Вие сте тук: Новини

Последни новини

Сериозни нарушения на Закона за лечебните растения установиха експертите на РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

L-rujaСериозни нарушения на Закона за лечебните растения установиха експерти на РИОСВ-Русе при проверка вчера. Тя е извършена по подаден сигнал от граждани за добиване на лечебни растения на територията на община Тутракан. Сигналът е основателен. Билкосъбирачи са добивали корени от черен оман в местност, без да притежават необходимите позволителни за ползване, издадени от общината или съответното Горско стопанство. Неправомерно са добити около три чувала от лечебното растение.

При проверка на билкозаготвителен пункт в рамките на същия ден е констатирано изкупуване на корени от медицинска ружа. Лечебното растение попада под специален режим на опазване и ползване. Тази година в заповедта на Министъра на околната среда и водите за  лечебната ружа е заложена категорична забрана. Това се прави с цел опазване на находищата и съхраняване на естествените й ресурси.

На виновните лица са съставени актове за установяване на административни нарушения. Законът за лечебните растения предвижда глоби до 5000 лева за добиване на билки без позволителни за ползване и до 3000 за изкупуване на лечебни растения под специален режим на опазване и ползване.

Започват масови проверки за чистота на населените места

Е-поща Печат

Press_control_IMG_6073Експерти на РИОСВ-Русе започват масови проверки по общините за чистота на населените места. На територията, контролирана от инспекцията има 22 общини и над 300 населени места.

Проверките ще се извършват поетапно, докато се обхванат всички общини. След приключването им ще се проконтролират и Областните пътни управления в Русе, Разград и Силистра.

Законът  за управление на отпадъците (ЗУО) е вменил на кметовете на общини и населени места управлението на дейностите с отпадъци. Това включва съвкупността от задължения, свързани с организиране и контролиране работата на системите за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, системата за разделно събиране на масово разпространени отпадъци и  поддръжка на чистотата на населените места.

В много случаи, кметовете са безсилни пред недобросъвестността на гражданите и понасят персонални глоби в размер от 1400 до 4000 лева за кметовете на населени места и от 3000 до 10 000 лева за общинските кметове.

Последна промяна от Вторник, 29 Март 2011г. 12:44ч.

Eксперти на РИОСВ-Русе започват масови проверки за чистота на населените места

Е-поща Печат

Press_control_IMG_6073Експерти на РИОСВ-Русе започват масови проверки по общините за чистота на населените места. На територията, контролирана от инспекцията има 22 общини и над 300 населени места.

Проверките ще се извършват поетапно, докато се обхванат всички общини. След приключването им ще се проконтролират и Областните пътни управления в Русе, Разград и Силистра.

Законът  за управление на отпадъците (ЗУО) е вменил на кметовете на общини и населени места управлението на дейностите с отпадъци. Това включва съвкупността от задължения, свързани с организиране и контролиране работата на системите за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, системата за разделно събиране на масово разпространени отпадъци и  поддръжка на чистотата на населените места.

В много случаи, кметовете са безсилни пред недобросъвестността на гражданите и понасят персонални глоби в размер от 1400 до 4000 лева за кметовете на населени места и от 3000 до 10 000 лева за общинските кметове.

РИОСВ-Русе подкрепя конкурса „Мисли в Зелено”

Е-поща Печат

РИОСTHINK_GREEN_2В-Русе подкрепя конкурса „Мисли в зелено”, организиран от ПГДВА „Й. Вондрак” по повод Деня на Земята 22 април.

Освен образователно-информационни материали, които ще бъдат предоставени на организаторите,  инспекцията ще отличи със специална награда  една творба, която е оригинална,  приложима в ежедневието и отговаря най-точно на характера на конкурса.

Крайният срок за подаване на творбите в  ПГДВА „Й. Вондрак” е 15 април 2011 година.

Условията на конкурса могат да бъдат изтеглени тук

Последна промяна от Понеделник, 28 Март 2011г. 10:58ч.

Седем предвестника на пролетта са наблюдавани в резервата „Сребърна”

Е-поща Печат

240px-Ciconia_nigra_1_28Marek_Szczepanek29Охраната на Поддържан резерват „Сребърна” е наблюдавала 7 черни щъркела (Ciconia nigra). Явлението не е необичайно, тъй като птиците ловят дребни риби, тритони и жаби по островите, рибарниците и др. водоеми.

Експертите на РИОСВ-Русе призовават гражданите, които ще предприемат разходка на територията на резервата да не безпокоят птиците. За разлика от белия щъркел, който е синантропен вид и живее в населените градове и села, черният щъркел предпочита по-спокойните места.  У нас видът може се наблюдава в Източните Родопи, Поломието и островите на река Дунав.

Обстановката в Поддържан резерват „Сребърна” е спокойна. Нивото на водата в голямото водно огледало е 3 метра. В момента 80 екземпляра от вида къдроглав пеликан са формирали двойки и се намират в гнездови период. Ново поколение се очаква в началото на април месец.

Последна промяна от Вторник, 22 Март 2011г. 14:46ч.

Страница 148 от 166

България в Юнеско

Галерия