Сигналът за миризма на нафтопродукти в Русе е основателен

Е-поща Печат

Основателен е сигналът за миризма на нафтопродукти в Източна промишлена зона на Русе от края на миналата седмица. Това показа извънредната проверка с  представител на дружеството „ВиК“ ООД - Русе, експлоатиращо градската канализационна мрежа.

Сигналът е подаден в инспекцията на 26 октомври т.г., от служители на фирма за производство на дамско облекло, намираща се на площадката на „Изома-Русе“ ЕООД. Поради съмнения за изхвърляне на непречистени отпадъчни води в градската канализационна мрежа са отворени и проверени всички ревизионни шахти от площадковите канализации, собственост на  „Изома-Русе“ ЕООД и на „Лублрика“ ООД.

Специфична миризма на нефтопродукти е усетена единствено в последната ревизионна шахта от площадковата канализация на „Изома – Русе“ ЕООД, преди включването на отпадъчните води в градската канализационна мрежа. Същата миризма е усетена в сградата на шивашкото предприятие.

На „ВиК“ оператора са дадени предписания да установи потоците води, които постъпват във въпросната шахта и да представи информация за сключените договори за заустване на отпадъчните води на дружества, извършващи дейност в района.

България в Юнеско

Галерия