Експерти на РИОСВ-Русе участваха в съвместни проверки за нерегламентирано третиране на отпадъци в Русе

Е-поща Печат

Експерти на екоинспекцията участваха в съвместни проверки  на фирми за нерегламентирано тертиране на отпадъци в Русе.

Проверките са по разпореждане на главния секретар на Министерство на вътрешните работи  на обекти, които използват локални отоплителни уреди на твърдо и течно гориво по места.

В град Русе са проверени 10 мебелни фирми и автосервизи. На място не е констатирно нерегрламентирано изгаряне на отпадъци от производството или използване на неконвенционални горива. При документните проверки също не са констатирани нарушения на Закона за управление на отпадъците. Отпадъците от производството и дейността се предават на фирми, които притежават съответните разрешителни документи.

България в Юнеско

Галерия