204 282 лева от санкции са постъпили в РИОСВ-Русе през октомври

Е-поща Печат

204 282 лева от санкции са постъпили в РИОСВ-Русе през октомври

През октомври в РИОСВ - Русе са постъпили 204 282 лева от месечни санкции за установени нарушения. Най-големите суми са от наложените глоби за неприятни миризми в Разград. При извънредните проверки са санкционирани  „Биовет“АД  и „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД.

През октомври експертите на РИОСВ-Русе са извършили 131 проверки на 118 обекта. От проверките 59 са планови , а  72 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 71 предписания за отстраняване на установени нарушения. 

 Месечната справка е публикувана на страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html.

България в Юнеско

Галерия