Замърсяването на бреговата ивица на р. Дунав е частично ликвидирано

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ – Русе провериха почистването на замърсения участък от бреговата ивица на река Дунав в посока гр. Мартен. Замърсяването беше установено в средата на април при извънредна проверка, по постъпил от граждани сигнал. 

Констатирано е, че са предприети мерки от операторите на площадката, но все още не е ликвидирано замърсяването. Голяма част от органичните отпадъци са изгребани и прибрани в съдове. Предстои те да бъдат неутрализирани в пречиствателно съоръжение. Високите нива на водите на реката не позволяват навлизането на техника и пълното почистване на терена.

Експертите на РИОСВ – Русе са дали предписания на операторите, ангажирани с почистването, да уведомят екоинспекцията при възобновяване на дейностите.

България в Юнеско

Галерия