Вие сте тук: Новини

Последни новини

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 8 обекта през изтеклата седмица

Е-поща Печат

Press_control_IMG_6073

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки на 8 обекта от контролираната територия през изтеклата седмица за спазване разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закона за отпадъците (ЗУО). На дружествата са дадени 8 предписания за прилагане на екологичното законодателство.Общият размер на издадените наказателни постановления през изтеклата седмица е 2 100 лева. На кметовете на с. Сваленик (обл. Русе), с. Брестовене (обл. Разград) и община Завет (обл. Разград) са наложени глоби в размер на 700 лева за неупражнен контрол по управление дейностите с отпадъци в нарушение на ЗУО.
Ежедневно се извършват обходи и се следи водното ниво на езерото в Поддържан резерват „Сребърна”. Шлюзовете са затворени към момента, изравнени са нивата в голямото водно огледало и междудиговото пространство. Отчита се ниво от 2.30 м.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:32ч.

Новият директор на РИОСВ-Русе е инж. Лилия Атанасова

Е-поща Печат

Press_02i_2ng._AtanasovaИнж. Лилия Атанасова е новият директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе. Тя е назначена вчера от Министъра на околната среда и водите след проведен конкурс в края на миналата година.
Инж. Атанасова бе представена днес официално от Областния управител на област Русе Пламен Стоилов и Петър Даскалов – Зам. областен управител с ресор екология. Г-н Стоилов подчерта значимостта на дейностите по опазване на околната среда, готовността за сътрудничество и пожела успехи на новия директор.
Лилия Атанасова е инженер-химик по професия и е била служител на РИОСВ-Русе.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:23ч.

Езерото Сребърна се захранва със свежи води от река Дунав

Е-поща Печат

Press_01__1IMG_1180Езерото на Поддържан резерват „Сребърна” се захранва със свежи води от река Дунав. Южният шлюз е отворен от вчера, което позволява приток на дунавска вода към захранващия канал. Към момента нивото на водата в езерото е 1.90 метра, а в междудиговото пространство-2.30 метра.
Водата в голямото водно огледало е замръзнала и има 3-4 см ледена покривка. Наблюдавани са само група птици от вида ням лебед (Cygnus olor), които традиционно презумуват в резервата и ята от голяма белочела гъска (Anser anser), които черпят хранителни ресурси от река Дунав през зимния период. Все още не са забелязани пеликани. Очаква се първите двойки да долетят в края на февруари след установяване на благоприятни метеорологични условия и постоянни температури. Обстановката като цяло е спокойна. Всеки ден се правят обходи около езерото и се следи водното ниво.  Независимо, че към настоящия момент любителският риболов не е забранен, експертите на РИОСВ-Русе препоръчват гражданите да не предприемат подобни занимания, поради тежките метеорологични условия. Кметът на село Сребърна също е предупреден да информира населението, за да се предотвратят нещастни инциденти.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:30ч.

Страница 193 от 193

България в Юнеско

Галерия