През 2018 г. екоинспекторите са реагирали на 79 сигнала за намерени защитени животни в безпомощно състояние

Е-поща Печат

kukumyavkiПрез 2018 г. експертите на РИОСВ-Русе са реагирали на 79 сигнала за намерени защитени животински екземпляри в безпомощно състояние. За бедстващите животни са предприети своевременни мерки. 51 екземляра  са изпратени за лечение и доотглеждане в Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове на СНЦ „Зелени Балкани” в Стара Загора. Голяма част от тях са птици – хвойнов дрозд, обикновен мишелов, горска ушата сова, чухал, черен бързолет, бял щъркел, голям синигер, черношипа ветрушка, късопръст ястреб, орел рибар  и др. В списъка на спасените животни влизат и бозайници-прилепи и таралеж. В Центърa за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки са настанени 2 шипобедрени костенурки и 3 шипоопашати костенурки. 8 екземпляра от вида червен ангъч  са настанени в Биологична експериментална база „Калимок”.

15 от животинските видове са освободени в природата, в подходящи за тях местообитания. 13  мъртви екземляра, основно птици, са предадени на Регионален исторически музей в Русе за препариране.

През изтеклата година не липсваха драматични ситуации, свързани с размножаващи и мигриращи птици. В резултат на отрицателни температури в края на март, в съчетание с валеж от леден дъжд, настъпи обледеняване на голяма част от прелитащите над североизточната част на страната бели щъркели. Това наложи провеждане на спешни мероприятия за спасяване на животните, в т.ч. прибиране и подхранване на множество екземпляри. 

Неблагоприятните метеорологични условия в края на февруари причиниха неволи и в колонията на къдроглавите пеликани. Арктическа буря, съчетана с ниски температури, доведе до замръзване на езерото и навлизане на дребни хищници в колонията. Това компрометира гнездовия процес. С покачване на температурите птиците възобновиха гнезденето и отгледаха поколение. Освен къдроглавите и розовите пеликани направиха опит за гнездене. През миналата година  около 40 екземпляра пребиваваха трайно в колонията на къдлоглавите без видимо противоборство между двата вида защитени птици. За първи път от много години насам се излюпи и отрасна розов пеликан в резервата.

Експертите на РИОСВ-Русе оценяват състоянието на биологичното разнообразие на региона като стабилно, а множеството подадени сигнали показват съпричастност и отношение към животните от страна на населението.

 

Пълният текст на Отчета за контролната дейност на РИОСВ-Русе през 2018 г. е публикуван на интернет страницата на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost.html

България в Юнеско

Галерия