РИОСВ-Русе ще провери големите оператори на хладилни и климатични системи

Е-поща Печат

FPGПрез настоящата година в плана за контролна дейност са включени големите оператори и ползватели на хладилни и климатични системи. Целта на контрола е превантивен и е свързан с прилагане на новите разпоредби относно употребата на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), с потенциал на глобално затопляне, по-голям от 2500. Съглано приложението на Европейски регламент, от следващата година ще бъде забранена употребата на тези газове, в определени технически съоръжения.

При проверките, операторите ще бъдат запознати със съдържанието на  специално подготвена брошура, която е публикувана и на интернет страницата на екоинспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/36-vazduh.html

Специално внимание при проверките ще бъде обърнато относно употребата на битилките с ФПГ за еднократна употреба. Тяхното използване е забранено на територията на Европейския съюз. При констатиране употребата на такива бутилки, ползвателите ще бъдат санкционирани и  ще бъдат задължени да ги унищожат за собствена сметка.

България в Юнеско

Галерия