Не са установени нарушения в природна забележителност „Пещерата Орлова чука“

Е-поща Печат

55939786 744904465911919 499798094330724352 nПроверка на РИОСВ - Русе не е установила нарушения в Природна забележителност (ПЗ) „Пещерата Орлова чука“. Проверката е извършена вчера.  Тя е превантивна, преди началото на разрешения период за посещения.

При проверката е установено, че обектът е заключен. Няма следи от влизане или изменения на пещерните образувания вследствие на човешка дейност. Посещения на туристи в благоустроената част на пещерата са разрешени в периода от 1 април до 1 ноември в светлата част на денонощието с пещерен водач (екскурзовод). За да не се допусне безпокоене на прилепите, е забранено предизвикване на шум, който надвишава стойностите 45 Leq (dBA).

 

ПЗ „Пещера орлова чука” се намира в землището на с. Пепелина, община Две Могили и село Табачка, община Иваново, област Русе. Тя е с площ 822,320 дка, представляваща горски и поземлен фонд. Стопанисва се от община Две Могили, Държавно горско стопанство Бяла”, ДЛС “Дунав” – гр. Русе. Пещера Орлова чука е обявена е за природна забележителност със Заповед № 2810 още през 1962 г. на министъра на горите и горската промишленост. В нея се забраняват събиране на камъни и разкриване на кариери в района, унищожаване и чупене на образуванията, както и замърсяването й, събиране или унищожаване на пещерната фауна,  писане и драскане по стените и др.

 

България в Юнеско

Галерия