Проверен е сигнал за замърсени пещери на гъбозавода в Красен

Е-поща Печат

27846666 10214534852539146 1360256094 oЕкспертите на РИОСВ – Русе извършиха извънредна проверка по сигнал за замърсяване на терени (пещери), собственост на гъбозавода „Красен“ АД, в едноименното село.

Сигналът е подаден от природолюбител, придружен със снимков материал по е-поща. При обход на терение е установено, че тези пещери са изкуствено създадени за нуждите на дружеството. На място е констатирано наличие на отпадъци от пластмасови опаковки, в два от подземните складове.

На дружеството е дадено предписание да почисти замърсените терени в двуседмичен срок и да предаде отпадъците на лица, притежаващи разрешителни документи по Закона за управление на отпадъците. Предстои последващ контрол за спазване на предписанията. 

България в Юнеско

Галерия