Вие сте тук: Новини

Последни новини

„Арда-Русе” ООД сменя вентилационната си система по предписание на РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

Press_control_IMG_6073Предприятието за производство на дамска конфекция „Арда-Русе” ООД е започнало подмяна на старата климатично-вентилационна система с нова по предписание на РИОСВ-Русе, дадено през юли 2010 г. Това установи експерт на инспекцията след извършена контролна проверка в края на миналата седмица. Предстои цялостна подмяна на системата с нова, като ще се монтират допълнително шумозаглушител и филтър.
С това ще се разреши дългогодишният проблем с живущите в околните жилищни сгради, които многократно са сигнализирали инспекцията за наднормен шум и замърсяване на въздуха с текстилен мъх.
РИОСВ-Русе ще продължи да осъществава контрол върху производствените инсталации, излъчващи шум в околната среда. Съгласно специализирания закон, инспекцията периодично осъществява контрол на промишлените източници на шум. На територията на областите Русе, Разград и Силистра функционират около 80 такива предприятия. По-голяма част от тях се намират в промишлените зони. Контролът се осъществява периодично, по преценка на контролния орган или по жалба на граждани. Извършва се измерване на шумовите нива, съвместно с акредитирана лаборатория.

Последна промяна от Сряда, 27 Октомври 2010г. 16:38ч.

Пеликаните са изградили седем гнезда на наколната платформа в езерото Сребърна

Е-поща Печат

IMG_4306Седем гнезда на къдроглави пеликани са установени на наколната дървена платформа през тазгодишния гнездови период. Това констатираха експерти на РИОСВ-Русе при оглед във водното огледало на Поддържан резерват „Сребърна”, в края на миналата седмица.
През 2010 г. се отчете успешно приключване на гнездовия период за колонията на къдроглавия пеликан. 120 възрастни двойки, долетели в началото на годината, се сдобиха с 115 млади екземпляра. През периода не са регистрирани случаи на нападения от диви свине и дребни хищници в колонията. Специалистите са категорични, че наколните платформи, изработени от дърво осигуряват надеждна защита от подобни инциденти. Обмисля се поставянето на допълнителни такива.
По време на огледа не са констатирани мрежи на незаконен риболов. Обстановката е спокойна. В момента, в резервата могат да се наблюдават няколко постоянно пребиваващи двойки лебеди, големи и малки корморани, бели ангъчи, големи бели чапли, диви патици и водни кокошки.
Водното ниво, отчетено в междудиговото пространство е 80 см, а в голямото водно огледало 2.90 м. Все още за спортен риболов е необходимо да се използва определеният нов участък, започващ от почивен дом „Сребърна” в южна посока до местността „Канаричката”.

Последна промяна от Вторник, 19 Октомври 2010г. 09:45ч.

Измененията на Закона за управление на отпадъците бяха обсъдени на среща вчера

Е-поща Печат

IMG_4197Заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева и кметове на общини от територията на РИОСВ-Русе обсъдиха на среща вчера (12 октомври 2010 г.) въпроси, свързани с управлението на отпадъците и измененията на закона.

В хода на срещата, след представяне на кратък анализ от РИОСВ-Русе стана ясно, че в региона няма съществени проблеми по управлението на отпадъците. В областните градове Русе, Разград и Силистра действат Регионални депа за битови отпадъци. Предстои изграждането на Регионално депо в град Бяла, което ще обслужва общините Бала, Борово, Две могили, Ценово, Опака и П. Тръмбеш.

Липсата на сепариращи и компостиращи инсталации към депата и слабия контрол от страна на общините способстват за неефективното им управление, съкращаване на физическия им живот и недостъчно оползотворяване на отпадъците. Приоритет в управлението на отпадъците е разделното им събиране и последващо третиране.

След представяне на новите задължения на кметовете в изменения Закон за управление на отпадъците (ЗУО) бяха обсъдени конкретни въпроси, свързани с дейността на сдруженията за управление на отпадъците и нововъдения икономически механизъм на отчисляване на средства за закриване на депа и изграждане на сеприращи инсталации. Заместник-министърът отхвърли категорично притесненията на кметовете по отношение използването на отчислените средства. Тя уточни, че те ще се използват само от общините и за целите на управлението на отпадъците. Отчисленията за бъдеща рекултивация на депата не са основание за повишаване на такса смет по места. Анализът на Министерството на околната среда и водите е показал, че в над 150 общини в страната тази такса е завишена необосновано. Голяма част от акумулираните средства не се използват по предназначение. Многократно се постави акцент върху необходимостта от провеждане на строг контрол от страна на кметовете на огранизираното сметосъбиране и сметоизвозване. По време на дискусията кметовете направиха две предложения, които ще подлежат на обсъждане. Едното е свързано с прецизиране на текстовете в ЗУО, касаещо чистотата на общинските пътища, което да даде възможност на кметовете да използват част от такса смет за тази цел.
Второто предложение е свързано с възможността за временно изполване на отчислените средства за посрещане на разходите по изграждане на съоръжения за отпадъци, до възстановяване на средствата от европейските програми.
По време на дискусията бяха обсъдени и допълнителни въпроси, свързани с третирането на строителните, растителните и животински отпадъци по места, които са проблемни за кметовете и РИОСВ-Русе.
В края, общинските кметове изразиха задоволството си от проведената дискусия и отправиха предложение към заместник-министъра за организиране на регулярни работни срещи.

 

Анализ на състоянието по закриване на депата на територията на РИОСВ-Русе, представен по време на срещата можете да видите тук


 

Последна промяна от Четвъртък, 14 Октомври 2010г. 16:05ч.

Eксперт на РИОСВ-Русе участва в мониторинга на мечки

Е-поща Печат

Mecha_sledaЕксперт на РИОСВ-Русе взе участие в провелия се в края на миналата седмица извънреден масиран мониторинг на кафява мечка (Ursus arctos) в Област Смолян.
Мониторънгът е част от пакета от мерки, предложени от Министерството на околната среда и водите в началото на юни т.г. на среща, инициирана от министър Нона Караджова с цел да се подпомогне създалата се ситуация в Смолянския регион след трагичния случай на загинал човек.
Използвани са два метода на наблюдение: маршрутен – по участъци с дължина между 7 – 15 км и точков – следене за поява на животното от „чакало”.
От чакало е засечена една жива мечка. По маршрутите са наблюдавани следи (отпечатъци от лапи) и екскременти от мечки. По изминатия маршрут, с дължина около 12 км, от кв. Устово до с. Търън, община Смолян са открити следи от лапи на три различни животни, както и на екскременти от мечки, което недвусмислено потвърждава присъствието им в този район. Размерите на лапите и други данни от мониторинга са описани в приложения и попълнен Полеви формуляр за мониторинг на мечка.
Предстои в периода 19 - 23 октомври т.г. мониторингът да се проведе отново в по-голям мащаб. Ще бъдат обходени 81 маршрута на териториите на всички горски и ловни стопанства на територията на област Смолян.

Последна промяна от Сряда, 29 Септември 2010г. 14:06ч.

Eксперти на РИОСВ-Русе провериха сметището в Дулово

Е-поща Печат

Press_control_IMG_6073Експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролна проверка вчера (27.09.2010 г.), на старото общинско сметище на Дулово, намиращо се в близост до с. Черник. Проверката е разпоредена от директора на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова по повод излъчен репортаж по БНТ на 25.09.2010 година за нерегламентираното му използване.
В момента на проверката не е установено изгаряне или наличие на нови депонирани отпадъци. Голяма част от сметището е запръстено, обособени са канавки по границите му, с цел ограничаване на достъпа на превозни средства.
На кмета на община Дулово са дадени предписания да довърши запръстяването му и да го поддържа в това състояние до пълната му рекултивация. Сметището следва да се обозначи с предупредителни табели и да не се използва, както и да се осигури охрана.
До 10 октомври 2010 година, Община Дулово трябва да представи в РИОСВ-Русе актуализиран План за привеждане на депата (сметищата) в съответствие на екологичните изисквания.

Последна промяна от Вторник, 28 Септември 2010г. 16:45ч.

Страница 153 от 163

България в Юнеско

Галерия