Сигналът за шум в западните части на Русе e основателен

Е-поща Печат

Сигналът за високи нива на шум в късните часове на денонощието в западните части на град Русе е основателен. Това установиха експертите на РИОСВ – Русе при обстойни проверки на предприятия от Западна промишлена зона на града за работата на климатичните и вентилационни системи. Констатирана е повреда в аспирационно съоръжение на една от фирмите, което предизвиква шумово замърсяване. На дружеството е дадено предписание в кратък срок да извърши необходимия ремонт и да уведоми инспекцията за предприетите мерки. Предстои да бъде извършен последващ контрол и измерване нивата на шум с акредитирана лаборатория.

Съгласно българското законодателство регионалните инспекции контролират само промишлени източници на шум. На контрол и измервания нивата на шум в околната среда подлежат около 50 дружества в град Русе. Измервания могат да се направят и извънредно, при жалби и сигнали за високи нива на шум, както е в дадения случай.

България в Юнеско

Галерия