РИОСВ-Русе проверява сигнал за замърсяване на река Бели Лом в Разград

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе, представители на Областната администрация, Община Разград  и „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД – Разград проверяват сигнал за замърсяване на река Бели Лом в Разград.
Сигналът за оцветени води на реката в бяло е постъпил в ранния следобед  на 1 февруари.  Извършен е оглед на стар колектор, собственост на „Биовет“ АД – клон Разград и ревизионните му шахти. Взети са водни проби от изхода на колектора, които ще се анализират  в лабораторията на  „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД – Разград.
Проверката за установяване на причината за изтичане на оцветени води в реката продължава.

България в Юнеско

Галерия