Проверен е сигнал за миризми в Мартен

Е-поща Печат

 Експерти на РИОСВ-Русе са проверили сигнал за миризми, постъпил днес на горещата телефонна линия от жител на град Мартен. Извършен е обход в западната част на града, при който е усетена слаба миризма, специфична за производството на растителни масла. Проверени са инсталациите и пречиствателните съоръжения на дружеството „Олео протеин“ ЕООД на територията на  бившия комбинат за тежко машиностроене (КТМ). Не са констатирани отклонения.

При обход на пътните връзки е установено, че има разпиляно количество отпадъчен материал от преработката на рапица (шрот). Овлажняването на материала от падналите дъждове през последното денонощие е  довело до ферментационни процеси, причинили миризмите. На дружеството са дадени предписания да почисти пътя от разпиления материал.

 Шротът е отпадъчен продукт от производството на растителни масла, той се използва за храна в животновъдството. Материалът не е опасен за околната среда и здравето на хората.

Подателят на сигнала е уведомен за констатациите от извършената проверка. 

България в Юнеско

Галерия