Находището на вълнестоцветно сграбиче в защитена местност „Стълпище е в добро състояние

Печат

IMG 6124Находището на  вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus)  в защитена местност „Стълпище“ в землището на с. Мечка,  oбласт Русе  е в добро състояние. Това установиха експертите на РИОСВ-Русе по време на проверката в защитената местност. В момента растението е в активна фаза на цъфтеж, в много добро биологично състояние. Разпространено е на големи петна по южния склон на находището. Плътността на растението е 10-15 екземляра на квадратен метър. Проективното покритие на вида е до 40 %. Не са констатирани нарушения на режимите, определени със заповедта за обявяване на защитената местност.

Вълнестоцветното сграбиче е сред най-редките представители на род Сграбиче (Astragalus) в България. Като вид с висока консервационна стойност той е включен в приложенията на  Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на Р България, с категория „Критично застрашен”. По критериите на IUCN е оценен като „рядък вид” в световен мащаб.