицензи за търговска дейност с ОЧЦМ, издадени от Министерството на икономиката енергетиката и туризма, поддържат необходимите регистри за покупки и внос, и регистри за продажби и износ, се водят надлежно.

Кабели и електропроводници, елементи от електронната съобщителна инфраструктура, елементи от подвижния железопътен състав, елементи от пътната инфраструктура, както и паметници на културата не са установени на проверените площадки.

Не надлежно водена отчетност е констатирана на три площадки, намиращи се на територията на област Силистра. Липса на разрешителен документ е установена на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, намираща се в област Разград.

РИОСВ-Русе ще предприеме административно-наказателни мерки срещу собствениците на площадките, за които са констатирани нарушения.

Докладът за състоянието на околната среда през 2010 година бе представен днес

Е-поща Печат

Copy_2_of_IMG_8672Началникът на отдел „Контрол на околната среда” в РИОСВ-Русе инж. Снежана Георгиева представи днес Доклада за състоянието на околната среда през 2010 год. Това стана на редовно заседание на Областната комисия по инфраструктура, околна среда и транспорт в Областна администрация Русе. Акцентът бе поставен върху проблемите на околната среда на тертиторията на Област Русе.

Докладът за околната среда през 2010 г. цели  да информира за състоянието на компонентите на околната среда и факторите които й влияят на територията, контролирана от Регионална инспекция по околната среда и водите-Русе. Той е анализ на база цялостната контролна дейност, осъществена през 2010 година и е предназначен за обществените институции, академичните среди, бизнеса, гражданите.

Докладът ще бъде разпространен чрез Информационния център на инспекцията и публикуван на интернет страницата на адрес: http://www.riosv-ruse.org/doklad-za-sastoyanieto-na-okolnata-sreda.html.

Последна промяна от Вторник, 21 Юни 2011г. 17:58ч.

Източникът на неприятните миризми не е промишлен

Е-поща Печат

Неприятните миризми в кварталите  „Здравец” и „Възраждане”, за които граждани сигнализираха РИОСВ-Русе на15 юни 2011 не са предизвикани от промишилен източник. Това установиха експертите, които са обследвали визираните райони. Вероятно миризмите са вследствие на нерегламентирано третиране на отпадъци.

Тази сутрин дежурен екип е извършил нова проверка и обход в двата квартала в ранните часове на деня между 4 и 7 часа. Не са установени неприятни миризми.

РИОСВ-Русе ще продължи да следи с повишено внимание вероятните места за нерегламентирано третиране на отпадъци.

Дежурните екипи на РИОСВ-Русе проверяваха два сигнала от сутринта

Е-поща Печат

Два сигнала са получени тази сутрин в РИОСВ-Русе. Извършени са незабавни контролни проверки.

Първият сигнал е подаден от граждани за остра задушлива миризма в ранните часове  на деня в кварталите  „Здравец” и „Възраждане”. Екипът от експерти е обходил посочените райони. Не е установен източникът, но проверката по случая продължава.

Сигналът за изтичане на мазут в река Дунав е основателен. Експертите са обходили Западна промишлена зона на град Русе и  поречието на река Русенски Лом до вливането й в река Дунав. Установено е замърсяване с мазут, отложено по брега на Дунав. Причината за  замърсяването е разлив от стара отворена цистерна към Парокотелната централа на площадката на бившата фабрика  „Дунавия”. Вследствие на обилните валежи се е получило преливане на горивото в дъждовната канализация, а от там към  река Русенски Лом и Дунав.

Експертите на РИОСВ-Русе са съставили констативен  протокол и са дали предписания  на собственика на площадката за недопускане на повторен разлив. Замърсените шахти и терени да бъдат своевременно почистени.

Срещу синдика на „Дунавия АД в несъстоятелност” ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Страница 144 от 168

България в Юнеско

Галерия