Извънредно измерване не показва наличие на органични замърсители в Русе

Е-поща Печат

Извънредно измерване на качеството на атмосферния въздух в Русе не показва наличие на органични замърсители. Измерванията са проведени с мобилна станция  на Регионална лаборатория – Пловдив през периода 5-8 февруари, в западните части на града.

Станцията е била разположена на ул. „Мария Луиза“, намираща се на границата между Западната промишлена зона и централна градска част, откъдето най-често се получават оплаквания на граждани. Освен стандартно измерваните седем атмосферни замърсители, в рамките на извънредното измерване са били включени  четири органични замърсители, които са специфични за производствата в промишлената зона. По време на измерванията метеорогичните условия са били динамични. Посоката на вятъра се е редувала от изток-североизток до запад-югозапад, с различна скорост от пълно безветрие до 4 метра в секунда. 

През периода на измерванията превишения са регистрирани само по показател фини прахови частици.

България в Юнеско

Галерия