Вие сте тук: Новини

Последни новини

Предстои 35-тото Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Е-поща Печат

IMG_2116В периода от 14-16 януари 2011 година ще се проведе 35-тото Среднозимно преброяване на водолюбивите птици. То се организира от Wetland International и се провежда в цяла Западна Палеарктика (Европа, Близкия Изток, и Северна Африка).

Данните от преброяването са представителни, а методиката  е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Установяването на числеността, динамиката на популацията на зимуващите в България водолюбиви птици, както и влажните зони, които обитават  са от голямо значение за определяне на мерките за тяхното опазване.

В тазгодишното преброяване РИОСВ-Русе ще участва с два екипа по маршрутите:

1. Защитена зона „Рибарници мечка” – град Русе;

2. град Мартен-село Бръшлен.

В двата екипа ще присъства представител на Българското дружество за защита на птиците, а към втория маршрут ще се присъедини представител на ПП „Русенски Лом”.

Освен точките за наблюдение по поречието на Дунава, приоритетни зони  ще са Защитените местности „Калимок-Бръшлен”, „Остров Пожарево”, „Гарвански блата”, „Малък Преславец” и поддържан резерват  „Сребърна”, където ще се включат експерти на Изпълнителната агенция по околната среда и водите и в отделни участъци представител на  ПП „Русенски Лом”.

Обект на Среднозимното преброяване са всички видове птици, за които влажните зони са основно местообитание – източник на храна, място за почивка и/или отглеждане на потомство. Към тях се включват изцяло разредите гмуркачоподобни, гмурецоподобни, пеликаноподобни, бурeвестникоподобни, дъждосвирцоподобни, семействата жеравови и дърдавцови.

Експертите се надяват да наблюдават повече водобюбиви птици на големите разливи на река Дунав, предвид суровите зимни условия в Полша, Латвия, Естония и др. страни от Северна Европа.

Миналата седмица при ежедневните обходи на територията на Поддържан резерват „Срeбърна” са наблюдавани голямо количество екземпляри от вида Голяма белочела гъска, която е един от основните обекти за Среднозимното преброяване на водолюбивите птици у нас.

Специалисти препоръчват да се води статистика за броя на посетителите в пещерата „Орлова чука”

Е-поща Печат

102_0250_r1Необходимо е да се води точна статистика на броя на посетителите, както и времето в което се подсещава пещерата „Орлова чука”. Това е записано като препоръка в Доклада за извършеното „Теренно наблюдение на прилепните находища и численост, съгласно утвърдените схеми за мониторинг”. Проучването е осъществено през 2010 година въз основа на договор между Изпълнителната агенция по околната среда и водите и Националния природо-научен музей при БАН.

Във финалния доклад, за територията на РИОСВ-Русе фигурират два обекта-пещерата „Орлова чука”, която е със статут Природна забележителност, намираща се в землището на с. Пепелина (община Две могили) и пещерата „Зоровица” в района на с. Червен.

Освен воденето на статистиката за броя на посетителите в „Орлова чука” в доклада е  спомената и решетката на горния вход, която затруднява преминаването на прилепите.

По предписание на РИОСВ-Русе, дадено при осъществяване на плановия контрол през лятото на 2010 година, община Две могили е подменила вертикалните прегради с хоризонтални, което улеснява достъпа на бозайниците към пещерата.

Препоръките относно пещерата „Зоровица” се отнасят до премахване на съоръженията ( пейки и маси), които създават предпоставки за продължителен престой на туристи и безпокоене на прилепите. Пещерата „Зоровица” няма статут на природна забележителност съгласно Закона за защитените територии, но е местообитание на защитени видове прилепи.

Ледена пелена покри Сребърното езеро

Е-поща Печат

IMG-3027Вследствие на ниските температури, водното огледало на Поддържан резерват „Сребърна” замръзна. Дебелината на ледената покривка е около 10 см, но тя не е еднакво плътна в различните части на езерото.

Нивото на водата в голямото водно огледало е 285 см, а при захранващия канал-265 см.

Обстановката е спокойна.  На територията на резервата са наблюдавани 25 двойки неми лебеди и голямо количество екземпляри от вида голяма белочела гъска.

Ежедневно се извършват обходи на територията на резервата. В момента не се препоръчва спортен риболов, поради опасност от пропукване на леда и нежелателни инциденти.

 

Две дами от специализирана администрация спечелиха приза „Експерт на РИОСВ-Русе за 2010 година”

Е-поща Печат

Plaket-ekspert5

Инж. Нели Атанасова от отдел „Контрол на околната среда” и Радостина Туркова  от „Разрешителни, регистрационни и съгласувателни  режими” спечелиха приза „Експерт на РИОСВ-Русе за 2010 година”.

Фаворитите са определени чрез анкетно допитване до всички служители на инспекцията, проведено на два етапа.

Критериите, по които бе оценявана работата на експертите са: установяване на сериозно нарушение на екологичното законодателство при провеждане на контролната дейност; прилагане на административно-наказателни мерки и предотвратяване на сериозно увреждане на околната среда и прецизност, самодисциплина и умения за работа в екип.

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова отличи с плакети победителите в номинация за „Експерт на годината” за 2010 година.

Последна промяна от Понеделник, 03 Януари 2011г. 15:07ч.

Отоплителният сезон оказва влияние върху качеството на атмосферния въздух в Русе

Е-поща Печат

Понижаването на температурите и старта на отоплителния сезон са ключови фактори за качеството на атмосферния въздух в град Русе. Съчетанието на ниски температури, атмосферно налягане, безветрие (скорост на вятъра под 1.5 метра/сек.) и използваните от домакинствата  твърди горива за отопление са основния проблем с превишенията на фин прах през зимата.

По данни от месечната справка за концентрациите фини прахови частици (ФПЧ10) през ноември 2010 година, Автоматичната измервателна станция „Възраждане” е регистрирала 16 превишения, системите за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух ДОАС с-ма „РИОСВ” – 17 бр., ДОАС с-ма „Жити” – 13, а ДОАС с-ма „Хлебна мая”- 8 превишения.  Приблизително наполовина са регистрираните превишения на фин прах през октомври месец. Нормата за среднодневната концентрация на ФПЧ10 е 50 µg/m3. Отчетените през ноември превишения, варират от 1,006 до 2,196 пъти над пределно допустимата норма.

Голяма част от жилищата в град Русе, фирми, институции и други са топлофицирани. От няколко години се извършва усилена  газификация. Много промишлени обекти се газифицираха, като заедно с това върви и битовата газификация. Все още голяма част от домакинствата в града се отопляват с традиционните нафта, въглища и дървесина. Такива къщи или кооперации има  в югозападната част на града – кварталите „Дружба 3” и „Веждата”; централната част – основно в кв. „Ялта” и северната част на центъра и в източната част на Русе – квартал „Тракция”.

Практиката от минали години показва, че с настъпването на есенно-зимния период, недобросъвестни граждани използват за отопление нерегламентирани горива материали като стари гуми, остатъци от мебелната промишленост (полирани със смоли, бои и др.), отпадъци и др., които са източник не само на неприятни миризми. При изгарянето на тези материали се отелят фини прахови частици, серни оксиди, органични субстанции и други замърсители на въздуха, които влошават качеството му. РИОСР-Русе призовава гражданите да не използват нерегламентирани горива през отоплителния период.

Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК - модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат.

Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 μg - ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10. Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при едновременно присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух.

Страница 158 от 171

България в Юнеско

Галерия