За съвместни контролни проверки в резервата „Сребърна“ се договориха РИОСВ – Русе и МВР

Е-поща Печат

Picture 149 - CopyРИОСВ – Русе, представители на МВР и Граничен полицейски участък – Силистра, обсъдиха на среща възможностите за съвместни контролни проверки на територията на резерват „Сребърна“.  Чрез това сътрудничество ще се осигурят възможности  за бърза реакция при установяване на нарушения  в резервата.  Органите на реда ще съдействат с хора и техника  при установяване на самоличността и залавяне на нарушителите. Ще се правят и съвместни обходи с охраната на резервата и провеждане на акции, в които могат да се включват в последствие и служителите на Изпълнителната агенция „Рибарство и аквакултури”. Предстои да се подготви график на съвместните проверки.

Договореностите ще бъдат описани в споразумение между институциите.

България в Юнеско

Галерия