Eксперт от РИОСВ-Русе обмени опит с финландски колеги

Е-поща Печат

27999396 1783604895004823 470026315 o - CopyЕкспертът oт РИОСВ-Русе Юлия Йорданова бе на обмяна на опит в Хелзинки (Финландия)  със структурите на Програма LIFE. По време на срещите финландските специалисти са представили опита си в консултирането за изготвяне на проектни предложения, изпълнението им и тяхното отчитане. Участниците  са посетили  и един от най-големите национални паркове на Финландия, в който се изпълняват част от проектите, финансирани по програмата, насочени към опазване на защитени растителни и животински видове.

РИОСВ-Русе е една от шесте регионални контактни точки на Програма LIFE за България, част от Националното звено за контакт и в това качество организира учебни срещи на потенциални бенефициенти. До момента едно дружество е кандидатствало с проектно предложение за прием 2017 на Програмата.

България в Юнеско

Галерия