Не са констатирани нарушения в пещера „Орлова чука“

Е-поща Печат

IMG 5412Експертите на РИОСВ – Русе не са установили нарушения на режимите в заповедта за обявяване на Природна забележителност „Пещера Орлова чука“. Проверката е извършена на място, преди откриване на сезона за посещения на туристи, който започва на 1 април. 

Няма замърсявания с отпадъци или следи от нарушения на пещерните образувания. Прилепите, обитаващи природната забележителност „Орлова чука“, са излезли от състояние на хибернация (зимен сън). Бозайниците са разпръснати на малки групи и не са установени мъртви екземпляри.

Община Две могили, която стопанисва природната забележителност, се е подготвила за предстоящия сезон, като е почистила терените около обекта от отпадъци, паднали клони и дъждовни наноси. Посетителите в пещерата задължително трябва да бъдат придружени от  екскурзовод.  

           

Природна забележителност „Пещера Орлова чука” попада в землищата на с. Пепeлина, община Две могили и село Табачка, община Иваново, област Русе. Площта й възлиза на 822,320 дка, представляваща горски и поземлен фонд. Стопанисва се от община Две Могили, община Иваново, Държавно горско стопанство „Бяла” и  ДЛС „Дунав” – Русе. Обявена е за защитена със Заповед № 2810 от 10.10.1962 г. на министъра на горите и горската промишленост. През 2007 и 2009 г. са актуализирани режимите и съответно площта ѝ. На територията на ПЗ „Пещера Орлова чука” се забранява събиране на камъни и разкриване на кариери в района, унищожаване и чупене на образуванията, замърсяването ѝ, събиране или унищожаване на пещерната фауна,  влизане с факли и други димящи осветителни тела и др.

Общата дължина на пещерните галерии е над 13 500 м, което я прави втора по дължина в България, след пещерата „Духлата“. Пещерата е обитавана от около 10 000 прилепа от различни видове – всички защитени. 

България в Юнеско

Галерия