Вие сте тук: Новини

Последни новини

Стратира периодът за спортен риболов в Поддържан резерват „Сребърна”

Е-поща Печат

Uchastak_za_ribolov_v_SrebarnaДиректорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова издаде заповед, считано от 4 юни т.г. за  извършване на спортен риболов на територията на резервата.

Дейността е регламентирана в Плана за управление на ПР „Сребърна”, утвърден със заповед № РД-958/11.12.2001 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 16/2002 г) и на  основание чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за защитените територии, във връзка с чл. 32, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.

Риболовът може да се извършва само в обозначените с табели участъци: от почивен дом „Сребърна” в южна посока по протежение на 400 метра до местността „Канаричката”; и на брега на река Дунав в границите на резервата,  като придвижването до тях да става само по маркираните пътеки.

Право да ловят риба имат физически лица, които притежават заверен билет за любителски риболов, който се представя на контролните органи.  Любителският риболов да се извършва с не повече от една въдица (пръчка) с монтирани до два броя куки (единични, двойни или тройни) само в светлата част на денонощието. Максимално допустимо количество на ден е до 3 килограма риба. Уловът не може да бъде предмет на покупко-продажба.

РИОСВ-Русе призовава лицата, извършващи любителски риболов да не замърсяват с отпадъци околната среда и да не нарушават  разпоредбите на Закона за защитените територии.

Контрол по спазване на заповедта на директора на РИОСВ-Русе се осъществява от охраната на резервата.

Нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

Последна промяна от Вторник, 07 Юни 2011г. 13:29ч.

Световният ден на околната среда се отбелязва на 5 юни

Е-поща Печат

NATURE_AT_3DСветовният ден на околната среда е ежегодно събитие, провеждащо се  под егидата на Програмата на Обединените нации за околна среда. Отбелязването на този ден започва през 1972 г. и е едно от основните средства, чрез които ООН насочва вниманието в глобален план към околната среда и насърчава политическия ангажимент и действие.

Темата на Световния ден на околната среда през 2011 г. е: „Горите: Природата на Ваше разположение с цел насърчаване на опазването на горите и устойчивото потребление за "зелен" растеж и в подкрепа на инициативата на ООН – Международна  година на горите. Опазването на горите по света трябва да е в нашето колективно съзнание, така че да се промени начина ни на живот.

Горите заемат една трета от повърхността на Земята и имат ключова роля в борбата срещу изменението на климата, освобождаването на кислород в атмосферата и преработването на въглеродния диоксид.

Гори хранят реките и са от съществено значение за снабдяването с вода на почти 50% от големи градове. Те създават и поддържат плодородието на почвата, помагат за ограничаване на често пагубното въздействие на бурите, наводненията и пожарите.

Великолепни и вдъхновяващи, горите са дом на повече от половината от сухоземните животни, растения и насекоми.

Горите се отличават с най-голямо биоразнообразие от всички екосистеми на Земята. Те осигуряват местообитания на около 2/3 от видовете на планетата. Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) оценява, че всяка година 130,000 км² от световните гори се губят в резултат на обезлесяване. Превръщането на горите в земеделски земи, неустойчивият добив на дървесина, погрешни практики на стопанисване и изграждането на населени места и свързаната с тях инфраструктура са най-обичайните причини за загубата на залесени територии. В продължение на 8000 години горите са били предимно ползвани, като през последните 100 години тяхната експлоатация се е увеличила значително. В резултат, близо 45% от първичната горска покривка на Земята е унищожена, а необмисленото ползване и стопанисване на оцелелите горски екосистеми е довело до тяхната фрагментация и деградация. Според Световния съюз за защита на природата (IUCN) в света има над 1 млрд. хектара унищожени или деградирали горски  територии, които могат да бъдат възстановени.

Последна промяна от Петък, 03 Юни 2011г. 12:46ч.

РИОСВ-Русе определи победителите в конкурсите за есе, рисунка и снимка

Е-поща Печат

IMG_8590По повод Световния ден на околната среда 5 юни и 2011 - Международна година на горите Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обяви конкурси за детска рисунка, снимка и есе.

До 27 май 2011 г.,  в РИОСВ-Русе постъпиха 102 детски рисунки, 67 снимки и 14 есета от участници от различни учебни заведения в областите Русе, Разград и Силистра.

Работите са оценени от екип на РИОСВ-Русе, който излъчи победители. Част от творбите ще бъдат използвани при разработването на образователния продукт „Разходка в парка”.

Всички участници в конкурса ще получат грамоти, а победителите-предметни награди. РИОСВ-Русе благодари на младите творци и им пожелава слънчева ваканция и вълнуващи приключения.

Победителите в конкурса за детска рисунка на тема:

„Разходка в гората”са:

І во място – Доростела Милкова Димитрова V ти клас, ОУ „Г. С. Раковски” с. Ситово, област Силистра. Ръководител - Николай Тодоров;

ІІ ро място – Никол Тодорова Вълчева – І ви клас, ОУ „Отец Паисий” гр. Русе;

ІІІ то място – Група ученици със специални образователни потребности: Гергинка Банчева, Данаил Банчев и Мартин Малаков, ОУ „Г.С. Раковски” с. Ново село;

ІІІ то място – Преслав Димитров Пенков – ІІ ри - клас, ОУ Л. Каравелов”, гр. Русе;

Награди за най-малките участници:

-         Бояна Богданова – ІІ д клас, ОУ „Иван Вазов” – Русе;

-         Ани Стаменова Дамянова - ІІ д клас, ОУ „Иван Вазов” – Русе;

-         Йоана Делимаркова – Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов”, гр. Русе;

Специалната награда на РИОСВ-Русе: Белма Бейтулова Салиева, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Самуил, област Разград.

Поощрителни награди:

-         Група ученици от Ресурсен център гр. Русе, при ОУ „Георги Стойков Раковски”, с. Ново село;

-         Михаил Борисов - ОУ „Георги Стойков Раковски”, с. Ново село;

-         Мариана Николаева - V клас, ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ситово, област Силистра;

-         Андрея Димитрова - І ви клас, ОУ „Отец Паисий” гр. Русе;

-         Калина Станчева - V клас, ОУ „Иван Вазов” гр. Русе;

-         Мартина Илиева– ІІ ри клас, ОУ „Отец Паисий” гр. Русе;

-         Севдалина Янкулова - – ІІ ри клас, ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе;

-         Теодора Велчева, ОУ „Иван Вазов” гр. Русе;

-         Никол Иванова, ОУ „Иван Вазов” гр. Русе;

-         Симона Гатева – НЧ „Христо Ботев 1901”, с. Зафирово, община Главиница, област Силистра, с ръководител Лорета Станева;

-         Георги Тодоров, „НЧ „Христо Ботев 1901”, с. Зафирово, община Главиница, област Силистра, с ръководител Лорета Станева;

-         Айше Бичкова – НУ” Васил Левски” гр. Лозница, област Разград;

-         Залиха Насъф Али – кръжок по рисуване при Общински детски комплекс гр. Лозница, област Разград.

Победителите във фотоконкурса на тема: „Разходка в парка” са:

І во място - Калоян Димов Димов, ПГЕЕ „Апостол Арнаудов”, гр. Русе;

ІІ ро място - Валентин Любков Ангелов – Ресурсен Център Русе;

ІІ ро място - Владимир Розали Коев, VII-а клас, ОУ „Иван Вазов” – Русе;

ІІІ то място - Виктория Цветомирова Пешева, Английска гимназия

„Гео Милев” гр. Русе”;

Специалната награда на  РИОСВ-Русе:

- Александрина Павлова Пенчева,  МГ „Баба Тонка” гр. Русе;

- Емилия Свиленова Узунова,  ПГЕЕ „Апостол Арнаудов”, гр. Русе;

- Десислава Валентинова ПГЕЕ „Апостол Арнаудов”, гр. Русе;

Поощрителна награда: Мартин Пламенов Малаков, ОУ „Г.С. Раковски” с. Ново село;

Победителите в конкурса за есе на тема:

„Горите: Природата на Вашите услуги” са:

- в групата IVVII клас:

– Теодора Мирославова Тодорова, 13 години, 7 клас ОУ „Васил Левски”, с. Беловец;

-  в групата IX XI класове:

- Стамена Пенкова Дацева, ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, ЦУТНТ-Разград;

-  Ива Георгиева Цонева, 10клас, СОУЕЕ „Св.Константин Кирил-Философ”;

- Кремена Цанева, АГ „Гео Милев”, клуб „Журналистика” към ОДЦКИ-Русе;

Наградата на РИОСВ-Русе: Христина Николаева Бабанова, ПМГ „Свети Климент Охридски”.

Поощрителна награда: Сание Мустафа Рамадан – Х клас, с.  Самуил, общ. Самуил, обл. Разград.

 

РИОСВ-Русе моли участниците, които не са присъствали  на тържеството да се свържат с Рени Петрова на телефони: 082/ 820 772 и 089 417 082, за да получат наградите и грамотите си!

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха проверка по сигнала за неприятни миризми в кв. „Чародейка”

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе проверха два пъти  предприятието за производство на яйчен прах „Дион” ООД в  кв. „Чародейка-юг” вчера.

Проверките са извършени по подаден сигнал от граждани за неприятна миризма. Експертите са установили, че миризмите са причинени от  преработката на некачествена суровина в една от сушилните инсталации.

Дадени са предписания да се преустанови дейността по преработката на суровината.

РИОСВ-Русе подготвя административно-наказателни мерки срещу „Дион” ООД.

 

 

Три сигнала за влечуги са получени в РИОСВ-Русе за ден

Е-поща Печат

На 28 май са получени три сигнала от граждани за влечуги в различни части на град Русе. Явлението не е необичайно, предвид повишаване на температурите и излизането на животните от хибернация (пасивно състояние).

Експертите на РИОСВ-Русе призовават кметовете на населените места и гражданите да почистят парковете, междублоковите пространства и терените, обрасли с рудерална растителност-коприва, щир и др. бурени, за не се създават предпоставки за разпрастранението на влечугите.

Най-често в урбанизираните места се срещат различни видове смокове  и водни змии. Те са защитени от Закона за биологичното разнообразие и не бива да се убиват.  Не са отровни, но могат да станат агресивни ако се почувстват застрашени.

Сигнали за влечуги гражданите могат да подават чрез телефон 112.

Страница 154 от 176

България в Юнеско

Галерия