Нарушена е целостта на природна забележителност „Дикилиташ“

Е-поща Печат

IMG 6156Нарушена е целостта на скално образувание „Дикилиташ“, намиращо се в селищното образувание „Стълпище, край с. Мечка, Русенска област. Това е установено при съвместна проверка по сигнал на РИОСВ – Русе и представители на Държавното ловно стопанство „Дунав“. На място е констатирано, че от масива се е откъснала голяма скална маса. Няма данни за умишлено увреждане на природната забележителност.

На този етап експертите на РИОСВ – Русе считат, че не е необхомо провеждане на процедура за заличаване на природната забележителност съгласно Закона за защитените територии.

Природната забележителност „Дикилиташ” се намира в землището на с. Мечка, община Иваново, област Русе. Тя е с площ 17.528 дка, представляваща горски фонд. Стопанисва се от ДЛС „Дунав“.  За природна забележителност е обявена още през 1970 г. със заповед на  министъра на горите и горската промишленост.

Забранени са всякакви действия, чрез които се уврежда състоянието на обекта –  къртене, откриване на кариери, копане и драскане по скалите, сечене или чупене на дървета и храсти, изкореняване или бране на цветя.

България в Юнеско

Галерия