Вие сте тук: Новини

Последни новини

Среднозимното преброяване на птиците ще се осъществи по четири маршрута на територията на РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

Pres_04_04Belocheli_guski_Emil_TodorovЕжегодното Среднозимно преброяване на водолюбивите птици ще се проведе на 16 януари (събота) на контролираната от РИОСВ-Русе територия.
То ще се осъществи по четири маршрута по поречието на река Дунав:

  • Защитена зона „Рибарници Мечка” – град Русе;
  • град Русе – с. Бръшлен, включващ част от ЗМ „Калимок - Бръшлен”;
  • с. Бръшлен – ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец”; с. Гарван – Поддържан резерват „Сребърна”.

Експертите на РИОСВ-Русе ще се включат в участъка гр. Русе – с. Бръшлен. По другите маршрути участие ще вземат представители на Българското дружество за защита на птиците, Изпълнителна агенция по околната среда и водите, Дирекция Природен парк „Русенски Лом” и Регионален исторически музей- Русе.
Обект на Среднозимното преброяване са всички видове птици, за които влажните зони са основно местообитание – източник на храна, място за почивка и/или отглеждане на потомство. Към тях се включват изцяло разредите гмуркачоподобни, гмурецоподобни, пеликаноподобни, бурeвестникоподобни, дъждосвирцоподобни, семействата жеравови и дърдавцови. Среднозимното преброяване се провежда в ранните часове около 6.30- 7.00 ч и приключва ранния следобед, тъй като птиците излитат от местата за пренощуване и почивка и се отправят към тези за хранене.
В предишни години, през януари обикновено по поречието на река Дунав се образуват пясъчни коси, където са наблюдавани струпвания на ята големи белочели гъски. Тази година необичайно високите води на реката принудиха птиците да намират подслон и храна във влажните зони по поречието. Такъв е случая с белочелите гъски в езерото Сухая (Р Румъния), намиращо се срещу град Свищов, наблюдавани миналата седмица. Резултатите от преброяването ще се обобщят и ще се предоставят до дни на Изпълнителната агенция по околната среда и водите, тъй като то е включено в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:33ч.

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 8 обекта през изтеклата седмица

Е-поща Печат

Press_control_IMG_6073

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки на 8 обекта от контролираната територия през изтеклата седмица за спазване разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закона за отпадъците (ЗУО). На дружествата са дадени 8 предписания за прилагане на екологичното законодателство.Общият размер на издадените наказателни постановления през изтеклата седмица е 2 100 лева. На кметовете на с. Сваленик (обл. Русе), с. Брестовене (обл. Разград) и община Завет (обл. Разград) са наложени глоби в размер на 700 лева за неупражнен контрол по управление дейностите с отпадъци в нарушение на ЗУО.
Ежедневно се извършват обходи и се следи водното ниво на езерото в Поддържан резерват „Сребърна”. Шлюзовете са затворени към момента, изравнени са нивата в голямото водно огледало и междудиговото пространство. Отчита се ниво от 2.30 м.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:32ч.

Новият директор на РИОСВ-Русе е инж. Лилия Атанасова

Е-поща Печат

Press_02i_2ng._AtanasovaИнж. Лилия Атанасова е новият директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе. Тя е назначена вчера от Министъра на околната среда и водите след проведен конкурс в края на миналата година.
Инж. Атанасова бе представена днес официално от Областния управител на област Русе Пламен Стоилов и Петър Даскалов – Зам. областен управител с ресор екология. Г-н Стоилов подчерта значимостта на дейностите по опазване на околната среда, готовността за сътрудничество и пожела успехи на новия директор.
Лилия Атанасова е инженер-химик по професия и е била служител на РИОСВ-Русе.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:23ч.

Езерото Сребърна се захранва със свежи води от река Дунав

Е-поща Печат

Press_01__1IMG_1180Езерото на Поддържан резерват „Сребърна” се захранва със свежи води от река Дунав. Южният шлюз е отворен от вчера, което позволява приток на дунавска вода към захранващия канал. Към момента нивото на водата в езерото е 1.90 метра, а в междудиговото пространство-2.30 метра.
Водата в голямото водно огледало е замръзнала и има 3-4 см ледена покривка. Наблюдавани са само група птици от вида ням лебед (Cygnus olor), които традиционно презумуват в резервата и ята от голяма белочела гъска (Anser anser), които черпят хранителни ресурси от река Дунав през зимния период. Все още не са забелязани пеликани. Очаква се първите двойки да долетят в края на февруари след установяване на благоприятни метеорологични условия и постоянни температури. Обстановката като цяло е спокойна. Всеки ден се правят обходи около езерото и се следи водното ниво.  Независимо, че към настоящия момент любителският риболов не е забранен, експертите на РИОСВ-Русе препоръчват гражданите да не предприемат подобни занимания, поради тежките метеорологични условия. Кметът на село Сребърна също е предупреден да информира населението, за да се предотвратят нещастни инциденти.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:30ч.

Страница 196 от 196

България в Юнеско

Галерия